ⓘ גסיסה. עס זענען פאראן עטליכע סימנים וואס דייטן אן, אז דער מענטש איז יעצט אינעם גסיסה סטאטוס צושטאנד. שפייעכץ רינט פונעם מויל. די שפייעכץ גייט נישט אראפ. נאר זאמ ..

                                     

ⓘ גסיסה

עס זענען פאראן עטליכע סימנים וואס דייטן אן, אז דער מענטש איז יעצט אינעם גסיסה סטאטוס צושטאנד.

  • שפייעכץ רינט פונעם מויל.
  • די שפייעכץ גייט נישט אראפ. נאר זאמעלט זיך אן.
  • די אויגן דרייען זיך איבער.

ווען איינע פון די אויבנדערמאנטע געשעענישן פאסירן צו א קריטיש-קראנקען מענטש, איז ער אין א גסיסה צושטאנד, און קען א ליאדע מינוט אויפהערן צו לעבן, און אויסהויכן די נשמה צו גאט.