ⓘ טשעלסי. - דאס איז די הויפט געי דיסטריקט, עס געפינען זיך דארטן אסאך קלובן און רעסטוראנטן, און לעצטענס ארט גאלעריעס וואס קומען אהער פון סאהא צוליב ביליגיר ריל עסט ..

                                     

ⓘ טשעלסי

טשעלסי. - דאס איז די הויפט געי דיסטריקט, עס געפינען זיך דארטן אסאך קלובן און רעסטוראנטן, און לעצטענס ארט גאלעריעס וואס קומען אהער פון סאהא צוליב ביליגיר ריל עסטעיט. אויך איז דארטן דא שאפינג צענטערן, ווי אדארמא און טריי סטעיט פאטא און נאך. אירע גרעניצען זענען מידטאון 30גער גאסן פון צפון. ביז גרינוויטש וויליזש ביי 14נטער גאס. און מיעט פעקינג דיסטריקט - מערב. און בראדוועי גאס - מזרח.