ⓘ מינוט. א מינוט איז א זעכציגסטעל פון א שעה. מען ניצט דאס אין צייט ווען מען וויל זאגן וויפל איז דער זייגער, דאן מיינט דאס א זעכציגסטעל פון א שטונדע, און האט אין ז ..

                                     

ⓘ מינוט

א מינוט איז א זעכציגסטעל פון א שעה.

  • מען ניצט דאס אין צייט ווען מען וויל זאגן וויפל איז דער זייגער, דאן מיינט דאס א זעכציגסטעל פון א שטונדע, און האט אין זיך זעכציג סעקונדעס.
  • מען ניצט דאס אין מעסטן לאנד דאן מיינט דאס א זעכציגסטעל פון א גראד, און האט אין זיך זעכציג סעקונדעס.
                                     

הויפט זייט/ה תשרי

התרנ"ג – אנהייב פון דער באן אין ארץ ישראל, געווידמעט די ערשטע ליניע צווישן יפו און ירושלים, איר לענג איז געווען 82 ק"מ אין די נסיעה האט געדויערט 3 שעהן מיט 50 מינוט אין בילד בקצ"ח - געבוירן נפתלי, דער זעקסטער זון פון יעקב אבינו