ⓘ אינערלעך-פארברענונג מאטאר. אן אינערלעך-פארברענונג מאטאר איז דער היינטיגע היץ מאטאר פאר די אלגעמיינע אויטאמאבילן, אז עס פארברענט די גאזאלין פון אינעווייניג הערמע ..

                                     

ⓘ אינערלעך-פארברענונג מאטאר

אן אינערלעך-פארברענונג מאטאר איז דער היינטיגע היץ מאטאר פאר די אלגעמיינע אויטאמאבילן, אז עס פארברענט די גאזאלין פון אינעווייניג הערמעטיש פארמאכט אין א צילינדער און נישט ווי אמאל אין די באןען וואס מהאט פארברענט קוילן אינדערויסן צו שאפן ענערגיע. די רעאקציע פון גאזאלין געמישט מיט לופט וואס ווערט קאמפרעסט באשאפט גאז פון גאר הויכע טעמפעראטור און דרוק וואס ווילן זיך פארשפרייטן און עקספלאדירט דורך א פינק פייער. דער הויפט אקט איז די הייסע גאזן וואס שטופט מיט קראפט זיך צו באפרייען, דורכדעם וואס עס וויל זיך צושפרייטן און ארויסגיין, דערמיט אנמאכענדיג באוועגונג און טרייבונג.

                                     

1. פיר-סטרויק מאטאר

  • עקסאסטשען ווי די פארברענטע גאז גייט ארויס. וחוזר חלילה.
  • צווייטער שלאג פון די פראדעצור איז: קאמפרעסיע, אוואו די גאזאלין און לופט ווערן צוקוועטשט פון די שטעקן וואס פארט צוריק ארויף אין די חלל פון צילינדער מיט קראפט פון די פאריגע אראפשטויס. דאן גיט א שפריץ א פינק פייער אויף די קאמפרעסטע גאז מיט לופט.
  • די ערשטע טייל פון די פראדעצור איז: אינטעק, אוואו די גאזאלין און לופט קומען אריין אין די צילינדער.
  • דריטער איז די פאוער קאמבאסטשען טייל, ווי עס עקספלאודירט מיט קראפט און דאס שטויסט צוריק אראפ דעם שטאנג, וואס דאס באשאפט פון די ענערגיע עס זאל ווערן קינעטישע ענערגיע וואס דאס טרייבט דעם קאר פארן און דרייען.
                                     
  • קא רס באנוצט אין די 2010ס זענען געטריבן דורך א ן אינערלעך פ ארברענונג מא טא ר, געהעצט דורך דער פארברענונג פון ברענשטאף. זינט דעם א נהייב פונעם 21סטער י ה