ⓘ אליקים שלעזינגער. רבי אליקים שלעזינגער איז דער ראש ישיבה פון ישיבת הרמה אין סטאמפארד היל, לאנדאן. ער איז אן איידעם פון ר משה בלוי, און א נאנטער תלמיד פונעם בריס ..

                                     

ⓘ אליקים שלעזינגער

רבי אליקים שלעזינגער איז דער ראש ישיבה פון ישיבת הרמה אין סטאמפארד היל, לאנדאן. ער איז אן איידעם פון ר משה בלוי, און א נאנטער תלמיד פונעם בריסקער רב און דעם חזון איש.

ער איז א ראש ישיבה שוין מער ווי א יובל יארן, און האט הונדערטער תלמידים,

ער האט מחבר געווען דאס ספר פון בית אב על התורה ושיחות, און איז א גרויסער לוחם מלחמות השם,

אזוי אויך איז דער פארזיצער פונעם וועד להצלת בתי עלמין אין אייראפע, וואס ראטעוועט צענדליכע טויזנטער קברים אין גאנץ אייראפע,