★ וויסנשאפט - גייסט וויסנשאפט ..

                                     

★ וויסנשאפט

װיסנשאַפֿט איז די שטודיע און וויסן פון נאטור, דעם אוניווערס און דעם מענטשלעכן קערפער דורך אן אנגענומענעם וועג פון לערנען.

אין אלגעמיין האט וויסנשאפט צו טאן מיט פארשן, ווייל דורכן פארשן דערוווסט מען זיך זאכן. דער וואס פארנעמט זיך מיט וויסנשאפט הייסט א וויסנשאפטלער, און דער וואס פארשט הייסט א "פארשער".

עס איז דא צוויי ערליי סיבות פארוואס א מענטש פארשט, איינע קומט פון א נאטירלעכע נייגעריקייט וואס א מענטש אינטרעסירט זיך צו פארשטיין און ארויס האבן ווי יעדע זאך איז צוזאמגעשטעלט, און נאך א סיבה, איז כדי צו אנטוויקלען און אויפצוטאן פאר דער וועלט אין אלערליי ענינים וו.צ.ב.ש. באשאפן נייע מעדיצינען א.א.וו.

עס איז א כסדרדיגע טוישענדע וועלט און אלעס גייט קודם אויף טעאריעס געבויט אויף פאקטן, ביז עס ווערט אפגעוואנדען פון נייערע פאקטן.

למעשה, איז דאס אמאל געווען א טיטל וואס האט געפאסט בלויז פאר איינער וואס טוט אין וויסנשאפט, ווי די נאמען לויטעט, אבער היינט יעדער וואס גלייבט אין אן אידעע אדער אילוזיע און באשרייבט דאס אין אן עססעי מיט לאטיינישע אויסדרוקן יעדע דא און דארט, ווערט געשאנקן דורך די אקעדעמיקער מיטן צונאמען וויסנשאפטלער.

                                     

1. געביטן פון וויסנשאפט

מאדערנע וויסנשאפט ווערט געוויינלעך צעטיילט אין דריי געביטן: נאטור-וויסנשאפטן, סאציאלע וויסנשאפטו און גייסט וויסנשאפטן.

פארשידענע צוגאנגען אין איינשליסן געביטן אין "וויסנשאפט"

 • טייל האלטן מאטעמאטיק פאר א וויסנשאפט, כאטש זי איז נישט באזירט אויף אבזערוואציע און עקספערימענט, ווייל די מערהייט פון וויסנשאפטן פארלאזן זיך אויף בארעכטיגונג פון דעם געביט פון מאטעמאטיק. אנדערע האלטן אבער אז מאטעמאטיק איז א צווייג פון לאגיק.
 • טייל באגרענעצן דעם באדייט פונעם באגריף "וויסנשאפט"נאר צו נאטור-וויסנשאפטן. אנדערע אבער שליסן איין אין וויסנשאפט אויך טעטיקייטן פון דעם געביט פון סאציאל וויסנשאפט וואס זענען באזירט אויף אבזערוואציע און עקספערימענט, אויך ווען די מעסטונגען זענען נישט אזוי שטארק מדויק, אדער אפילו די וואס שליסן איין אבזערוואיציעס אבער נישט קיין עקספערימענטן. אנדערע ווילן איינשליסן אויך גייסט וויסנשאפטן.
                                     

2. קאטעגאריעס פון וויסנשאפט

 • קאמפיוטעריי.
 • מאטעמאטיק.
 • טעכנאלאגיע.
 • פאליטיק וויסנשאפט.

פיזישע וויסנשאפטן

 • כעמיע.
 • ערד וויסנשאפט.
 • אסטראנאמיע.
 • אקעאנאגראפיע.
 • געאלאגיע.
 • מעטעאראלאגיע.
 • פיזיק.
                                     

3. צווייגן פון וויסנשאפט

מאדערנע וויסנשאפט ווערט אפט צעטיילט אין דריי הויפט צווייגן, וואס זענען די נאטור-וויסנשאפטן, סאציאל-וויסנשאפט און פארמאל-וויסנשאפט. יעדער איינער פון די דאזיגע צווייגן באשטיין פון פארשידענע ספעציאליזירטע וויסנשאפטלעכע דיסציפלינען וואס אפמאל האבן זייער אייגענעם נאמענקלאטור. די נאטור- און סאציאל-וויסנשאפטן זענען ביידע עמפירישע וויסנשאפטן אזוי ווי זייער וויסן איז באזירט אויף עמפירישע אבסערוואציעס און מען קאנטראלירן דורך אנדערע פארשער וואס ארבעטן מיט די זעלבע באדינגען.

