ⓘ אידישע פאכן ..

פּאַקער

א פּאַקער איז איינער וואס נעמט צוזאם די ספרים און סידורים אין די שוהלן און אין ישיבות. וויבאלד א סאך מענטשן פארגעסן - אדער האבן נישט קיין געדולד - אוועקצולייגן די ספרים אין וואס זיי האבן געלערנט, ווערן די טישן אנגעשטויסן מיט ספרים און סאיז נישט קיין הרחבת הדעת פאר די קומענדיגע מתפללים און לומדים. געווענליך פאקט מען ביינאכט אז סזאל שיין און פריש אויפגערוימט פאר אינדערפריה, אין די גרויסע בתי מדרשים און היכלי התורה מוז מען אבער פאקן צוויי אדער אפילו דריי מאל א טאג. סאיז געווענליך די אחריות פונעם שמש אויפצונעמען א פאקער, און וויבאלד סאיז נישט אזא גוט באצאלטע ארבעט און סקען אויך זיין גאנץ שווער ...

                                     

סופר

מיינט איר א שריפטשטעלער צי א שרייבער? א סופר סת"ם איז דער וואס גיט זיך אפ מיטן שרייבן תנ"ך אויף קלף. דער וואס שרייבט ספרים אדער ביכער הייסט א שריפטשטעלער.