ⓘ יז תשרי. התרמז - דוד בן גוריון איז געווען דער ערשטער פרעמיער מיניסטער פון מדינת ישראל נפטר ו כסלו התשלד התשך - ניר בארקאט, דער בירגערמייסטער פון ירושלים און דער ..

                                     

ⓘ י"ז תשרי

  • התרמ"ז - דוד בן גוריון איז געווען דער ערשטער פרעמיער מיניסטער פון מדינת ישראל נפטר ו כסלו התשל"ד
  • התש"ך - ניר בארקאט, דער בירגערמייסטער פון ירושלים און דער פארזיצער פון דער פארטיי "ירושלים וועט באווייזן".
                                     

1. יארצייטן

  • התשפ"א - רבי מרדכי יששכר בער לייפער, דער דריטער פיטסבורגער רבי פון אשדוד
  • התשע"ב - מרת בת-שבע קאניעווסקי אין בני ברק, רביצין פון רבי חיים קאניעווסקי געב תרצ"ב