ⓘ ביאלאגיע ..

DNA

DNA איז ראשי תיבות פון Deoxyribonucleic acid, "דעאקסיריבאנוקלעאישע זייערס", א מאלעקול וואס טראגט רוב פון די גענעטישע אנווייזונגען געניצט אין די אנטוויקלונג און פונקציאנירונג פון אלע באוואוסטע ארגאניזמען און אויך א סך ווירוסן. DNA איז א נוקלעאיש זייערס.

איי

אייער איז טייטש די באשטאנדטייל פון אן ארגאניזם וואס געהערט צו די נקבה חלק און איז וואס זי גיבט פאר רעפראדוקציע. עס געפינט זיך אין די נקבה פון א יעדן ארגאניזם וואס קען רעפראדוצירן. אין באשעפענישן ווי מענטשן ווערן די אייער פראדוצירט דורך די אייערשטאקן. ביי פיש און/אדער פייגלעך ווערן די אייער איינגעזייט דורך די זרע פון די זכר אדער אינעווייניג אין דער נקבה אזוי איז ביי פויגל אדער אינדרויסן אזוי איז ביי פיש. וואס דאס מיינט איז אז די איי ווערט געמאכט אין דער נקבה, אבער די ניי באשעפעניש ווערט געמאכט ערשט נאכן זייען פון די זכר. עס דערנערט זיך פון די אייגענע דערנערונגען וואס געפינט זיך אין די איי. ...

אייקאריאט

אן אייקאַריאט איז אן ארגאניזם מיט קאמפלעקסע צעלן, אדער איין צעל מיט א קאמפלעקסער סטרוקטור. אין די דאזיקע צעלן ווערט דער גענעטישער מאטריאל איינגעארדנט אין כראמאזאמען אין דעם צעל יאדער. בעלי חיים, פלאנצן, אלגן און שוואמען זענען אלע אייקאריאטן. עס זענען פאראן אויך אייקאריאטן ביי די איין־צעל פראטיסטן. פון דער אנדערער זייט, האבן פשוטע ארגאניזמען ווי למשל באקטעריע און ארכעען נישט קיין יאדערן אדער אנדערע קאמפלעקסע צעל סטרוקטורן. אזעלעכע ארגאניזמען רופט מען פראקאריאטן. די אייקאריאטן ווערן גערעכנט א געביט.

אינסולין

אינסולין איז א מין הארמאן וואס רעגולירט און דערלויבט די בלוט איבערצוגעבן די צוקער וואס הייסט גלוקאז אריין גיין אין די צעלן פונעם קערפער איר צו געבן ענערגיע אויסצופירן זייערע צילן. אן אינסולין קען דער צעל נישט נעמען קיין ברענשאטאף צו זיך האלטן ביים לעבן. דאס ווערט פראדעצורט אין דעם פאנקרעאס.

ארגאניזם

‏אַן אָרגאַניזם איז אַ לעבעדיקער קערפּער, וואָס האָט אַ ריי אייגנשאַפטן, וואָס טיילן אים אָפּ פון דער טויטער מאַטעריע. די הויפּט סימנים פון אָרגאַניזמען און לעבן בכלל זיינען: מעטאַבאָליזם, ירושהדיקייט, די פעאיקייט צו באַנעמען און באַאַרבעטן די אינפאָרמאַציע פון דרויסן, וואַקסן און זיך מערן. אָרגאַניזמען באַשטייען פון צעלן, און עס זיינען דאָ איין־צעליקע אָרגאַניזמען unicellular בלעז און די, וואָס זיי שטימען אויס אַ סך צעלן multicellular. ‏ביאָלאָגן צעטיילן די אָרגאַניזמען אויף דריי הויפּט־גרופּעס: באַקטעריעס ארכעען אייקאַריאָטן. בעלי־חיים און פלאַנצן געהערן צו די אייקאַריאָטן. ‏

