ⓘ יודל גרובער איז עוסק אין דיני תורות היינט צוטאגס. ער דינט סיי אלס טוען רבני, און סיי אלס דייןבורר. אויך האט ער זיין אייגענעם בית דין וואס רופט זיך בית דין צדק א ..

                                     

ⓘ יודל גרובער

יודל גרובער איז עוסק אין דיני תורות היינט צוטאגס. ער דינט סיי אלס טוען רבני, און סיי אלס דיין/בורר. אויך האט ער זיין אייגענעם בית דין וואס רופט זיך בית דין צדק אורחות משפט.

ער האט געלערנט אין ישיבת חתן סופר, נאכער אין ד אין דער סלאבאדקער ישיבה אין בני ברק, וואו ער האט געלערנט גאנץ ש"ס, און האט געקענט גאנץ ש"ס צו דער חתונה.

ער איז דער וואס האט אויף געבויעט די כשרות חלק פון התאחדות הרבנים, זייענדיג א פאכמאן אין כשרות.

ער איז געווען פון די שטארקע אוסרים ביי דער פרשה פון קרית יואל סקול דיסטריקט.