ⓘ מאטאר. א מאטאר איז א מאשין וואס פראדוצירט א באוועגונג דורך ענערגיע פון א געוויסער אריינגעבונג דערין. די ענערגיע קען קומען פון פארשידענע מקורות, ווי היץ, עלעקטרי ..

                                     

ⓘ מאטאר

א מאטאר איז א מאשין וואס פראדוצירט א באוועגונג דורך ענערגיע פון א געוויסער אריינגעבונג דערין. די ענערגיע קען קומען פון פארשידענע מקורות, ווי היץ, עלעקטריע, קאמפרימירטע לופט און עלאסטישע ענערגיע.

א היץ מאטאר, ווי למשל דער אינעווייניק-פארברענונג מאטאר, ברענט א ברענשטאף צו שאפן היץ וואס טוט ארבעט. אן עלקעטרישער מאטאר פארוואנדלט עלעקטרישע ענערגיע אין מעכאנישער באוועגונג. א פנעוומאטישער מאטאר ניצט קאמפרימירטע לופט און א געווערק־מאטאר ווי אין אן אלטמאדישן זייגער ניצט עלאסטישע ענערגיע. היינט ארבעטן רוב אויטאס דורך אן אינעווייניק-פארברענונג מאטאר.

אינזשענירן געבן זיך אפ מיט ענזשינס.

דער גרעסטער אינעווייניק-פארברענונג מאטאר וואס מ׳האט נארווען געבויט איז דער ווערצילע־סולצער RTA96-C, א 14-צילינדער, 2-סטראק דיזל־מאטאר געשאפן פאר דער עמא מערסק, וואס איז געווען די גרעסטע קאנטיינער־שיף אין דער וועלט ווען מען האט זי אראפגלאזן אין וואסער אין 2006. דער דאזיקער מאטאר האט א מאסע פון 2.300 טאנען, און ווען ער ארבעט מיט 102 רעוואלוציעס א מינוט 1.7 Hz פראדוצירט מער ווי 80 MW, און קען ניצן ביז 250 טאנען ברענשטאף אין א טאג.

                                     
  • אן אינערלעך - פארברענונג מאטאר איז דער היינטיגע היץ מאטאר פאר די אלגעמיינע אויטאמאבילן, אז עס פארברענט די גאזאלין פון אינעווייניג הערמעטיש פארמאכט אין א
  • פארד מאטאר איז אמעריקאנער מולטינאציאנאל פירמא און דער דריטער גרעסטער אויטא פאבריצירער און דער וועלט נאך גענעראל מאטארס און טויאטע. און 2006 איז פארד געווען
  • אן אױטא מא ביל, אויטא אדער קא ר איז א מאטאר פ א רמיטל צו טראנספארטירן א קליינע צאל פאסאזשירן פון איין ארט צו דעם אנדערן אויף טראקטן. עס פארמאגט דריי אדער
  • אונטערן באן. מיט נאך א זאך איז א מאטאר פון א באן אנדערש ווי ביי אן אויטא. אן אויטא האט א טראנסמיסיע וועלכע קאנטראלירט דעם מאטאר און די ציינראדן גירס ווען
  • קראפט וואס פירט דעם פארמיטל קען ווערן א מאטאר א בעל חי, דער ווינט אדער א שטראם. פארמיטלען וואס האבן א מאטאר ניצן א ברענשטאף אזוי ווי בענזין אדער עלעקטריע
  • א דא מפ מאטאר איז א מאטאר וואס ניצט פארע פון קאכעדיגן וואסער צו ארבעטן. די ענערגיע אין דער הייסער פארע ווערט פארוואנדלט אין באוועגונג, וואס קען אפערירן
  • רעדער הינטער אנאנד אויף וואס דער רייטער נוצט זיין מוסקלען - קראפט אנשטאט א מאטאר טייל מענטשן פארן מיט איר אלס פייקייט און ספארט. דאס בייזיק איז דערשינען
  • פארשידענע ניצן פון מאנגאן: מען גיט אריין מאנגאן אין בענזין צו שיצן דעם מאטאר מאנגאן ווערט אויך געניצט צו פארבן גלאז - דאס האבן שוין די רוימער און די עגיפטישע
  • א שאטישער ערפינדער און מעכאנישער אינזשעניר, וואס האט פארבעסערט דעם פארע מאטאר אויף א יסודותדיגן אופן און אזוי געווען א שטארקער גורם פאר דער אינדוסטריעלער
  • פראנצויזישער ריוויערע 1892 - רודאלף דיזל שרייבט איין א פאטענט פארן דיזל מאטאר 1934 - לעאפאלד דער דריטער ווערט קעניג אין בעלגיע 1941 - ערשטע פאבריקאציע