באטאניק

באטאניק איז א טייל פון די ביאלאגישע וויסנשאפט וואס פארנעמט זיך מיט פלאנצן און געוויקסן, בלומען און ביימער. איר אנטוויקלונג, איר וואקס, איר פרוכט א.א.וו. אַ װיכטיקער באַשטאַנדטײַל פֿון דער באָטאַניק איז די פֿלאַנצן-סיסטעמאַטיק, די װיסנשאַפֿט װאָס טײלט די מלוכה פֿון די פֿלאַנצן אין גרופּעס. אַן אַנדער צװײג פֿון דער באָטאַניק איז די פֿיזיִאָלאָגיִע פֿון די פֿלאַנצן, װאָס שטודירט דעם מעטאַבאָליזם, די באַװעגונג פֿון פֿלאַנצען און אַזױ װײַטער. באטאניקער שטודירן די קלאסיפיקאציע טאקסאנאמיע, סטרוקטור אנאטאמיע און מארפאלאגיע אדער פונקציע פיזיאלאגיע פון פלאנצן, סיי צעלן, סיי געוועבן, סיי ארגאנען, סיי ...

                                     

ⓘ ביאלאגיע

 • ביאלאגיע איז א אפטייל פון נאטור וויסנשאפט קלאסיפיקאציע אין אקאדעמיע וואס שטודירט לעבן און לעבעדיקער. בעלי חיים גוף - א נא טא מיע א רגא נען פיזיאלאגיע זאאלאגיע
 • ביאאינפארמא טיק איז די שטודיע פון מאלעקולארער ביאלאגיע מיט קאמפיוטערס און סטאטיסטיק. ער ווערט געניצט מערסטנס צו שטודירן גענעטיק און גענאמיק. דער צוועק
 • 1903 2004 - מאריס ווילקניס, בריטישער ביאלאג, געווינער פון נאבעל פריז פאר ביאלאגיע און מעדיצין אין 1962 געב 1916 2011 - סטיוו זשאבס, גרינדער פון עפל קאמפיוטערס
 • קארבאהידראטן, ליפידן, יאדעריקע זויערן, און אנדערע ביאמאלעקולן. כעמישע ביאלאגיע שטרעבט צו פארענטפערן אסאך פראגעס וואס קומען אויף פון ביאכעמיע ניצנדיג געצייג
 • עקאלאגישע סיסטעמען. עקאלאגיע איז א צווישנדיסציפלינאריש פעלד וואס נעמט איין ביאלאגיע און ערד וויסנשאפט. דער דייטשער וויסנשאפטלער ערנסט העקל 1834 1919 האט
 • אין ביאלאגיע איז גיפט א סובסטאנץ וואס טוט שעדיגן ארגאניזמען און שאפן א קראנקייט, אדער טויט, בדרך כלל דורך א כעמישער רעאקציע. אין כעמיע און פיזיק איז
 • אקטאבער - מאריס ווילקניס, בריטישער ביאלאג, געווינער פון נאבעל פריז פאר ביאלאגיע און מעדיצין אין 1962 געב 1916 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: 2004
 • אדרוך גיין שווערע ליידן. ווען מען רעדט פון אנדערע זאכן וואס האט נישט מיט ביאלאגיע מיינט דאס די עלטערן פון וואס מען רעדט. ווי למשל די מוטער - לאנד מיינט פון
 • מימיקרי אין ביאלאגיע איז ווען איין זגאל דער מימיק האט ענלעכע אייגנשאפטן צו א צווייטן זגאל דער מאדעל דאס קענען זיי אויסניצן למשל אז א דריטער זגאל
 • אנאטאמיע פון גריכיש: ανατομία, ווערטלעך: אויפגעשניטן איז אן אפטייל פון ביאלאגיע וואס פארנעמט זיך צו שטודירן וויאזוי די קערפער און ארגאניזאציע פון א לעבעדיגן
 • דער באריכט שלאגט פאר פיר וואריאבלען צו באצייכענען געזונט: מענטשלעכע ביאלאגיע סביבה לעבנסטיל און געזונט ארגאניזאציע געזונט ווערט אפגעהיטן דורך
 • ראיאן וואס ציעט ארויף די וואסער אדער מאטריאל פון אונטן אויף ארויף. אין ביאלאגיע ווערן קינדער ווערן געבוירן מיט דעם אינסטינקט צו זייגן. וויקימעדיע קאמאנס
                                     

מימיקרי

מימיקרי אין ביאלאגיע איז ווען איין זגאל האט ענלעכע אייגנשאפטן צו א צווייטן זגאל. דאס קענען זיי אויסניצן למשל אז א דריטער זגאל וואס וויל באפאלן דעם מימיק מיינט אז ער איז דער מאדעל וואס איז גיפטיק צו אים.