עס זענען פאראן אויך אנדערע דיסציפלינען וואס ניצן וויסנשאפט, ווי למשל אינזשעניריע און מעדיצין.

                                     

3.1. צווייגן פון וויסנשאפט נאטור-וויסנשאפטן

זעט דעם הויפּט אַרטיקל – נאטור-וויסנשאפטן

נאטור-וויסנשאפטן באהאנדלען די באשרייבונג, פאראויסזאָג און פֿארשטאנד פון נאטירלעכע פענאמענען באזירט אויף עמפירישע באווייזן פון אבזערוואציע און עקספערימענטאציע. מען קען דאס צעטיילן אין צוויי הויפט צווייגן: ביא-וויסנשאפטן און פיזישע וויסנשאפט. פיזישע וויסנשאפט ווערט צעטיילט ווייטער אין צווייגן, וואס שליסן איין פיזיק, כעמיע, אסטראנאמיע און ערד-וויסנשאפט. די צוויי הויפט צווייגן קען מען צעטיילן ווייטער אין מער ספעזיאליזירטע דיסציפלינען. מאדערנע נאטור-וויסנשאפטן זענען דער נאכפאלגער פון דער נאטור-פילאסאפיע וואס האט אנגעהויבן אין אוראלט גריכנלאנד. גאלילעא, דעקארט, באקאן און ניוטאן האבן דעבאטירט די מעלות פון ניצן צוגאנגען וואס זענען מער מאטעמאטיש און מער עקספערימענטאליש אויף א מעטאדישן אופן. דאך, פילאסאפישע פערספעקטיוון און השערות, אפטמאל פֿאַרזען, בלייבן נייטיד אין נאטור-וויסנשאפטן. סיסטעמאטישע דאטן זאמלונג האט נאכגעפאלגט נאטור-געשיכטע, וואס איז ארויסגעקומען אינעם 16טן יארהונדערט, באשילדערן און קלאסיפיצירן פלאנצן, בעלי חיים, מינעראלן אא״וו. היינט טוט דער טערמין "נאטור-געשיכטע"פארלייגן אבזערוואצייע-באשרייבונגען פארן ברייטערן עולם.                                     

3.2. צווייגן פון וויסנשאפט סאציאלע וויסנשאפטן

זעט דעם הויפּט אַרטיקל – סאציאל וויסנשאפט

סאציאל וויסנשאפט באהאנדלט די געזעלשפאט און די באציאונגען צווישן יחידים אינערהאלב א געזעלשאפט. זי האט פיל צווייגן וואס שליסן איין אבער זענען נישט באגרענעצט צו אנטראפאלאגיע, ארכעאלאגיע, קאמוניקאציע-וויסנשאפט, עקאנאמיק, היסטאריע, מענטשלעכע געאגראפיע, יוריספרודענץ, לינגוויסטיק, פאליטיק-וויסנשאפט, פובליק-געזונט און סאציאלאגיע.

                                     

4. וויסנשאפט קעגן רעליגיע

רוב וויסנשאפט וועלט האלט פון די טעאריע פון עוועלאציע. אבער זענען נאך אלס פונקט אזוי גלויביג אין רעליגיע. אמאל אבער איז דער אלגעמיינער וויסנשאפטלעכער געווען מער גלויביג ווי די מאסן, ווייל פאר די טעאריע פון עוועלאשען האט מען אלע וואונדער און חסד פון באשעפעניש אנגעהאנגען אין א גוטער קלוגער באשעפער, היינט צוטאגס גלייבן זיי דאס אלס אן עקסידענט דורך עוועלאציע. אזוי ארום האט זיך געשאפן א קאנטער קולטאר פון גאר פרומע עקסטרמע רעליגיעזע וואס גלייבן נאר אין נפלאות הבורא, שער הבחינה אדער ווי מען רופט דאס אן אין ענגליש אינטעליזשענט דעזיין שטרעמונג קעגן די אלגעמיינע וויסנשאפטלעכע באוועגונג.

