ⓘ א אדר. אין דער עפאכע פון חזל האט מען היינט אויסגערופן אויסצורייסן אלע כלאים. ווייל די געוויקסן זענען שוין געווען דערקענבאר היינטיגן טאג. מסכת שקלים פרק א משנה א ..

                                     

ⓘ א אדר

 • אין דער עפאכע פון חז"ל האט מען היינט אויסגערופן אויסצורייסן אלע כלאים. ווייל די געוויקסן זענען שוין געווען דערקענבאר היינטיגן טאג. מסכת שקלים פרק א משנה א
 • אין די צייטן פון בית המקדש האט מען היינט אפילירט צו גאנץ כלל ישראל פאר מחצית השקל צו פינאנצירן די קרבנות פון פובליק אין בית המקדש. מסכת שקלים פרק א משנה א
                                     

1. יארצייטן

 • הת"ז - רבי עזרי ב"ר אפרים פיגו, מח"ס גידולי תרומה
 • התקס"ה אדר ב - נפתלי הירץ וויזעל, לינגוויסט און העברעישער דיכטער, פון די גרינדער פון דער השכלה באוועגונג
 • התשנ"ה אדר א - רבי אברהם יחיאל לעמבערגער, גאב"ד מאקאווא
 • התכ"ג אדר א - רבי שבתי כ"ץ, מחבר פון "שפתי כהן" ש"ך אויף שולחן ערוך
 • התרס"ו - רבי ברוך האלבערשטאם, דער גארליצער רב
 • התרצ"ב - הרב אשר רובין, רב אין קארטשין
 • התש"ג - דער ירושלמי דרשן, הרב בן ציון נסים פרדס
 • התק"ג - רבי עמנואל חי ריקי, מח"ס משנת חסידים
 • דתתקכ"ד אדר א - רבי אברהם אבן עזרא, א ראשון, פון די גרויסע מפרשים אויף תנ"ך
 • בניינו בן יהוידע
 • התק"ס - רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין פון סאפרין
 • התש"ל אדר א - שמואל יוסף עגנון, שרייבער
 • הת"ש - רבי ישראל ב"ר אברהם יושע פריינד רב אין הוניאד
 • התרט"ו - רבי יצחק מאיר העשל, מגיד אין זשינקאוו
                                     
 • אדר א ארויסגערעדט אדר ראשון איז דער צוועלפטער חודש אין דעם יידישן קאלענדאר, און איז נאר דא אין א עיבור יאר. דאס איז דער חודש וואס מען לייגט צו אן עיבור
 • איבער דעם אלגעמיינעם חודש אדר קוועטש אדר א און אדר ב צו זען באזונדערע אינפארמאציע איבער זיי. אין א געווענלעך יאר איז אדר דער צוועלפטער חודש צו דער
 • אדר א רבי שרגא צבי טענעבוים, אב ד טשאטע און מח ס נטע שורק עה ת ה תר ע אדר א - הרב אליעזר גארדאן, אב ד און ראש ישיבה אין טעלז ה תשמ ד אדר א
 • ה תרפ א אדר א - געגרינדעט דאס הויפט רבנות פון ישראל ט ז אדר
 • י ד אדר א איז דער פערצנטער טאג פון אדר א אין אן עיבור יאר. אום דעם טאג פייערט מען פורים קטן. די טעג ווען ז אדר א קען געפאלן זענען: מען זאגט נישט קיין
 • א אדר א איז דער ערשטער טאג פון אדר ראשון אין אן עיבור יאר, און דער צווייטער טאג ראש חודש. ה ת ר אדר א - דער עלילת דם אין דמשק ד תתקכ ד אדר א
 • היסטאריקער געב ה תפ ד ה תר ע אדר א - הרב אברהם בארנשטיין פון סאכאטשאוו, דער אבני נזר געב ה תקצ ט ה תש ל אדר א - שמואל יוסף עגנון, יידישער
 • כ ב אדר א קען געפאלן נאר אין אן עיבור יאר ה תרפ א אדר א - אברהם יוסף שפירא, כנסת דעפוטאט פון דער אגודת ישראל פארטיי נפטר ה תש ס ה תשי ד אדר א
 • דעם פריערדיקן דאנערשטיג די טעג ווען כ ט אדר א קען געפאלן נאר אין אן עיבור יאר ה תשס ו שנה פשוטה - א ליקוי חמה גאנץ אין בראזיל און טערקיי ה תקנ ח