ⓘ טרייבעקע. ארטיסטן שול סינאגאגע פאר די ארטס - ווייט סטריט צווישן בראדוועי און טשוריטש. עס איז גאר שיין און קונסטלעריש געבויט ווי א רינדעכיגע באלי פון אונטן וואס ..

                                     

ⓘ טרייבעקע

  • ארטיסטן שול סינאגאגע פאר די ארטס - ווייט סטריט צווישן בראדוועי און טשוריטש. עס איז גאר שיין און קונסטלעריש געבויט ווי א רינדעכיגע באלי פון אונטן וואס ווערט שמאלער אויף ארויף, אין פארעם ווי א ברענענדיגע פייער אויף א ליכט. ליגענדיג אויף איין שטאנג וואס דינט אלס יסוד פאר דאס גאנצער ריזן שול. עס איז געווארן אין א סכנה אריינגיין אהין אבער די מנין שבת ווערט פארגעזעצט בלויז אין קעלער, ביז זיי שאפן די נויטיגע פאנדן דאס איבערבויען. א פרומער אינגערמאן פירט דארטן אן מיט א שולע פאר די אידיש קינדער פון געגנט.
  • עס איז דא א מנין מנחה 2 אזייגער פונקטליך אלע 5 ארבעטס טעג קעגן איבער דער סיטי באנק מיטן גרויסן רויטן שירעם אויף איר שפיץ געביידע. אויף גרינוויטש סטריט ביי פרענקלין.