די וויסנשאפט באוועגונג איז געשטיצט דורך אלע געלטער פון אלע מאדערענע רעגירונג סיסטעמען פון די מידיע, ביז די חינוך אינסטעטוציעס פון קינדערגארטן ביז די גרעסטע פארש צענטערס און אוניווערסיטעטן וואס פאפמפען אריין אין דעם טריליאנען דולער א יאר אויפצוהאלטן דעם טעאריע. לעומת זה זענען די רעליגיעזע חינוך אינסטעטוציעס מאכטלאז קעגן דעם מעכטיגן אפאראט און סשאפט זיך א מציאות אז רוב וועלט נעמט אן די עוועלאשען טעאריע קעגן די אמונה פון א מנהיג ובורא.

די פרומע באשולדיגען די וויסנשאפטלער אין זיין פאנאטישע פונדאמענטאליסטן, ווייל מזעהט אזויפיל שוועריגקייטן, אויסגערעכענטע טיפע פלענער און וואונדער אין די נאטור אז עס אומעגליך צו זאגן אז דאס בלויז אן עקסידענט פון עוועלוציע. זיי זאגן אז וועגן דעם איז וויסנשאפט אזא שטארקע גלויבן, ווייל די אלע וויסנשאפטלער ווילן זינדיגן ממילא זוכן זיי א מוח־וואש אז עס איז נישטא קיין באשעפער און ציל פון די וועלט כדי מען זאל קענען זינדיגן. און דערפאר איז זיי שווער צוצוקומען אז איינער האט געמאכט דעם ערשטן חומר, ווייל סאיז זיי גרינגער צו זאגן אז סאיז אלעמאל געווען, ווי איידער צו זאגן אז סהאט עס איינער באשאפן, ווייל סאיז זיי אויסטערליש מחייב. און א מענטש אפילו ער איז קלוג איז ער דאך נאריש און ער האט מורא צו קומען מיטן אמת פנים אל פנים.

און שכלדיג איז דאס אויך גאר שווער צו פארשטיין, וויאזוי קען אזא שיינע מסודרדיגע וועלט באשאפן ווערן פון ספאנטאנע מישונגען און אומאויסגערעכנטע געשעענישן? אויף דעם איז נישטא קיין צופרידנשטעלנדע תירוץ ווי דזשאן פאלקינגהארן – א פיזיקער אין קעמבריזש אוניווערסיטעט שרייבט: "נאכן שטודירן די בריאה זע איך אז דאס איז נישט געשען, דאס האט מען געטון". און דארווין דער מערסט באקאנטער אטעאיסט אליינס שרייבט: "הגם סאיז מיר שווער צו גלייבן אין א גאט, איז מיר אפטמאל שווערער צו גלייבן אז קיינער שטייט נישט אונטער דער בריאה". אויך פֿראנסיס קריק – נאבעל פרייז געווינער פארן אנטדעקן די געבוי פון DNA זאגט אז נאכן שטודירן ביאלאגיע איז אוממעגליך צו גלויבן אז דאס איז א רעזולטאט פון ספאנטאנע טוישונגען, וויאזוי האט יענער געזאגט? דארווין האט בכלל נישט געשריבן דאס בוך איבער עוואלוציע, אפאר זעברעס האבן זיך צוגעזעצט צו א טייפרייטער און געהאקט, און נאך אזויפיל יארן פון רענדאם האקערייען איז ארויסגעקומען די בוך.

ווי אויך איז שווער אויף זיי, אז וואס האט געברענגט די אזויגערופענע נאטורליכע עוואלוציע? די ביג בענג, ווער האט געשאפן די אויפרייס? וואס האט אויפגעריסן? ווער האט באשאפן די ערשטע אטאם? אהההה! דער באשעפער, נו, וואס פעלט דעמאלס אויס די גאנצע עוואלוציע תורה?.

