ⓘ לעבער. די לעבער איז איינע פון די גרעסטע אינערלעכע ארגאנען פונעם מענטשליכן גוף. די לעבער פון א מענטש וועגט דריי פונט. זייענדיג דער גרעסטער אבר פון גוף, איז דאָס ..

                                     

ⓘ לעבער

די לעבער איז איינע פון די גרעסטע אינערלעכע ארגאנען פונעם מענטשליכן גוף.

די לעבער פון א מענטש וועגט דריי פונט.

זייענדיג דער גרעסטער אבר פון גוף, איז דאָס אַ כעמישע פעקטאָרי וואָס דינט איבער פינעף הונדערט פארשידענע מינע פונקציעס.

1. כעמישע אויפרייסן פון ענזימען וואס אַקטיוויזירן פאַרשידענע כעמישע אַנטוויקולינגען.

2. צענטראַלער הייצונג סיסטעם, עס וואַרעמט אָן די בלוט דורך די פילע נאכאַנאַנדיגע עקספּלאָוזענס וואס גייט נאכדעם אַרום אין דאַס גאנצער באַדי צו וואַרעמען.

3. עס סאָטריט אויס די פּראָטעינען און פארשידענע אַנדערע לעבןס וויכטיגע חומרים.

4. עס פּראָדוצירט די לעבןס וויכטיגע חומר וואס מאכט אז די בלוט זאָל זיך פארהארטעוען ווען עס קומט צו אפענע לופט ביי א וואונד.

5. עס דינט צו באשיצען און אויסרייניגען די גוף פון שעדליכע דראָגס פון פארשידענע מאכלים ווי קאפעין פון קאַווע.

6. עס פּראָדוצירט גאל וואָס מאכט מעגליך דעם פאַרדייאונג פּראָדעצור.

7. זי שפייכלערט צוקער.

8. עס נעמט געוויסע פראטינס און נישט גוטע אפפאל און שיקט דאס צו ארויסגיין.

און נאך פארשידענע שטאַרק קאָמפּליצירטע אַקציעס.

                                     
  • געהא קטע לעבער איז א יי דישע שפ ײ ז פ ון מיטל און מיזרח אײרא פ ע. מע פ רעגלט לעבערס פ ון עופות אדער רינדער מיט ציבעלעך און מען האקט די לעבער מיט א מעסער
  • דער רוקן איז דער הינטערשעטער טייל פון בויך עס איז הארט און שטארק צו באשיצן די הארץ, לעבער נירן און געדערעם פון אונטן.
  • גלידער פ ונעם פ א רדייאונג סיסטעם, ווי דער מא גן, פ ענקריס, די געדערעם און לעבער א בער אויך א נטהא לט דא ס די נירן און פענכער. פ רויען זויג בעלי חיים הא בן
  • לונג הארץ mediastinum וושט דיאפראגמע peritoneum מאגן געדערם גראבע קישקע לעבער מילץ דארע קישקע נירן adrenal gland בלינדע קישקע בעקן sacrum, coccyx, ovaries
  • געווען פרעמיער מיניסטער פון דעם פאראייניגטן קעניגרייך און פירער פון דער לעבער פארטיי פון 2007 ביז 2010. בראון איז דער זון פון א קאטוילישן גלח פון סקאטלאנד
  • הארץ נירען אויגן לעבער
  • מויל, וושט, בויך און קישקעס צוזאמען מיט די צונג, שפייכל דריזן, פאנקרעאס, לעבער און גאלפענכער. דער פראצעס פון פארדייען האט עטלעכע שטאפלען. אין דעם מויל
  • פלעגט דאס זיין א בהמה לעבער קוגל און נאכן קריג, ווען דער סקווערער רבי - ר יעקב יוסף טווערסקי זצוק ל האט נישט געהאט קיין בהמה לעבער ווייל ער האט נאר געגעסן
  • קענען עסן, בעיקר פון די מוסקלען, אבער עס איז אבער אויך אנדערע גלידער ווי די לעבער וואס מען קען פארדייען אלס עסנווארג. אדורך דער גאנצע היסטאריע האבן מענטשן
  • ארומגעפארן שפילן און האט געטראפן דעם קאמפאזיטאר פראנץ ליסט. ער ווערט פאררעכנט אלס נאכפאלגער פון בעטהאווען. בראהמס איז געשארבן פון רא ק אין זיין לעבער