ⓘ י סיון. התקעא - רבי ישמעאל בר אברהם יצחק כהן רב אין מודינא, איטליא מחס שות זרע אמת התקכח - רבי בנימין וואלף בר יוסף יוזף פריעדבורג פון וואנסקבעק מחס אמתחת בנימי ..

                                     

ⓘ י סיון

  • התקע"א - רבי ישמעאל ב"ר אברהם יצחק כהן רב אין מודינא, איטליא מח"ס שו"ת זרע אמת
  • התקכ"ח - רבי בנימין וואלף ב"ר יוסף יוזף פריעדבורג פון וואנסקבעק מח"ס אמתחת בנימין
  • התש"ד - הרב מרדכי ראטנבערג, אב"ד מחזיקי הדת אנטווערפן, אומגעקומען על קידוש ד
  • התק"צ - רבי מאיר ב"ר אליעזר פאלל רב אין טעטה און סעטשין
  • התקכ"ז - רבי משולם זלמן ב"ר משה יוסף הלוי פון מעזריטש א תלמיד פון בעשה"ק
  • התק"ב - הרב אלעזר רוקח, מחבר פון "מעשה רוקח"
  • התרנ"ד - רבי משה הורוויץ פון ראזוואדאוו געב התקפ"ד
  • השפ"ח - רבי קהת ב"ר אליעזר פון די חכמי לעמבערג