ⓘ אקצידענט. א אקצידענט איז א אומפאל וואס איז א אומאנגענעמע זאך וואס קומט אומגעראכטען. דאס מערסטע ווערט דאס באניצט אויפן וועג ווען עס פאסירט א ציזאמשטויס פון צוויי ..

                                     

ⓘ אקצידענט

א אקצידענט איז א אומפאל וואס איז א אומאנגענעמע זאך וואס קומט אומגעראכטען.

דאס מערסטע ווערט דאס באניצט אויפן וועג ווען עס פאסירט א ציזאמשטויס פון צוויי טרעקלעך אויטאס.