ⓘ הושע בן אלה. ער איז געווען קעניג 9 יאר, ביי זיין 6טן יאר האט ער געוואלט רעוואלטירן מיט מצרים קעגן אשורס קעניגרייך, או וועגן דעם, האט שלמנאסר דער קעניג פון אשור ..

                                     

ⓘ הושע בן אלה

ער איז געווען קעניג 9 יאר, ביי זיין 6טן יאר האט ער געוואלט רעוואלטירן מיט מצרים קעגן אשורס קעניגרייך, או וועגן דעם, האט שלמנאסר דער קעניג פון אשור באלאגערט די הויפטשטאט פון מלכות ישראל, שטאט שומרון אין פארלויף פון 3 יאר, דערנאך האט ער איר איינגענומען און גולה געווען די יידן קיין אשור.