אבער די וויסנשאפלעכער באשולדיגן צוריק די רעליגיעזע פרומע אין קאמפ מיט וויסנשאפ אז דאס איז פאנאטיש און פאנדאמעטאליסטיש צו גלייבן אז עפעס א העכערע כוח האט געמאכט די וועלט טרוקן אן קיין טוישונגען בשעת ווען זיי זעהן נישט קיין אנדער טעאריע וואס מקען פארשטיין, און דאס אז עס איז וואונדערליך און שווער מיט אומפארענטפערטע פראגעס מאכט נאך נישט אויס טעאריע. און די קעגנער פון וויסנשאפט זענען א סכנה פאר די וועלט ווייל זיי ווילן ארויפצווינגען א אומבאזירטע הוילע נישט-וויסנשאפטלעכע תירוץ אויף אלע פראגעס.                                     
 • אוניווערסאלע וויסנשאפט איז דער אפטייל פון די חכמה מעטאפיזיק. ארגינעל קומט דער געדאנק פון אוניווערסאלע וויסנשאפט פון פלאטאן ס סיסטעם פון אידעאליזם, פארמולירט
 • דער וויסנשאפט מוזיי אין דער אויסשטעלונג גאס, דרום קענזינגטאן, אין לאנדאן, ענגלאנד, איז א טייל פון דער נאציאנאלער מוזיי פאר וויסנשאפט און אינדוסטריע. דער
 • נא מען אויף אלע ערד וויסנשאפטן, דער וויסנשאפט הערפארשט איבער אלע געשעענישן און נאטורן וואס געהערט צו דער ערד. ערד וויסנשאפט איז כולל: געאגראפיע געא לא גיע
 • וויסנשאפט איז א קערפער פון קענטענישן, סיי עמפיריש פון פראקטישער דערפארונג סיי טעארעטיש, אויסגעארבעט דורך א גלאבאלער קהילה פון פארשער, ניצנדיג געוויסע
 • גייסט וויסנשאפט איז אן אקאדעמישע קלאסיפיקאציע וואס פארנעמט זיך מיט גייסטלעכע וויסנשאפטן וואס זיינען נישט לאגיש און מען קען דאס נישט פיזיש אנטאפן. די קלאסיפיקאציע
 • וואס פארנעמען זיך מיט מאטעמאטיק און מיט אונבעלעבטע מאטעריעלן. עס ענטהאלט פארשידענע אינזשינעריעס, כעמיע, פיזיק, סטאטיסטיק, קאמפיוטער וויסנשאפט און נאך.
 • קאמוניקאציע שטודיעס, קרימינאלאגיע, עקאנאמיק, געאגראפיע, היסטאריע, פאליטישע וויסנשאפט פסיכאלאגיע, און סאציאלאגיע. דער בלא ט איז א פ עלערדיקער שטומפיקער א רטיקל
 • דיסקוטירט א וועזן אין פאליטישער וויסנשאפט טאמער זוכט איר א געאגראפישן ארט, זעט לאנד. א מדינה אין פאליטישער וויסנשאפט איז א געזעלשאפט פון מענטשן וואס
 • קאסמאס וויסנשאפט איז די כלליתדיגע חכמה וואס אנטהאלט פארשידענע שטודיעס וואס האבן צוטאן מיטן אוניווערס און אלץ וואס איז העכער און דרויסן פון אונזער וועלט
 • כעמיע 2013 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: ווייצמאן אינסטיטוט פאר וויסנשאפט אתר מכון ויצמן למדע חדשות מכון ויצמן למדע רחובות 3D תמונות תלת ממד של
 • פילאסאף געב 1889 2014 - ראובן פייערשטיין, פסיכאלאג און געווינער פונעם ישראל פריז פאר סאציאל וויסנשאפט געב 1921 28סטן אפריל - 30סטן אפריל אפריל


