ⓘ מידטאון מאנהעטן איז א טייל פון מאנהעטן וואו עס געפינען זיך דארטן די טעאטער דיסטריקט, טיימס סקווער, קורעע סיטי, און די עמפייער סטעיט בילדינג, און שאפינג פלעצער ו ..

                                     

ⓘ מידטאון מאנהעטן

מידטאון מאנהעטן איז א טייל פון מאנהעטן וואו עס געפינען זיך דארטן די טעאטער דיסטריקט, טיימס סקווער, קורעע סיטי, און די עמפייער סטעיט בילדינג, און שאפינג פלעצער ווי מעיסיס, בי ענד עיטש, העראלד סקווער. אירע גרעניצען איז נישט פונטקליך דעפענירט, אבער אין אלגעמיין ווערט דאס באטראכט. פון די 30 גאסן ביז סערנטראל פארק און פון 3טע עוועניו ביז 9טע עוועניו.

                                     

1. כשר עסן

  • אין די זייט פון עמפייער סטעיט בילדינג אויף 32נד. איז דא 2 רעסטאראנען, א מילכיגער און א פליישיגער.
  • חלב ישראל פיצא. התאחדות. 36 צווישן 5 און 6.
  • קאשער דילייט. התאחדות בראדוועי צווישן 36 און 37.
  • זשערוסאלם 2. אודווארי. בראדוועי צווישן 36 און 37.