ⓘ עמאוציע. די עמאציע איז אן הארמאנישער פאראדאקס וואס ווערט אויסגעגאסן אויפן מענטשן או באנעמט אים פון זיין אינערליכע געפיל, וואס ער קען אליינס נישט קאנטראלירן. דער ..

                                     

ⓘ עמאוציע

די עמאציע איז אן הארמאנישער פאראדאקס וואס ווערט אויסגעגאסן אויפן מענטשן או באנעמט אים פון זיין אינערליכע געפיל, וואס ער קען אליינס נישט קאנטראלירן. דער מענטש איז נישט דער באלעבאס אויף זיינע הארמאנען וועלכע שפילן אויס, און ווען דער דאזיגער מענטש ווערט עמאציאנעל, ווערט זיין לאגישער געדאנקעגאנגען און נערווען-סיסטעם גענצליך "אונטערטעניג" צו זיינע געפילן פון וועלכע ער ווערט גענצליך איבערגענומען.

פרויען זענען געווענליך מער עמאציאנעל ווי מענער, און דערפאר טוען זיי מער מאל זאכן צוליב געפילן. און דאס איז צוליב זייערע קאמפלירטע הארמאנען, פון וואס די גענעטישע געשטעל פון א פרוי איז באשאפן.