                                     
 • שעפן זייער וויסנשאפט און אלעס וואס זיי האבן פון ספרים, אפילו אין די מיטל אלטער ווען די פעלקער זענען געווען אויסגעטוען פון יעדע סארט וויסנשאפט איז אבער
 • איינוואוינערס. רחובות איז באקאנקט אלס א שטאט פון וויסנשאפט צוליב דעם וואס ווייצמאן אינסטיטוט פאר וויסנשאפט און דער לאנדווירטשאפטלעכע פאקולטעט פון דעם העברעאישן
 • דערגרונטעווען זיך אין וויסנשאפט ווי חכמת התכונה, חקירה אין אמונות ודעות. טראצדעם וואס דער דענקער באזיצט די טאלאנטן צו מערערע חכמות און וויסנשאפט אויסער דעם פראפארץ
 • יידשן אפשטאם געב 1906 2002 - עדסכער דייקסטרא, פיאנער פון קאמפיוטער וויסנשאפט געב 1930 באליוויע - זעלבשטענדיקייט טאג דזשאמייקע - זעלבשטענדיקייט טאג
 • עקאלאגיע פון גריכיש: οἶκος, הויז - λογία, שטודיע פון איז די וויסנשאפט וואס שטודירט אלע לעבעדיקע ארגאניזמען אין זייער סביבה, מיט איר קלימאט, באדן
 • ענגליש: Internet Movie Database, ראשי תיבות: IMDb איז אן אינטערנעץ וויסנשאפט דאטעבאזע וועגן פילמען, טעלעוויזיע סעריעס און ווידעא שפילן און זייערע אקטיארן
 • ראובן פייערשטיין, פסיכאלאג און געווינער פונעם ישראל פריז פאר סאציאל וויסנשאפט נפ 2014 1961 סטיווען הילענבורג, אמעריקאנער ביאלאג און אנימאטאר געש
 • טראן געש 1972 1912 - אלאן טיורינג, מאטעמאטיקער, פיאניר פון קאמפיוטער וויסנשאפט געש 1954 79 - דער קייסער אספסיאנוס געב 9 1995 - יונה סאלק, ערפינדער
 • פרייסן געב 1770 1954 - אלאן טיורינג, מאטעמאטיקער, פיאנער פון קאמפיוטער וויסנשאפט געב 1912 2010 - הרב מרדכי אליהו, דער ראשון לציון - ספרדישער הויפט רב
 • 34.9962722 E 32.8101444 34.9962722 דער ישראל נאציאנאלער מוזיי פון וויסנשאפט טעכנאלאגיע און קאסמאס, מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי איז א וויסנשא פ ט מוזיי
 • 1984 - געעפנט די לאס אנזשעלעס אלימפיאדע. 1902 - קארל פאפער, פילאסאף פון וויסנשאפט געש 1994 1951 - סאנטיאגא קאלטראווא, שפאנישער ארכיטעקט און אינזשעניר
 • מיט וואס עס באלאנגט צו וויסנשאפט און קונסט, איבערהויפט פון די אלטע גריכלאנד אין פארשידענע אנגעלעגנהייטן, ווי אין פאליטיק, וויסנשאפט ליטעראטור, קונסט, און
                                     
 • יענער צייט האבן מענטשן זיך אינטערעסירט אין דער וויסנשאפט פון די אוראלטע צייטן, איבערהויפט די וויסנשאפט פון אוראלט גריכנלאנד און רוים. עס ווערט געזאגט
 • פון ביכער און צייטונגען פון דער געזעלשאפט, וואס דארטן ווערט באוויזן איר וויסנשאפט זי קאטעגאריזירט אויך די קונסט און ערפינדונגען און רעליגיע אלעס לויט מיט
 • וועלכע שפראצן ארויס פון דער ערד, למשל ביימער, גראזן און געווירצן. די וויסנשאפט וואס פארנעמט זיך מיט פלאנץ הייסט באטאניק. די סיסטעם וויאזוי א פלאנץ לעבט
 • פאטאגראף געב 1908 6טן אויגוסט - עדסכער דייקסטרא, פיאנער פון קאמפיוטער וויסנשאפט געב 1930 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: 2002 יארן און יארהונדערטער
 • ווי געביידעס, הייזער, א.א.וו. קאנסטרוקציע פארלאנגט ציווילע אינזשעניריע וויסנשאפט און נאר די וואס האבן א ספעציעלע ערלויבניש מעגן בויען. די ארבעט פון קאנסטרוקציע
 • פארשונג באשטייט פון דער אפליקאציע פון וויסנשאפטלעכע מעטאדן באזירט אויף וויסנשאפט די פארשונג שטעלט דערנאך צו וויסנשאפטלעכער אינפארמאציע און טעאריעס פאר
 • פסיכאלאגיע איז די וויסנשאפט וואס פארשט נאך דעם נפש פונעם מענטשן, זיין אויפפיר און פארשטאנד און אירע עמאצינאלע אויסדרוקן. איר ארבעט איז נאכפארשן און אנאליזירן

Users also searched:

וויסנשאפט, גייסט וויסנשאפט. וויסנשאפט,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →