ⓘ א אלול. ראש השנה פאר מעשר בהמה, לויט רוב ראשונים אין אשכנזישע קהילות הייבט מען אן בלאזן שופר יעדן טאג נאך תפילת שחרית, ביזן טאג פאר ערב ראש השנה דער צווייטער טא ..

                                     

ⓘ א אלול

 • ראש השנה פאר מעשר בהמה, לויט רוב ראשונים
 • אין אשכנזישע קהילות הייבט מען אן בלאזן שופר יעדן טאג נאך תפילת שחרית, ביזן טאג פאר ערב ראש השנה
 • דער צווייטער טאג פון ראש חודש אלול
                                     

1. געשעענישן

 • בתמ"ח - משה רבנו איז ארויף אויף הר סיני צו באקומען די צווייטע לוחות
 • התשנ"ג - תל אביב נייע צענטראלע סטאנציע ווערט געעפנט, נאך מער ווי 25 יאר בויען
 • התש"ג - אנהייב פון ליקווידירן די ווילנער געטא דורך די נאציס
                                     

2. יארצייטן

 • גתשכ"ח - שמעיה און אבטליון
 • התרמ"ד - רבי חנוך העניך דוב מייער פון אלעסק פארפאסער פון ספר "לב שמח"
 • שאול און זיינע זין אין דער שלאכט אין גלבוע
 • התנ"ד - רבי שמואל אבוהב, מחבר פון "דבר שמואל"
 • התשי"א - רבי ישראל פרידמאן, באיאנער רבי פון לייפציג