ⓘ סאהא - אירע גרעניצען: האוסטאן- צפון. קאנאל - צפון. לאפיאט - מזרח. וואריק - מערב. די הויפט אטראקציע פון געגענט, איז די ארטיסטן זענען פארהאן גלעריעס און אלטמאדישע ..

                                     

ⓘ סאהא

סאהא - אירע גרעניצען: האוסטאן- צפון. קאנאל - צפון. לאפיאט - מזרח. וואריק - מערב. די הויפט אטראקציע פון געגענט, איז די ארטיסטן זענען פארהאן גלעריעס און אלטמאדישע ארכיטעקטור פון די בנינים, און גאר טייערע געשעפטן.