ⓘ יא אדר. ווען דער טאג געפאלט דאנערשטאג, פאסט מען אסתר תענית, ווייל דער נארמאלער טאג פון דעם וועט געפאלן שבת. אין די צייטן פון חזל האבן די וואס האבן געוואוינט אין ..

                                     

ⓘ י"א אדר

ווען דער טאג געפאלט דאנערשטאג, פאסט מען אסתר תענית, ווייל דער נארמאלער טאג פון דעם וועט געפאלן שבת.

אין די צייטן פון חז"ל האבן די וואס האבן געוואוינט אין דערפער "בני כפרים" געהערט דאס מגילה ליינען דעם טאג אויב ער איז געפאלן מאנטאג אדער דאנערשטאג.

                                     

1. יארצייטן

  • התק"י - רבי פנחס ב"ר יעקב קאצינעלנבויגן ראב"ד און קראקאוויץ און לעמבערג
  • התר"ע אדר א - הרב אברהם בארנשטיין פון סאכאטשאוו, דער "אבני נזר" געב התקצ"ט
  • התש"ל אדר א - שמואל יוסף עגנון, יידישער שרייבער, געווינער פון נאבעל־פריז פאר ליטעראטור געב התרמ"ז
  • התקנ"ד - רבי צבי הלוי רב אין קראסניבראד
  • התרצ"ו - הרב יוסף ראזין, רב אין דענענבורג, מחבר פון "צפנת פענח", באקאנט אלס "דער ראגאטשאווער"
  • התקס"ו - הרב חיים יוסף דוד אזולאי, מקובל, שד"ר און יידישער היסטאריקער געב התפ"ד