ⓘ קרבנות ..

סדר קדשים

סדר קדשים, דער פינפטער סדר פון משניות, איז כולל 11 מסכתות. קדשים איז טייטש הייליגע זאכן, רוב מסכתות אין דעם סדר האבן צו טון מיט קרבנות. דער סדר איז צעטיילט אין די פאלגנדע 11 מסכתות: מסכת ערכין וועגן איינער איז מנדר זיין "ערך", און אויך וועגן דינים פון הקדש מסכת קנים וועגן קרבנות פון עופות וואס זענען געווארן אויסגעמישט מסכת בכורות וועגן בכורות פון בהמות און פון מענטשן, און וועגן מעשר בהמה מסכת מנחות וועגן קרבנות פון מעל מסכת כריתות וועגן ווער איז חייב כרת אדער א קרבן חטאת מסכת מדות וועגן דעם בית המקדש מסכת זבחים וואס רעדט וועגן קרבנות פון בהמות און עופות מסכת מעילה וועגן דינים פון מעילה און ...

קטורת

אין דעם בית המקדש איז קטורת געווען א געמישעכטס פון עלף סארט געווירצן וואס מען האט גערייכערט אויפן מזבח הזהב. די קטורת האט מען מקטיר געווען צוויי מאל א טאג, איין מאל אינדערפרי און איין מאל נאכמיטאג. אינעם טאג יום כיפור האט מען אריינגעפירט די קטורת אינעם קדשי קדשים אויף א גרויסן לעפל אין מהאט זי דארט גערייכערט. חז"ל זאגן אז דאס מקטיר זיין די קטורת איז געווען א סגולה צו עשירות, צוליב דעם האט מען נאר געלאזט יעדן כהן איינמאל אין לעבן עס פראקטיצירן, כדי צו געבן יעדן א געלעגנהייט, אויסער דעם כהן גדול איז געווען ערלויבט עס טאן ווען אימער זיין הארץ האט באגערט.

קרבן חטאת

א קרבן חטאת איז א קרבן וואס מען ברענגט אויפן מזבח אין דעם בית המקדש. איינע וואס האט עובר געווען געוויסע עבירות בשוגג ברענגט א קרבן חטאת. א חטאת איז פון די קרבנות וואס הייסן קדשי קדשים; מען דארף זיי שעכטן אין צפון זייט פון דער עזרה, און די טיילן פונעם קרבן וואס מען עסט עסן נאר כהנים אין דער עזרה. אין אלגעמיין קומט א חטאת א שעפסל אדער א ציגעלע ביז איין יאר אלט, אדער א פויגל. פאר א נארמאלן קרבן חטאת פון א בהמה טוט מען שפריצן דאס בליט אויף די פיר ווינקלען פונעם מזבח אין דער הייך, וואס קומט נישט פאר ביי קיין שום אנדער קרבן.

שלמים

שלמים איז א קרבן וואס מען בריינגט אלס א תרומה אדער אלס א נדר כדי צו לויבן אדער בעטן הילף פון גאט. וְכִי תִזְבְּחוּ זֶבַח שְׁלָמִים, לַיהוָה-- לִרְצֹנְכֶם, תִּזְבָּחֻהוּ ויקרא י"ט סהייסט שלמים ווייל דער קרבן מאכט שלום צווישן גאט מיט דער מענטש. אדער פון לשון "תשלום", די קרבן בריינגט מען כדי צו "צאלן" א תרומה אדער א נדר. דעם קרבן מעג מען עסן אין דער טאג וואס מען האט איר מקריב געווען און אויף צומארגןס. בְּיוֹם זִבְחֲכֶם יֵאָכֵל, וּמִמָּחֳרָת שם דער קרבן ווערט איינגעטיילט אויף דריי: די אמורים פעטן איז מען מקריב אויפן המזבח, די חזה והשוק ברוסט און פוס גיט מען די כהנים צו עסן מיט זייערע משפחות, א ...

                                     

ⓘ קרבנות

  • בית המקדש. געווענליך איז א קרבן געווען א בהמה, עס זענען אבער דא ספעציעלע קרבנות וואס זענען נישט פון בהמות ווי א קרבן מנחה און ביכורים. א קרבן האט געקענט
  • 7749917 35.1780167 דער קרבנות פון טעראר דענקמאל אויף הר הרצל אין ירושלים איז דער הויפט דענקמא ל אין זכ רון פון א לע קרבנות פון טעראריזם אין ארץ ישראל
  • איז די צווייטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום דיני קרבנות וואס קומט פון א געוויקס. עס האט 13 פרקים. כל המנחות הקומץ את המנחה הקומץ
  • טון מיט קרבנות דער סדר איז צעטיילט אין די פאלגנדע 11 מסכתות: מסכת זבחים וואס רעדט וועגן קרבנות פון בהמות און עופות מסכת מנחות וועגן קרבנות פון מעל מסכת
  • זאגן אז די תפילות זענען קעגן די קרבנות וואס מען האט מקריב געווען אין בית המקדש, ווייל אין די תפילות ווערן דערמאנט די קרבנות וואס מען האט מקריב געווען יעדן
  • די קרבנות אלס זכר צו די קרבנות וואס די כהנים פלעגן מקריב זיין אינעם בית המקדש. מ זאגט די קרבנות שחרית נאך די ברכות השחר און מנחה פאר אשרי. די קרבנות זאגט
  • בלייבן נאך 48 טעג. 2015 - מערערע טעראר אטאקעס אין פאריז האבן געהרגעט 129 קרבנות און 8 טעראריסטן. 1856 - לואיס בראנדייס, ריכטער אין דעם פאראייניגטע שטאטן
  • די ערשטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום הלכות פון קרבנות וואס קומט פון א לעבדיגע באשעפעניש בהמה און עוף עס האט 14 פרקים 120 דפים
  • סוכה, סיי די יום טוב סוכות, און סיי די הלכות פון די מצוות ווי לולב און די קרבנות וואס מען האט געברענגט אין בית המקדש לכבוד דעם יום טוב. סוכה שהוא גהוה רעדט
                                     

עולה

עוֹלה איז א קרבן וואס מען איז מקריב די גאנצע בהמה אויפן מזבח אחוץ פונעם פעל, אנדערש ווי אנדערע קרבנות וואס די כהנים און צומאל אויך דער בעל הבית באקומען א חלק דערינען. א קרבן עולה איז קדשי קדשים וואס מען דארף שעכטן אין דער צפון זייט פון דער עזרה.

                                     

קרבן תמיד

דער קרבן התמיד איז א קרבן ציבור וואס מהאט מקריב געווען אין בית המקדש צוויי מאל יעדן טאג: אינדערפרי און פארנאכט. צום קרבן תמיד ברענגט מען א שעפסל וואס איז נאך נישט אלט איין יאר. דאס שעפסל קויפט מען מיט געלט פון די שקלים וואס מען פלעג זאמלען פון אלע יידן יעדע יאר סוף חודש אדר. דער קרבן תמיד איז א קרבן עולה וואס מען דארף אינגאנצן פארברענען אויפן מזבח. היינט ווען סאיז נישט דא קיין בית המקדש, זאגט מען דעם פרשת התמיד יעדן טאג ביים דאווענען שחרית און מנחה.