ⓘ רבן גמליאל הזקן דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט ניין מאל אין משניות. מען האט אים גערופן זקן כדי נישט זיך פארטומלען מיט זיין אי ..

                                     

ⓘ רבן גמליאל הזקן

רבן גמליאל הזקן דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט ניין מאל אין משניות.

מען האט אים גערופן זקן כדי נישט זיך פארטומלען מיט זיין אייניקל וואס האט געהייסן רבן גמליאל פון יבנה. אין אלגעמיין וואו עס שטייט אין משניות נאר "רבן גמליאל" מיינט דאס "רבן גמליאל דיבנה", דאך איז פאראן אויסנאמען.

                                     

1. אפשטאם

רבן גמליאל הזקן איז געווען א זון פון שמעון בן הלל, וועלכער איז געווען א זון פון הלל הזקן, אלע דריי זענען געווען נשיאים אין די לעצטע הונדערט יאר פארן חורבן פון צווייטן בית המקדש.

                                     

2. זיין צייט

רבן גמליאל הזקן איז געווען פון ערשטן דור תנאים, און פון זיבטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס איז געווען פאר דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

                                     

3. אין משניות

 • מסכת פיאה פרק ב משנה ז, מעשה שזרע רבי שמעון איש המצפה לפני רבן גמליאל, ועלו ללשכת הגזית ושאלו, אמר נחום הלבלר, מקובל אני מרבי מיאשא, שקבל מאבא, שקבל מן הזוגות, שקבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני וכו
 • מסכת ערלה פרק ב משנה י"ב, יועזר איש הבירה היה מתלמידי בית שמאי ואמר, שאלתי רבן גמליאל הזקן עומד בשער המזרח ואמר, לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ
 • מסכת ראש השנה פרק ב משנה ה, התקין רבן גמליאל הזקן שיהיו מהלכין אלפים אמה לכל רוח, וכו
 • מסכת יבמות פרק ט"ז משנה ז, אמר רבי עקיבא וכו, מצאתי נחמיה איש בית דלי וכו, אמר לי, אמר להם בשמי, וכו, מקובלני מרבן גמליאל הזקן, משיאין את האשה על פי עד אחד, וכו, מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל, שנהרגו הרוגים בתל ארזא, והשיא רבן גמליאל הזקן נשותיהן על פי עד אחד וכו
 • מסכת סוטה פרק ט משנה ט"ו, משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה, ומתה טהרה ופרישות
 • מסכת גיטין פרק ד משנה ב, בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו, התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן, מפני תיקון העולם, בראשונה היה משנה שמו ושמה וכו, והתקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב, איש פלוני וכל שם שיש לו וכו
 • מסכת אבות פרק א משנה ט"ז, רבן גמליאל אומר עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר אמדות


                                     
 • רבן גמליאל באוועגט אהער. פא ר זײ ן זיידע, דעם ערשטן רבן גמליאל זעט רבן גמליאל הזקן רבן גמליאל פון יבנה איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און איז
 • רבן שמעון בן גמליאל הזקן אדער רבן שמעון הנהרג, איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוויי מאל אין משניות. רבן
 • גמליאל פון יבנה, א זון פון רבן שמעון בן גמליאל הזקן א זון פון רבן גמליאל הזקן א זון פון שמעון בן הלל, א זון פון הלל הזקן ער האט געשטאמט פון מלכות בית
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: רבן גמליאל הזקן רבן גמליאל פון יבנה
 • שמעון בן הלל איז געווען דער נשיא הסנהדרין נאך זיין טאטען הלל הזקן און נאך אים איז זיין זון רבן גמליאל הזקן געווארן נשיא.
 • משניות. רבן שמעון בן גמליאל איז געווען א זון פון רבן גמליאל פון יבנה, א זון פון רבן שמעון בן גמליאל הזקן א זון פון רבן גמליאל הזקן א זון פון שמעון בן
 • המקדש. רבי ישמעאל בן אלישעאיז געהארגט געווארן כ ה סיון צוזאמען מיט רבן שמעון בן גמליאל הזקן ביים חורבן פון צווייטן בית המקדש, און ער איז איינע פון די עשרה
 • װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: רבי שמעון בר יוחאי רבן שמעון בן גמליאל רבן שמעון בן גמליאל הזקן רבי שמעון בן מנסיא רבי שמעון שזורי רבי שמעון בן אלעזר
 • שמשון רפאל הירש ה תרצ א - הרה צ נפתלי צבי האלבערשטאם, באבאווער רבי רבן שמעון בן גמליאל הזקן און רבי ישמעאל כהן גדול זענען געהרג ט געווארן ביים חורבן בית שני
 • ישיבה. און איז געווען דער בר פלוגתא פון שמאי הזקן רבן יוחנן בן זכאי רבן גמליאל הזקן רבן שמעון בן גמליאל רבי יהושע רבי עקיבא אויסער די דריי הונדערט און