ⓘ דף היומי האט ר מאיר שפירא איינגעפירט, די אגודה האט דאס פארשפרייט ביי אלע אידן צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא, און נאך זיבן יאר ענדיגן גאנץ שס. היינט איז לערנען דף ..

                                     

ⓘ דף היומי

דף היומי האט ר מאיר שפירא איינגעפירט, די אגודה האט דאס פארשפרייט ביי אלע אידן צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא, און נאך זיבן יאר ענדיגן גאנץ ש"ס.

היינט איז לערנען דף היומי גאנץ פארשפרייט, און סזענען פאראן עטלעכע אויסגאבעס פון ש"ס ספעציעל פאר דף היומי ווי דער שאטנשטיין ש"ס, דער מתיבתא ש"ס פון עוז והדר און דער ש"ס לובלין.

                                     
 • לערנען דף היומי היינט פירט זי אן אויך אנדערע פראיעקטן און זי רופט זיך אן אלוועלטליכע תורה נעץ די עיקר טעטיקייטן פון מאורות זענען אין דעם געביט פון דף היומי
 • שיעור אין דף היומי און באבובער שול אין בת ים. זיינע שיעורים ווערן רעקארדירט אין ווידעא און ווערט ארויפגעלייגט אויף די סייט פון מאורות הדף היומי ער גיט
 • קול הלשון איז א האטליין אין מדינת ישראל, ענגלאנד און אין אמעריקא צו הערן דף היומי שיעורי חסידות, הספדים און נאך אויף העברעיש, אידיש און ענגליש מ קען מיטהאלטן
 • דער מייסד און ראש ישיבה פון ישיבת חכמי לובלין און דער גרינדער פון דעם דף היומי יהורה מאיר שפירא איז געבוירן אין שאץ, רומעניע אין יאר תרמ ז, אן אייניקל
 • געדאנק פון לערנען יעדן טאג א בלאט ירושלמי, אויפן זעלבן שטייגער ווי דער דף היומי פון תלמוד בבלי. דער ערשטער מחזור פון ירושלמי האט אנגעהויבן ט ו שבט תש ם
 • אין ירושלים. אויך איז ער אן אויסגעצייכנטער מגיד שיעור, זיינע שיעורים אויפן דף היומי אין תלמוד בבלי זענען רעקארדירט אינעם ראם פון קול הדף און מען הערט זיי טויזנטער
 • הציבור  קול סאטמאר  לשון הרע  נטורי קרתא  זקניך ויאמרו לך  קול הלשון דף היומי ישיבה וועלט  נטרונא  הכל בסדר  נחום ראזענבערג  אליהו אמסעל קול
 • חיים חזקיהו מדיני, מחבר פון שדי חמד רב אין חברון ה תרצ ד - נפטר געווארן הרב יהודה מאיר שפירא, גרינדער פון ישיבת חכמי לובלין און דף היומי אין בילד
 • אסור צו מותר. בעלי בתים זיינען פשוט ע אידן פויערס וואס ארבייטן אויף פרנסה און באשטימען יעדן טאג א קורצע צייט צו לערענען חומש משניות הלכה אדער דף היומי
 • ערשטער טאג פון די עשרת ימי תשובה. ה תרפ ד - מען האט אנגעהויבן לערנען דעם דף היומי א - אדם הראשון יציר כפיו של הקב ה באשאפן לדעת רבי אליעזר א תתקנ ט - שרה
 • מ האט זיי באשולדיגט מיט דער שווארצער מגפה ה תרפ ג מ האט אויסגערופן דעם דף היומי דורך הרב מאיר שפירא פון לובלין, ביי דער כנסייה גדולה פון אגודת ישראל מ האט