ⓘ זוהר, איז דער מיסטישער פארהייליגטער קבלה צענטראלער גרונד ספר, אויף א אראמישן שפראך געמישט מיט מאדערענע לשון קודש ווערטער און טערמינען. עס איז א זאמעלונג ווי די ..

הויפט זייט/י תשרי

התשל"ז - נפטר געווארן רבי משה יצחק געווירצמאן, פשעווארסקער רבי אין אנטווערפן התרנ"ה - נפטר געווארן רבי נפתלי חיים הורוויץ, דער צדיק פון ירושלים יום כיפור, דער הייליגסטער טאג אין יאר התשט"ו - נפטר געווארן רבי יהודה לייב אשלג, מחבר פונעם "סולם" אויפן זוהר התש"ע - נפטר געווארן רבי שמעון נתן נטע בידערמאן, לעלאווער רבי אין בני ברק

                                     

ⓘ זוהר

זוהר, איז דער מיסטישער פארהייליגטער קבלה צענטראלער גרונד ספר, אויף א אראמישן שפראך געמישט מיט מאדערענע לשון קודש ווערטער און טערמינען. עס איז א זאמעלונג ווי די סיסטעם פון די גמרא, געקליבענע מדרשים און מוסר בשם דעם תנא ר שמעון בן יוחאי מיט זיינע חברים און תלמידים, און נאך תנאים און אמוראים, אויף חומש לויט די סדרות פון די וואך, וואס פארציילט געהיימעניסן וויאזוי די וועלט פירט זיך, די נאטור פון גאט, און וויאזוי ער האט באשאפן אלץ, שכר ועונש, גלות וגאולה, גן עדן, נשמה און נאך באגריפן פון די תורה, ארויסגעגעבן דורך ר משה די-ליאון פון 12טן יארהונדערט.

  • זוהר אויף וויקיטעקסט
  • שיעורים אין זוהר אונליין
  • נחלת צבי, זוה"ק אויף יידיש, אמסטערדאם תע"א.