ⓘ כז סיון. אין דעם טאג אין יאר השצד האט הרב יהודה אריה די מודינא - אלט זייענדיג 64 יאר - פארענדיגט זיין ווערק און מהדורה תניינא אויפן עין יעקב מיטן פירוש הבונה, ו ..

                                     

ⓘ כ"ז סיון

  • אין דעם טאג אין יאר השצ"ד האט הרב יהודה אריה די מודינא - אלט זייענדיג 64 יאר - פארענדיגט זיין ווערק און מהדורה תניינא אויפן עין יעקב מיטן פירוש הבונה, וואס האט גענומען א ערך פון צען יאר, אין זיין געבורטסארט ווענעציע יע"א, ווי ער אליין פארציילט צום סוף פון זיין פירוש.
                                     

1. יארצייטן

  • התשנ"א - רבי מרדכי סאוויציקי פון באסטאן, מחבר פון "ביכורי אביב"
  • רבי חנינא בן תרדיון פון די עשרה הרוגי מלכות
  • התק"ץ - רבי מאיר אייזנשטאטער מהר"ם א"ש, "פנים מאירות"