★ כנסת - כנסת ..

רחל עזריה

רחל עזריה איז א ישראלדיקע עפֿנטלעכע פרוי וואס איז געווען א מיטגליד אין כנסת אין נאמען פון דער "כולנו"פראקציע, א מיטגליד אין דער ירושלימער שטאטראט אין נאמען פון דער "ירושלמים"פראקציע, און וויצע בירגערמייסטער פון משה ליאן ירושלים.

                                     

★ כנסת

דער כנסת איז דער פארלאמענט פון ישראל. דער כנסת האט 120 מיטגלידער וואס הייסן כנסת דעפוטאטן.

אזוי ווי ישראל איז א דעמאקראטיע, האלט מען אלגעמיינע וואלן צום כנסת פון צייט צו צייט, אבער נישט מער ווי פיר יאר. די סיסטעם פון וואלן איז לויטן פארהעלטעניש איבערן גאנצן לאנד.

די וואלן פארן 19טן כנסת זענען אפגעהאלטן געווארן ט"ז שבט תשס"ט, און פארן 20סטן כנסת כ"ו אדר תשע"ה.

                                     
 • כ נסת - דעפ וטא ט אדער כנסת מיטגליד העברעאיש: חבר כנסת איז איינער פון די 120 מיטגלידער פון דעם כנסת דער פארלאמענט פון ישראל א דעפוטאט איז א מיטגליד
 • אנשי כנסת הגדולה איז דער נאמען מיט וואס ס ווערט אנגעריפן דער בית דין פון עזרא הסופר. די צייט פון אנשי כנסת הגדולה האט זיך אנגעהויבן אין יאר ג ת ח מיט
 • די וואלן צום 20סטן כנסת זענען פארגעקומען אין ישראל דינסטיק דעם 17טן מערץ 2015. דער גרעסטער פארטיי נאך די וואלן איז געווען ליכ וד מיט 30 מא נדא טן. דער
 • דער כנסת קאנאל העברעי ש: ערוץ הכנסת - ערוץ 99 איז א טעלעוויזיע קאנאל אפערירט דורך ניי פירמע פון קא נא ל 2. וועג 99 וועג ברא דקא סט דיגיטא ל קא בלע און
 • דעם נא ציא נא לן לא גער רעגירונג. רעזולטאטן פון די וואלן ט ז שבט ה תשס ט צום 18טן כנסת די אנדערע פארטייען באקומען נישט קיין מאנדאטן. כנסת וואלן 2006
 • נאכפאלג די ישראלישע פאליטישע פארטייען אין די וואלן כ ח אדר ב תשס ו צום 17טן כנסת
 • טאמער זוכט איר א וועלטלעכע א רט וואו מען לערנט, זעט שולע. א שול אדער בית כנסת איז א הויז וואו יידן דאווענען צו זייער גא ט. שחרית מנחה און מעריב, דריי מאל
 • ה תשט ו - מאיר פרוש, כנסת דעפוטאט פון דער יהדות התורה פארטיי ה תרנ ג - הרב שלמה שפירא, דער שם שלמה פון מונקאטש געב ה תקצ ב ה תשל ז - הרב שאול עבוד
 • ה תש ט - שאול מופז, איז א כנסת דעפוטאט, אמאל פון ליכוד, היינט פון קדימה, דער זעכצנטער שעף פון גענעראל שטאב, און פופצנטער זיכערהייטס מיניסטער ה ש ן - רבי
 • אנערקענט פון אנדערע לענדער 1948 - יעקב ליצמאן, כנסת דעפוטאט, פארזיצער פון דער יהדות התורה פארטיי אינעם כנסת 1952 - דזשימי קאנארס, אמעריקאנער טעניס שפילער
 • פון שו ת נודע ביהודה ה תרע א - רבי יחזקאל ראבינאוויטש, ראדאמסקער רבי, דער כנסת יחזקאל ה תשי ז - רבי יעקב פרידמאן, אדמו ר פון באהוש - הוסיאטין ה תשל א - הרב
                                     
 • ה תשכ א - בנימין מינץ, מיניסטער און כנסת דעפוטאט פאר דער פועלי אגודת ישראל פארטיי געב ה תרס ד ה תשמ א - יצחק צוקערמן איינער פון די פירער פונעם ווארשעווער
 • פאנאוועזשער ישיבה געב ה תרמ ו ה תש ל רבי אליהו לאפיאן, משגיח ישיבת כנסת חזקיהו אין כפר חסידים געב ה תרל ו ה תשס ו - רבי אברהם אלטער פאלאק, דער
 • רבי אלעזר אשכנזי, מחבר פון מעשי ד ה תר ץ - רבי יחזקאל פאנעט פון דעש, כנסת יחזקאל ה תשנ ז - רבי שבתי יודעלעוויטש, באקאנטער מגיד אין ירושלים ה תשנ ח
 • נאר אין אן עיבור יאר. טעג ווען כ א אדר ב קען געפאלן: ה תרע ח שנה פשוטה - ר שלמה לארינץ, כנסת דעפוטאט און פארזיצער פונעם פינאנץ קאמיטעט כ א אדר
 • שמעון הצדיק, כהן גדול ביים בית שני און פון די אנשי כנסת הגדולה ה רס ט - דון יצחק אברבנאל ה תר א - רבי אברהם דוד מבוטשאטש, מחבר פון אשל אברהם אויף שולחן
 • מאיר ראטשילד, יידיש - פראנצויזישער באנקיר נפטר ה תרכ ט ה תש ח אתי לבני, כנסת דעפוטאט פון שינוי פארטיי ה תשס א יוסף יא דין, ישראלישער א קטיא ר געבוירן
 • אייזיק ניוטאן, בריטישער וויסנשאפטלער געשטארבן ה תפ ז ה תרס ג - בנימין מינץ, כנסת דעפוטאט און פאסט מיניסטער אין ישראל נפטר ה תשכ א ה תרי ג - רבי משה בידערמאן
 • פרעמיער מיניסטער פונעם פאראייניגטן קעניגרייך געש 1850 1939 - שמואל האלפערט, כנסת דעפוטאט פון דער אגודת ישראל פארטיי יהדות התורה 1946 - שא רלא ט רא מפלינג
 • דער זעקסטער זיבעטער גערער רבי נפטר אין ה תשנ ו ה תשי ח - ציפי ליבני, כנסת דעפוטאט, מיניסטארקע אין דער ישראל רעגירונג און פירער פון דער קדימה פארטיי
                                     
