ⓘ קילאגראם. קילאגראַם איז דער מאס- צאל פון מאסע אין דער אינטערנאציאנאלער סיסטעם פון איינסן. מען שרייבט בקיצור קג. נאך צאָלן פון מאָסן, געשאצט לויטן קילאגראם: גראם ..

                                     

ⓘ קילאגראם

קילאגראַם איז דער מאס- צאל פון מאסע אין דער אינטערנאציאנאלער סיסטעם פון איינסן. מען שרייבט בקיצור ק"ג.

נאך צאָלן פון מאָסן, געשאצט לויטן קילאגראם:

 • גראם = 1 טויזנטסטל פון א קילאגראם. בקיצור געשריבן ג אדער g
 • מיליגראַם = 1 טויזנטסטל פון א גראם. בקיצור געשריבן מ"ג.
 • קילאגראַם = דער פונדאמענטאלער אפטייל.
 • פֿעמטאגראַם = מיליאנטל פון א נאַנאגראַם.
 • פיקאגראַם = טויזנטסטל פון א נאַנאגראַם.
 • אַטאגראַם = מיליאַרדטל פון א נאַנאגראַם.
 • נאַנאגראַם = א מיליאַרדטל פון דעם גראם.
 • מיקראגראַם = א מיליאנטל פונעם גראם.
 • טאָן = טויזנט קילאגראם
                                     
 • מעסטן באזירט אויפן מעטער פאר לענג און דיסטאנץ, קילאגראם פאר מאסע, און סעקונדע פאר צייט. פון די מעטער, קילאגראם און סעקונדע ווערן געשאפן אנדערע מאס איינסן
 • פ רא דוצירן קינסטלעך העל ליכט ענלעך צו זונענשיי ן. איבער דער וועלט ניצט 80 קילאגראם א יא ר צו פאבריצירן לאמפן. נאך א באניץ פון סקא נדיום איז אין א געשמעלץ
 • מאס פון וואג, דאס ווערט טראדיציאנאל געשאצט אז עס אנטהאלט 252 וויין גאלאןס. אדער היינט אז עס אנטהאלט 2100 פונט וואסער. א מעטרישער טאן איז 1000 קילאגראם
 • אין דער אינטערנאציאנאלע סיסטעם פון איינסן איז דער איינס פון מאסע דער קילאגראם ק ג kg אנדערשט ווי וואג פארבלייבט די מאסע די זעלבע נישט קיין חילוק ווי
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: א מאס, א טויזנטל פון א קילאגראם טעקסט גראמען גראמען פלעכט גראמאטיק
 • צו זיין איין טויזנטל פון דער באזע איינס פון דער אינטערנאציאנאלער סיסטעם, דער קילאגראם אדער 1 10 - 3 ק ג. Décret relatif aux poids et aux mesures, 1795
 • ארויסגעסן א נייע מטבע, א קרוין וואס זאל זיין ווערט א 1 2480 טייל פון א קילאגראם פון ריין גאלד. אין צירקולאציע היינט געפינען זיך די מטבעות איין קראנע, 5
 • און אלאסקע. דער ווײ סוויידל הערש האט נארמאל א געוויכט צווישן 57 און 237 קילאגראם און איז לאנג צווישן 160 און 220 צענטימעטער. זיי זענען מערסטנס ברוין, אבער
 • זענען דער גרעסטער סארט קעץ, לאנג ביז 3.38 מעטער און מיט א געוויכט ביז 389 קילאגראם זיי זענען זייער שטארק און טון באפאלן הערשן און בהמות. זיי קומען פון אזיע