ⓘ שיף. צו מיינט איר שיעף אנשטאט גראד? א שיף איז א מיטל צו פארן און זיך וואנדערן איבער די וואסער. אמאליקע שיפן זיינען געפֿאָרן דורך ריזיקע פארהאנגען וואס מען האט ז ..

                                     

ⓘ שיף

צו מיינט איר שיעף אנשטאט גראד?

א שיף איז א מיטל צו פארן און זיך וואנדערן איבער די וואסער.

אמאליקע שיפן זיינען געפֿאָרן דורך ריזיקע פארהאנגען וואס מען האט זיי פארדרייט בשעתן פֿאָרן אויף דער זייט פֿונעם ווינט, און אזוי האט דער ווינט געשטופט די שיף צו דער ריכטיקע ריכטונג. ביים ענדע פון די 19טע י"ה נאך וואס עס האָט דערשיינט דער דאמף מאטאר האבן די שיפן אנגעהויבן פארן דורך מאטארן זעט דאמפשיף, וואס האט שטארק רעוואלוטירט אין די וועלטלעכע טראנספארמאציע.

עס איז דא פארשיידענע צוועקן אויף וואס די שיפן באניצן: מען נוצט זיי צו דורכגיין לענדער, טראגן סחורות, די מארין מיליטער האבן געפאנצערטע שיפן אויף צו אפהיטן זייער לאנד טערעטאריע. די פארשער ניצן זיי צו פארשן און באטראכטן אין די ים-טיפענישן. די פישער כאפן מיט זיי פיש, און אויך נוצט מען די יאכטע-שיפן אויף פארוויילונג.

סארטן שיפן:

  • זעגלשיף
  • דאמפשיף
  • צעפעלין
  • יאכטע