ⓘ ה ניסן. התקפה - הרב אברהם יהושע העשיל, דער אפטער רב התשלב - הרב חכם צבי האלבערשטאם פון בני ברק, א זון פון הרב יעקב האלבערשטאם פון טשאקאווע געב. יג סיון התרצז הת ..

                                     

ⓘ ה ניסן

  • התקפ"ה - הרב אברהם יהושע העשיל, דער אפטער רב
  • התשל"ב - הרב חכם צבי האלבערשטאם פון בני ברק, א זון פון הרב יעקב האלבערשטאם פון טשאקאווע געב. י"ג סיון התרצ"ז
  • התש"ה - רבי יעקב שמואל ב"ר אברהם שלמה עליאש אב"ד סאמאש-אויוואר
  • התר"ע - רבי מלכיאל צבי ב"ר יונה הלוי טענענבוים פון לאמזשא מח"ס דברי מלכיאל
  • התרפ"ד - הרב צבי אלימלך שפירא געב. התר"א, דער בלאזשאווער רב
  • התרס"ב - רבי שניאור זלמן ב"ר שלמה פראדקין פון לובלין מח"ס שו"ת תורת חסד
  • התקפ"ה - רבי יעקב יוסף ב"ר שמעון גינז רב אין טשאבא בעסערמין און קאטא, מח"ס הרי בשמים