ⓘ כנסת. דער כנסת איז דער פארלאמענט פון ישראל. דער כנסת האט 120 מיטגלידער וואס הייסן כנסת דעפוטאטן. אזוי ווי ישראל איז א דעמאקראטיע, האלט מען אלגעמיינע וואלן צום כ ..

רחל עזריה

רחל עזריה איז א ישראלדיקע עפֿנטלעכע פרוי וואס איז געווען א מיטגליד אין כנסת אין נאמען פון דער "כולנו" פראקציע, א מיטגליד אין דער ירושלימער שטאטראט אין נאמען פון דער "ירושלמים" פראקציע, און וויצע בירגערמייסטער פון משה ליאן ירושלים.

                                     

ⓘ כנסת

דער כנסת איז דער פארלאמענט פון ישראל. דער כנסת האט 120 מיטגלידער וואס הייסן כנסת דעפוטאטן.

אזוי ווי ישראל איז א דעמאקראטיע, האלט מען אלגעמיינע וואלן צום כנסת פון צייט צו צייט, אבער נישט מער ווי פיר יאר. די סיסטעם פון וואלן איז לויטן פארהעלטעניש איבערן גאנצן לאנד.

די וואלן פארן 19טן כנסת זענען אפגעהאלטן געווארן ט"ז שבט תשס"ט, און פארן 20סטן כנסת כ"ו אדר תשע"ה.

                                     
 • כ נסת - דעפ וטא ט אדער כנסת מיטגליד העברעאיש: חבר כנסת איז איינער פון די 120 מיטגלידער פון דעם כנסת דער פארלאמענט פון ישראל א דעפוטאט איז א מיטגליד
 • אנשי כנסת הגדולה איז דער נאמען מיט וואס ס ווערט אנגעריפן דער בית דין פון עזרא הסופר. די צייט פון אנשי כנסת הגדולה האט זיך אנגעהויבן אין יאר ג ת ח מיט
 • די וואלן צום 20סטן כנסת זענען פארגעקומען אין ישראל דינסטיק דעם 17טן מערץ 2015. דער גרעסטער פארטיי נאך די וואלן איז געווען ליכ וד מיט 30 מא נדא טן. דער
 • דער כנסת קאנאל העברעי ש: ערוץ הכנסת - ערוץ 99 איז א טעלעוויזיע קאנאל אפערירט דורך ניי פירמע פון קא נא ל 2. וועג 99 וועג ברא דקא סט דיגיטא ל קא בלע און
 • דעם נא ציא נא לן לא גער רעגירונג. רעזולטאטן פון די וואלן ט ז שבט ה תשס ט צום 18טן כנסת די אנדערע פארטייען באקומען נישט קיין מאנדאטן. כנסת וואלן 2006
 • נאכפאלג די ישראלישע פאליטישע פארטייען אין די וואלן כ ח אדר ב תשס ו צום 17טן כנסת
 • טאמער זוכט איר א וועלטלעכע א רט וואו מען לערנט, זעט שולע. א שול אדער בית כנסת איז א הויז וואו יידן דאווענען צו זייער גא ט. שחרית מנחה און מעריב, דריי מאל
 • ה תשט ו - מאיר פרוש, כנסת דעפוטאט פון דער יהדות התורה פארטיי ה תרנ ג - הרב שלמה שפירא, דער שם שלמה פון מונקאטש געב ה תקצ ב ה תשל ז - הרב שאול עבוד
 • ה תש ט - שאול מופז, איז א כנסת דעפוטאט, אמאל פון ליכוד, היינט פון קדימה, דער זעכצנטער שעף פון גענעראל שטאב, און פופצנטער זיכערהייטס מיניסטער ה ש ן - רבי
 • אנערקענט פון אנדערע לענדער 1948 - יעקב ליצמאן, כנסת דעפוטאט, פארזיצער פון דער יהדות התורה פארטיי אינעם כנסת 1952 - דזשימי קאנארס, אמעריקאנער טעניס שפילער
 • פון שו ת נודע ביהודה ה תרע א - רבי יחזקאל ראבינאוויטש, ראדאמסקער רבי, דער כנסת יחזקאל ה תשי ז - רבי יעקב פרידמאן, אדמו ר פון באהוש - הוסיאטין ה תשל א - הרב
                                     

הויפט זייט/י"ח חשוון

התשל"א - נפטר געווארן הרב רפאל ברוך טאלידאנא, אב"ד מעקנעס התרע"א - נפטר געווארן רבי יחזקאל ראבינאוויטש, ראדאמסקער רבי, דער "כנסת יחזקאל" התשי"ז - נפטר געווארן רבי יעקב פרידמאן, אדמו"ר פון באהוש-הוסיאטין התע"ד - געבוירן רבי יחזקאל לאנדא, מחבר פון שו"ת נודע ביהודה

                                     

הויפט זייט/כ"ט תשרי

הרס"ט - נפטר געווארן דון יצחק אברבנאל התר"א - רבי אברהם דוד מבוטשאטש, מחבר פון "אשל אברהם" אויף שולחן ערוך התרמ"ה -נפטר געווארן הר"ר מנחם מענדיל האגער, ערשטער וויזשניצער רבי, דער "צמח צדיק" נפטר געווארן שמעון הצדיק, כהן גדול ביים בית שני און פון די אנשי כנסת הגדולה

                                     

שמואל (סמי) פלאטו שרון

שמואל פּלאַטאָ שרון איז געווען א ישראלדיקער ביזנעסמאן פילינטראפ, און כנסת מיטגליד אין נאמען פון זיין פארטיי.