ⓘ רעפערענדום איז אזעלכע סארט וואלן ביי א רעגירונג פון א געזעץ וואס ווערט נישט באשטימט פון דער געזעץ-געבער אויטאריטעט, נאר מען שטעלט פאָר די געזעץ פאר דער גאנצער פ ..

                                     

ⓘ רעפערענדום

רעפערענדום איז אזעלכע סארט וואלן ביי א רעגירונג פון א געזעץ וואס ווערט נישט באשטימט פון דער געזעץ-געבער אויטאריטעט, נאר מען שטעלט פאָר די געזעץ פאר דער גאנצער פאלק צו שטימען.

בדרך-כלל איז זייער זעלדן צו פארשטעלן א רעפערענדום אין א דעמאקראטישע רעגירונג, ווייל ווארשיינליך פארלאזט מען זיך אויף די אויטאריטעט חברי כנסת, אבער אין שווייץ איז דא זייער אפטלעך א רעפערענדום, און יעדער בירגער קען בעטן צו מאכן דעם רעפערענדום.