ⓘ נביא. דער ארטיקל רעדט וועגן יידישע נביאים און איבערן באגריף פון נבואה אין יידישקייט, פאר אנדערע גלויבונגען זעט נביא אלגעמיין א נביא איז איינער וואס ווערט געשיקט ..

יחזקאל (באדייטן)

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: ספר יחזקאל, דאס ספר פון תנ"ך געשריבן דורכן נביא יחזקאל יחזקאל הנביא, א נביא אין דער צייט פונעם ערשטן חורבן רב יחזקאל, אן אמורא

פסיקתא רבתי

פסיקתא איז טיישט א טייל, דאס הייסט דער מדרש איז נישט אויף תורה אדער אויף נביאים און כתובים, עס איז בלויז אויף א טייל פסוקים. דער פסיקתא איז מיוסד געווארן אויף די הפטורת וואס מען ליינט אין די שבתים און ימים טובים וואס עס איז נישט די נארמעלע וואכן, עס איז אויף די פיהר פרשיות זכור, פרה, חודש, שבת הגדול, פסח, אלעס ארום פסח, ווי קריעת יום סוף, שבועות און מתן תורה, די דריי פורענות די דריי וואכן און אויף די שבע דנחמתא די זיבען וואכן פון תשעה באב און ווייטער וואס מען ליינט טרייסט רייד פון נביא. דער מדרש האט גאר אסאך שיינע מדרשים וואס עס איז נישט געדרוקט אין ערגץ נאר אין פסיקתא, עס ווערט אויך גערופ ...

                                     

ⓘ נביא

דער ארטיקל רעדט וועגן יידישע נביאים און איבערן באגריף פון נבואה אין יידישקייט, פאר אנדערע גלויבונגען זעט נביא אלגעמיין

א נביא איז איינער וואס ווערט געשיקט דורך גאט איבערצוגעבן פאר די מענטשן די ווערטער פון אייבערשטן.

דער ארגינעלער באדייט פון נביא אין לשון קודש איז איינער וואס איז געשטעלט איבערצוזאגן און איבערגעבן די ווערטער פונעם זאגער. אהרן הכהן ווערט אנגערופן דער נביא פון משה רבינו.

גאט זאגט צו משה: נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי, יָקִים לְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ: אֵלָיו, תִּשְׁמָעוּן ספר דברים פרק יח

                                     

1. נביאי שקר און נביאי הבעל

א נביא שקר איז דער וואס גיט איבער רייד אין נאמען פון גאט, אבער זיינע רייד האט ער באמת נישט באקומען פון גאט. אויך זיינען דא נביאי הבעל - נביאים פון געטשעס. די צוויי סארטן נביאים איז זייער שטראף אין די תורה "טויט".

אין תנ"ך, די וועג צו דערקענען וועלכער נביא איז אן אמתער און וועלכער איז א פאלשער? זעט מען דערנאך, אויב די נבואה איז מקוים געווארן, איז ער א נביא אמת, אז נישט, איז ער א נביא שקר.