ⓘ ירקון. 32°5′59.87″N 34°46′40.13″E דער יַרקון איז א טײַך אין ארץ–ישׂראל, װאָס פֿליסט פֿאַרבײַ דער ייִדישער קאָלאָניע פתח תקוה און דער שטאט רמת גן, און פֿאַלט אַר ..

                                     

ⓘ ירקון

32°5′59.87″N 34°46′40.13″E

דער יַרקון איז א טײַך אין ארץ–ישׂראל, װאָס פֿליסט פֿאַרבײַ דער ייִדישער קאָלאָניע פתח תקוה און דער שטאט רמת גן, און פֿאַלט אַרײַן בײַ תל–אבֿיבֿ אין מיטלענדישן ים. נישט װײַט פֿון דאָזיקן ירקון–אַרײַנפֿאַלֹ אין ים איז געבױט דער צײַטװײַליקער פאָרט פֿון תל–אבֿיבֿ. אין אַראַביש הײסט דער טײַך "אדזשא" קרום; דער נאָמען ירקון װערט דערמאָנט אין ספֿר יהושע י" ט.