ⓘ אנאטאמיע ..

אנאטאמיע

אנאטאמיע איז אן אפטייל פון ביאלאגיע וואס פארנעמט זיך צו שטודירן וויאזוי די קערפער און ארגאניזאציע פון א לעבעדיגן ארגאניזם טוט פונקציאנירן. עס קען ווערן אפגעטיילט אין קלענערע שטודיעס ווי אנאטאמיע פון בעלי חיים, אדער געוויקסן איז פלאנצן אנאטאמיע. די וואס שטודירן אנאטאמיע זענען אינטערעסירט וואו יעדע ביין און מוסקל געהערט. די היסטאריע פון אנאטאמיע גייט צוריק צו 1600 פאר דער ציווילער ציילונג ווען די עגיפטן האבן אנגעהויבן שטודירן מענטשלעכע אנאטאמיע. זיי זענען דערגאנגען וויאזוי פארשידענע ארגאנען פונקציאנירן ווי למשל דער לעבער, דער מילץ, די נירן און דאס הארץ. זיי האבן אויך אנטפלעקט די סטרוקטור און ...

                                     

ⓘ אנאטאמיע

 • אפגעטיילט אין קלענערע שטודיעס ווי אנאטאמיע פון בעלי חיים זא אטאמיע אדער געוויקסן איז פלאנצן אנאטאמיע די וואס שטודירן אנאטאמיע זענען אינטערעסירט וואו יעדע
 • ווײ זט נאקעטע מענטשן אויסערליכע קערפער אייניקייטן מענטשלעכע אנאטאמיע איז דער אנאטאמיע פון מענטשן וואס שטודירט די סטרוקטור און סיסטעם פון אונזער קערפער
 • דער שטערן אין מענטשלעכער אנאטאמיע איז דער פאדערשטער טייל פונעם קאפ. דאס איז דער הארטער טייל ארויף פון פנים פון א מענטש, העכער די אויגן. מען דאס אויך דעפינירן
 • שטודירט אין אוראלטע צייטן. א וויסנשאפטלער אין דעם פעלד פון זאאלאגיע הייסט א זאאלאג. זאאלאגיע איז כולל די פאלגנדע אפטיילונגען: אנאטאמיע פיזיאלאגיע עטאלאגיע
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: נאגל אנאטאמיע דאס וואס וואקסט אויף מענטש אדער אנדערע באשעפענישן ביים עק פון די פינגערס. נאגל בויען
 • א זױ װײ טער. באטאניקער שטודירן די קלאסיפיקאציע טאקסאנאמיע סטרוקטור אנאטאמיע און מארפאלאגיע אדער פונקציע פיזיאלאגיע פון פלאנצן, סיי צעלן, סיי געוועבן
 • ווערט גערעכנט אריסטו, וואס האט אוועקגעלייגט די יסודות פון פארגלייכיגער אנאטאמיע און פון עמבריאלאגיע אנטוויקלונג טעאריע פונעם עמבריאן אין דער העלעניסטישער
 •  געאמעטריע, גאלדשמיט פאך, מוזיק, און פארשונג אין פראפארציע, פערספעקטיוו, אנאטאמיע און ער האט אויך געפלאנעוועט פלי מיטל. מען האט אים גערופן דעם לעאנארדא
 • איז געווען א גריכישער דאקטער און פילאסאף. ער ווערט גערופן דער פאטער פון אנאטאמיע גאלען, פון פערגאמום אין קליין אזיע היינט טערקיי איז געווען דער הויף
 • גאנצע מעשה פון די רדיפות דערציילט רבי נתן קאמעניצקי אין א ספר וואס הייסט אנאטאמיע פון איסור איינער פון קאמעניצקיס רודפים איז געווען זיין שוואגער, שלמה
 • זען  רעדן  ענדערן מענטשלעכע אנאטאמיע קאפ: שטערן אויג אויער נאז מויל צונג ציין - פנים באקן גאמבע - ליפן גענאק: האלדז - טיירויד פארינקס
                                     

געלענק

דאס געלענק איז די פֿאַרבינדונג צװישן צװײ בײנער וואס דערמעגלעכט באוועגונג. מען קען קלאסיפיצירן געלענקען אדער לויט זייער סטרוקטור אדער לויט זייער פונקציע.

                                     

קאפיטע

א קאפיטע אדער קאפעטע איז דער שפיץ פונעם פוס פון געוויסע בעלי חיים ווי אקסן, שאף, קעמלען, זשיראפן און נאך, וואס גייען אויף זייערע פינגערן. די פינגערן זענען באדעקט מיט קעראטין, א הארטער מאטריאל, אזוי די נעגל.