ⓘ סדר מועד האט אין זיך 12 מסכתות. מועד איז טייטש צייט, אלע מסכתות אין דעם סדר האבן צו טאן מיט זאכן וואס געשען אדער דארפן געטאן ווערן צו א באשטימטער צייט אין יארוו ..

                                     

ⓘ סדר מועד

סדר מועד האט אין זיך 12 מסכתות. מועד איז טייטש צייט, אלע מסכתות אין דעם סדר האבן צו טאן מיט זאכן וואס געשען אדער דארפן געטאן ווערן צו א באשטימטער צייט אין יאר/וואך/אדער חודש.

                                     

1. די מסכתות פונעם סדר

דער סדר איז צעטיילט אין 12 מסכתות

 • מסכת חגיגה - באהאנדלט דינים פון דעם קרבן חגיגה.
 • מסכת שבת - באהאנדלט דינים פון שבת;
 • מסכת עירובין - באהאנדלט דינים פון עירובין, וואס איז נוגע טראגן שבת אדער ווי ווייט מען מעג גיין ארויס פון דער שטאט
 • מסכת שקלים - באהאנדלט דינים פון דעם מחצית השקל, וואס מפלעג שיקן אין בית המקדש יעדע יאר;
 • מסכת ראש השנה - באהאנדלט עניינים פון ראש השנה, עיבור השנה;
 • מסכת פסחים - באהאנדלט דינים פון פסח;
 • מסכת מועד קטן - באהאנדלט דינים פון חול המועד;
 • מסכת סוכה - באהאנדלט דינים פון סוכות;
 • מסכת ביצה - באהאנדלט אלגעמיינע דינים פון יום טוב, די מסכתה ווערט אויך גערופן "מסכת יום טוב";
 • מסכת תענית - באהאנדלט עניינים פון תענית;
 • מסכת מגילה - באהאנדלט דינים פון פורים;
 • מסכת יומא - באהאנדלט דינים פון יום הכיפורים;
                                     
 • מסכת מועד קטן איז די עלפטע מסכתא אין סדר מועד דער צווייטער סדר אין משניות די מסכתא באהאנדלט די דינים פון חול המועד. דער סוף פון דער מסכתא רעדט וועגן
 • מסכת שקלים איז די פערטע מסכתא אין סדר מועד דער צווייטער סדר אין משניות די מסכתא איז די איינציגסטע אין סדר מועד וואס האט נישט קיין גמרא אין בבלי, אבער
 • מסכת תענית איז די ניינטע מסכתא אין סדר מועד די צווייטע סדר אין משניות מאימתי סדר תעניות כיצד סדר תעניות אלו בשלשה פרקים
 • מסכת ראש השנה איז די אכטע מסכתא אין סדר מועד די צווייטע סדר אין משניות ארבעה ראשי שנים אם אינן מכירין ראוהו בית דין יום טוב
 • מסכת מגילה איז די צענטע מסכתא אין סדר מועד דער צווייטער סדר אין משניות מגילה נקראת - דער פרק רעדט בעיקר וועגן די זמנים פון ליינען מגילת אסתר. דאס
 • מסכת חגיגה איז די צוועלפטע מסכתא אין סדר מועד דער צווייטער סדר אין משניות הכל חייבין - באהאנדלט דעם דין פון עליה לרגל - ווער איז מחויב, ווער איז פטור
 • מסכת עירובין איז די צווייטע מסכתא אין סדר מועד דער צווייטער סדר אין משניות די מסכתא האט צען פרקים, מיט 104 בלאט אין תלמוד בבלי און 65 בלאט אין תלמוד
 • מסכת שבת איז די ערשטע מסכתא אין סדר מועד דער צווייטער סדר אין משניות די מסכתא האט 24 פרקים און באהאנדלט די מלאכות וואס מען טאר נישט טון שבת, ווי אויך
 • מסכתות סדר מועד - פארטוט זיך אין הלכות שבת און יום טוב 12 מסכתות סדר נשים - פארטוט זיך אין הלכות קידושין און גירושין 7 מסכתות סדר נזיקין - פארטוט
 • מסכת יומא איז די פינפטע מסכתא אין סדר מועד דער צווייטער סדר אין משניות די מסכתא האט אכט פרקים. די ערשטע זיבן באהאנדלען די עבודה פונעם כהן גדול אום יום
 • מסכת פסחים איז די דריטע מסכתא אין סדר מועד דער צווייטער סדר אין משניות די ערשטע דריי פרקים באהאנדלען דינים פון דעם איסור פון חמץ אום פסח דער פערטער