ⓘ ב אייר. התרסט - רבי אברהם יצחק בר שמאי גליק פון טאלטשאווא מחס באר יצחק התרכד - רבי פסח בר משה פרענקל דומץ ניישטאדט א תלמיד פון חתס מחס זבח פסח התרסג - רבי יוסף ..

                                     

ⓘ ב אייר

  • התרס"ט - רבי אברהם יצחק ב"ר שמאי גליק פון טאלטשאווא מח"ס באר יצחק
  • התרכ"ד - רבי פסח ב"ר משה פרענקל דומ"ץ ניישטאדט א תלמיד פון חת"ס מח"ס זבח פסח
  • התרס"ג - רבי יוסף ב"ר צבי הירש סלאנים שלאפר מח"ס פורת יוסף
  • התכ"ד - רבי אברהם כ"ץ רב אין קאלאמיי
  • התרי"א - רבי ישראל ב"ר אברהם פון באהאפאלי מח"ס עטרת תפארת ישראל
  • התרפ"ח - רבי אהרן צבי ב"ר עזריאל אייזיק קעלער רב אין טאקענדארף
  • התכ"ט - רבי משה ב"ר יעקב קיקיניש ראב"ד לעמבערג
  • התקצ"ז - רבי מרדכי ב"ר פנחס רב אין זאהלין פראג
  • הש"כ - רבי קלמן ב"ר משה ווירמייזא רב אין לעמבערג דער רבי פונעם רמ"א