ⓘ פאלקסבינע. די פֿאָלקסבינע איז אַ אידישער טעאטער אין ניו יארק. זי איז אײַנגעשטעלט אינם יאר 1915. זי איז די אײנציקע יידישער טעאַטער אין אַמעריקע. זי געפֿינט זיך א ..

                                     

ⓘ פאלקסבינע

די פֿאָלקסבינע איז אַ אידישער טעאטער אין ניו יארק. זי איז אײַנגעשטעלט אינם יאר 1915. זי איז די אײנציקע יידישער טעאַטער אין אַמעריקע. זי געפֿינט זיך אינם ייִדישער קאָמונאַלער צענטער פֿון מאַנהאַטאַן. עס זוכט איצט פֿאַר אַ הײם אַלײן.

                                     

1. רשימה פֿון פֿאָלקסבינע אױפֿפֿיהרונגן אין 2006־2007:

  • בר כּוכבא: 6 מײַ ביזן 13 מײַ
  • בײַ נאַכט אױפֿן אַלטן מאַרק נײַע אױפֿפֿיהרונג: 27 יאַנואַר ביזן 14 פֿעברואַר
  • מנחים־מענדל: דער טרױמער נײַע אױפֿפֿיהרונג: 18 מערז ביזן 1 אַפּריל
  • די ים גזלנים: 29 אָקטאָבער ביזן 12 נאָװעמבער
  • אין אַ גוטער שעה: 3 דעזעמבער ביזן 17 דעזעמבער