ⓘ מיעט פעקינג דיסטריקט, אלטע היסטארישע געגענט וואס מהאט געקויפט פלייש און איז היינט גאווארן טראנספארמירט צו א טייערער שאפינג און גאלעריעס מיט נייט קלובס געגענט. א ..

                                     

ⓘ מיעט פעקינג דיסטריקט

מיעט פעקינג דיסטריקט, אלטע היסטארישע געגענט וואס מהאט געקויפט פלייש און איז היינט גאווארן טראנספארמירט צו א טייערער שאפינג און גאלעריעס מיט נייט קלובס געגענט. אירע גרעניצען: 14 סטריט - צפון. וועסט וויליזש - דרום מיט מזרח. און די האדסאן - מערב.