ⓘ טרערן גיסט זיך פון אויג א פליסיגער זאלץ וואסער ווען מען וויינט אדער ווען דער אויג איז נאנט צו גאר שארף א שמעק איר הויפט אויפגאבע איז צו וואשן דעם אויג. וואס איז ..

                                     

ⓘ טרערן

טרערן גיסט זיך פון אויג א פליסיגער זאלץ וואסער ווען מען וויינט אדער ווען דער אויג איז נאנט צו גאר שארף א שמעק/

איר הויפט אויפגאבע איז צו וואשן דעם אויג. וואס איז אפען צו אלע שעדליכע שטויב און זשערמס.

                                     
 • וועלט קריג: ווינסטאן טשערטשיל דרשנט זיין בארומטע רעדע בלוט שווייס און טרערן אין דעם בריטישן פארלאמענט ווילהעלמינא מלכה פון האלאנד אנטלויפט פון דער
 • רור כעמיקאלן און שטארקע גערוך. דערמיט מאכענדיג דאס זאל בלינקען און רינען טרערן כדי אפצוהיטן דעם אויג פון שעדליכע גאזן און שארפע סם. צוליב דעם וואס דער
 • מאל. זיין הויפט אויפגאבע איז צו ארום שמירן און ווישן און רייניגן מיט די טרערן אפצואוואשן און פייכט מאכן דאס גאנצע אויג. געוויסע מענטשן וואס האבן א קאמפלעקס
 • באוואוסט פאר זיין אויסערגעווענליכן דאווענן, וואו ער פלעגט פארגיסן טייכן טרערן רבי יוסף איז נפטר געווארן כ ד טבת ה תקע ב, אין ער ליגט נעבען פאטער ס ציון
 • פון די וויזועלע וועגלעך, כולל דעם אויג, מוח, און ארום דעם אויג, למשל די טרערן סיסטעם און אויגנלעדלעך. פראקטיש איז אן אפטאלמאלאג א כירורגישער ספעציאליסט
 • געשטארבן פון עידס אין 2000, קורץ נאך איר חתונה האבן ביי די פערציג. אסאך טרערן איז פארגאסן געווארן איבער איר קבר. חזה איז באוואוסט אויכעט פארן פארשטעלן
 • וועלט מלחמה: ווינסטאן טשערטשיל דרשנט זיין בארומטע רעדע בלוט שווייס און טרערן אין דעם בריטישן פארלאמענט ווילהעלמינא מלכה פון האלאנד אנטלויפט פון דער
 • איז געווען א באס שטים זינגער. ער איז שטארק באקאנט פאר זינגען דעם מילנערס טרערן א נטא ני רא סעל: דער אויסטײ טשער פ ון סידא ר בעלא רסקיס רעפ ערטוא ר
 • זיך צו איינטינקען א שטיקל כרפס גרינצייג אין זאלץ - וואסער צו געדענקען די טרערן פון די יידן ווען זיי זיינען געוועזן קנעכט אין מצרים לויטן רמב ם טינקט
 • זוכה געווען צו זעהן דעם גארליצער רב זאגן לא - ל אשר שבת, און צוויי שנירליך טרערן האבן זיך גיגאסען פון די אויגן נאך זיין חתונה האט רבי יעקב געגעסן קעסט
 • קינדער, עלטער ווערן, וועט איר אליין פארשטיין, וויפל אין די אותיות ליגן טרערן און וויפל געוויין... אז איר וועט, קינדער, דעם גלות שלעפן, אויסגעמוטשעט זיין