ⓘ מדינה. דער ארטיקל דיסקוטירט א וועזן אין פאליטישער וויסנשאפט. טאמער זוכט איר א געאגראפישן ארט, זעט לאנד. א מדינה אין פאליטישער וויסנשאפט איז א געזעלשאפט פון מענט ..

בעלזשעץ

בעלזשעץ איז א דארף אין טאמאשאווער פאוויאט, לובלינער וואיעוואדעשאפט, אין מזרח פוילן. בעלזשעץ איז 8 ק"מ דרום פון טאמאשאוו און 114 ק"מ דרום־מזרח פון לובלין. ביי דער צווייטער וועלט מלחמה האבן די נאציס אויפגעשטעלט אין בעלזשעץ א פארטיליקונג לאגער.

כלאנדידנא

כלאַנדידנא אדער כלאַנדודנא איז א ים־באד, שטעטל און געמיינדע אין קאנואי גראפנשאפט בארא, וויילס, פלאצירט אויפן קרעאידין האלבאינזל, וואס שטעקט ארויס אינעם אירישן ים. אין דעם 2011 פאראייניגטן קעניגרייך צענזוס האט די געמיינדע געהאט א באפעלקערונג פון 20.701. כלאנדידנא ווערט גערופן די, "מלכה פון די וועלשישע בעדער", איז אצינד דער גרעסטער ים־באד אין וויילס. היסטאריש איז כלאנדידנא געווען א טייל פון דער קארנארוואנשיר גראפנשאפט.

                                     

ⓘ מדינה

דער ארטיקל דיסקוטירט א וועזן אין פאליטישער וויסנשאפט. טאמער זוכט איר א געאגראפישן ארט, זעט לאנד.

א מדינה אין פאליטישער וויסנשאפט איז א געזעלשאפט פון מענטשן וואס וואוינען אין א געוויסער טעריטאריע לויט א געזעצלעכן אויטאריטעט אונטער א רעגירונג.

אין דער אלטער היסטאריע פלעג זיין שטעט מיט אייגענע מלכים, אזוי איז יעדע שטאָט געווען א באזונדערע מדינה, למשל אין אוראלט גריכנלאנד. שפעטער האט זיך געמאכט גרעסערע מדינות, וואס זענען לענדער. היינט איז פאראן א באגריף פאר א באזונדערע מדינה פאר יעדן פאלק.

                                     
 • יידישער מדינה מדינת ישראל, איז אויסצופירן דעם געזעץ פון צוריקערן אלע יידן פון גלות צו אן אייגן לאנד. אבער די פראגע איז ווי דארף א יידישע מדינה אויסזען
 • אויבערשאפט סאוועראניטעט אין פאליטיק איז א מדינה וואס האט צום ווייניקסטנס איינע פון די פאלגנדיקע כאראקטערס: די מדינה מוז האבן הערשאפט אויף אן אייגענער טעריטאריע
 • אינטערנאציאנאלער פאליטיק איז א לאנד א געאגראפיש ארט וואס איז די טעריטאריע פון א מדינה אדער א שטא ט. אחוץ אנטארקטיקע איז די גאנצע יבשה פון דער ערד צעטיילט אויף
 • ווילנדיגערהייט אידיאלאגיש אדער פאליטיש און זייער ציל איז צו האבן א אויבערשאפטע מדינה אנדערש איז א פאלק אדער עדה וואס האבן אויך ענדלעכע כאראקטעריסטיקייטן אבער
 • רעגירונג איז די אינסטיטוציע וואס באשטימט אלע דורכפירונגען אין א מדינה די רעגירונג איז אחראי אויף די בא ווא פנטע מא כטן ווי דער מיליטער, פאליציי א.א.וו
 • א געאגראפישער שטח וואס איז נישט סואווערען נאר קומעט אונטער דער הערשאפט פון אן אנדער מדינה למשל, פארטא ריקא איז א טעריטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן.
 • אינמיטן רוים, און ווערט פארעכנט ווי אן אייגענע מדינה אין אן אנדער מדינה עס איז פאקטיש די קלענסטע מדינה פונעם שטח שטאנדפונק איבער דער וועלט. דער וואטיקען
 • מאריטא ניע איז א לא נד אין צפון מערב אפריקע. די מדינה האט אומגעפער 3, 500, 000 איינוואוינער. די מערסטע גערעדטע שפ רא כן זענען פראנצויזיש, א רא ביש, ווא לא ף
 • צאלט צו דער מדינה טאמער זוכט איר די שטאט אין עסטרייך, זעט שטייער, עסטרייך. שטייער איז געלט וואס די מדינה אדער אן אונטער אפטיילונג פון דער מדינה נעמט פון
 • ארויפגעלייגט, בדרך כלל אנצווייזן א צייכן פון אידענטיטעט אלס סימבאל פון א מדינה אדער פארטיי א.א.וו. פון אנפאנג אן איז איר עיקר ציל געווען צו נוצן דאס פון
 • זעלנער איז איינער וואס איז איינגעצויגן געווארן צו אן ארמיי כדי צו היטן די מדינה פון די ארמיי. די סאלדאטן זיינען צעטיילט אין באזונדערע קארפוסן ווי פוס סאלדאטן