ⓘ כג שבט. התרלג - אין דעם טאג גרינדעט רבי יהושע רוקח דער מיטלער בעלזער רב די ערשטע חרדישע פאליטישע באוועגונג מחזיקי הדת, וואס ווערט שפעטער אויסגעשפרייט איבער גאנץ ..

                                     

ⓘ כ"ג שבט

  • התרל"ג - אין דעם טאג גרינדעט רבי יהושע רוקח דער מיטלער בעלזער רב די ערשטע חרדישע פאליטישע באוועגונג "מחזיקי הדת", וואס ווערט שפעטער אויסגעשפרייט איבער גאנץ גאליציע און טיילן פון אונגארן און ווייטערע לענדער אין אייראפע.

דער מיטלער רב האט זיך דערביי אויסגעדרוקט: "דער טאג וועט נאך זיין א יומא דפגרא ביי כלל ישראל אויף אייביג", זעט אונטערן קעפל "יארצייטן".

                                     

1. יארצייטן

  • התרנ"ד - רבי יהושע רוקח דער מיטלער בעלזער רב ". ליגט אין שטעטל בעלזא.
  • התקע"ז - רבי ארי יהודה לייב ב"ר יוסף פאללאק, ראב"ד באניהאד מח"ס פני ארי
  • דתתקס"ה - רבי דון יוסף ב"ר שלמה חסיד, דער נשיא פון טאלעדא
  • התרצ"ד - הרב משה קליערס, אב"ד טבריה געב התרל"ד