ⓘ כד אייר. התרנח - רבי אליעזר צבי בר אייזיקל פון קאמארנא מחס דמשק אליעזר התשב - רבי ישראל מאיר בר יצחק גליק דומץ קעזמארק מחס אמרי ישראל התרסה - רבי יצחק יהושע בר ..

                                     

ⓘ כ"ד אייר

  • התרנ"ח - רבי אליעזר צבי ב"ר אייזיקל פון קאמארנא מח"ס דמשק אליעזר
  • התש"ב - רבי ישראל מאיר ב"ר יצחק גליק דומ"ץ קעזמארק מח"ס אמרי ישראל
  • התרס"ה - רבי יצחק יהושע ב"ר חיים דוד קלוגער, רב אין גריידונג
  • התרע"א - רבי יצחק פייגנבוים ראב"ד ווארשא מח"ס "שערי תורה"
  • התרכ"א - רבי ישראל שויער רב אין באנאוויץ און סאבאטישט, איידעם פון הרב קאפל רייך פון פעסט
  • התרנ"ד - רבי פנחס אליהו ב"ר דוד דוב מייזליש רב אין וויערשאוו און לוטאמירסק מח"ס "אפוד בד"
  • התרע"ב - רבי משה פנחס ב"ר ישראל יהושע טרונק אב"ד קוטנא
  • התשל"ט - רבי בנימין מענדלזאן, קוממיותער רב
  • התקנ"ט - רבי רפאל חיים מרדכי ב"ר יוסף סורנאגה מח"ס פי שנים