 • ישראלדיקער מאטעמאטיקער נפטר ה תשכ ו ה תשי ט - אריה דרעי, אינלאנד מיניסטער און כנסת דעפוטאט פון ש ס פארטיי ד תתקע ז שנה פשוטה - רבי יהודה החסיד פון די חסידי
 • קען געפאלן נאר אין אן עיבור יאר ה תרפ א אדר א - אברהם יוסף שפירא, כנסת דעפוטאט פון דער אגודת ישראל פארטיי נפטר ה תש ס ה תשי ד אדר א - גבי אשכנזי
 • איז געווען א כנסת דעפוטאט פון יהדות התורה אין דער דגל התורה פארטיי. ער איז געווען אן אונטער - מיניסטער און אן אונטער - פארזיצער פונעם כנסת הרב ראוויץ איז
 • דעבליצקי, א פוסק און מקובל פון בני ברק נפטר ה תשע ח ה תרצ ט - שמואל האלפערט, כנסת דעפוטאט פון יהדות התורה פארטיי אגודת ישראל פראקציע ה תרמ א רבי יעקב האגער
 • וואס זענען אלט 18 יאר אדער עלטער. איינער פון די כנסת דעפוטאטן וואס קען באקומען א מערהייט אין דעם כנסת פארלאמענט ווערט פרעמיער מיניסטער, געוויינלעך דער
 • קעניג פון ענגלאנד ה תל ג - רבי חיים בנבנישתי תלמיד פון מהרימ ט מחבר פון כנסת הגדולה ה תרמ ח - הרב זאב נחום בארנשטיין, אב ד פון ליטוויש ביאלע און מחבר
 • אדער אנשי כנסת הגדולה האבן באפוילן, פון די מצות זענען: נטילת ידים, חנוכה. דאס זענען באפעלונגן וואס די רבנן פון די משנה, גמרא, אדער אנשי כנסת הגדולה האבן
 • גרעגאריאנישן קאלענדאר. 1875 - קוואנג סו ווערט קייסער פון כינע. 1903 - בנימין מינץ, כנסת דעפוטאט פון פועלי אגודת ישראל פארטיי און מיניסטאר פון פאסט נפטר 1961 1928
 • הרב פנחס שפירא דער זון פונעם אגודת ישראל כנסת דעפוטאט אברהם יוסף שפירא איז רב פונעם סאדיגורער בית מדרש כנסת מרדכי אין תל אביב. נאך דער פטירה פונעם עקבי
 • טעג ווען כ ח אדר קען געפאלן: ה תשס ו - פאליטישע וואלן צום 17טן כנסת מדינת ישראל. ה תרע ו אדר ב - מנחם פרוש פון די פירערס פון אגודת ישראל ה תרצ ב
                                     

הויפט זייט/י"ח חשוון

התרע"א - נפטר געווארן רבי יחזקאל ראבינאוויטש, ראדאמסקער רבי, דער "כנסת יחזקאל". התשי"ז - נפטר געווארן רבי יעקב פרידמאן, אדמו"ר פון באהוש-הוסיאטין. התע"ד - געבוירן רבי יחזקאל לאנדא, מחבר פון שו"ת נודע ביהודה. התשל"א - נפטר געווארן הרב רפאל ברוך טאלידאנא, אב"ד מעקנעס.

                                     

הויפט זייט/כ"ט תשרי

נפטר געווארן שמעון הצדיק, כהן גדול ביים בית שני און פון די אנשי כנסת הגדולה. הרס"ט - נפטר געווארן דון יצחק אברבנאל. התר"א - רבי אברהם דוד מבוטשאטש, מחבר פון "אשל אברהם"אויף שולחן ערוך. התרמ"ה -נפטר געווארן הר"ר מנחם מענדיל האגער, ערשטער וויזשניצער רבי, דער "צמח צדיק".

                                     

שמואל (סמי) פלאטו שרון

שמואל פּלאַטאָ שרון איז געווען א ישראלדיקער ביזנעסמאן פילינטראפ, און כנסת מיטגליד אין נאמען פון זיין פארטיי.

Users also searched:

כנסת,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →