ⓘ באזעצונג. א באזעצונג אדער זידלונג איז א יישוב וואס איז אין א מחלוקת צו דאס איז לעגעטים, למשל די יידישע יישובים אריבער דער גרינער ליניע אין די געגנטער פון יהודה ..

                                     

ⓘ באזעצונג

א באזעצונג אדער זידלונג איז א יישוב וואס איז אין א מחלוקת צו דאס איז לעגעטים, למשל די יידישע יישובים אריבער דער גרינער ליניע אין די געגנטער פון יהודה און שומרון און די גולן הויכן וואס גרעניצן זיך מיט ישראל.

זיי זענען געווענלעך א קליינע אינטימע קהילה, וואו יעדער לעבט צוזאמען באחדות מיט א געמיינזאמען ציל.

                                     

1. זידלונגען אין יהודה או שומרון

די מענטשן באשטייען פון אסאך פרומע וועלכע גרינדן ישיבות און סאיז דא פון זיי אויך גענצליך פרייע סעקולערע וואס טוען דאס מכח אידילאגיע קעגן די פאלעסטינער און לטובת דעם אידישען לאיאלקייט און פאטריאטישקייט.

ביי די אנהייב פון 2016 האבן געוואוינט אין די סארט יישובים, איבער פיער-הונדערט-טויזנט איינוואוינער.

                                     

2. ארטאדאקסן

די תלמידים פון הרב אברהם יצחק הכהן קוק האלטן אז דאס איז שוין היינט געקומען די צייט אז אידן זאלן זיך שלאגן פאר זייער לאנד. און סאיז דא דערביי מסירת נפש.

אויך דער לעצטער ליובאוויטשער רבי האט שטארק געהאלטן פון שלימות הארץ.

מתנחלים זײַנען אידן וואס שטעלן זיך איין דאס לעבן צו וואוינען אין אלע סכנהדיגע געגענטער ווייל זיי האלטן אז עס א מצווה זיך מוסר נפש זיין פאר מצוות ישוב הארץ צו באזעצן דעם לאנד ארץ ישראל.

פון די הויפטן פון די מתנחלים גרופעס רעכענען זיך ברוך מרזל פון חברון, און נאך פילע יידן.

                                     
  • קעניגלעכער בארג לכבוד דעם מלך פון פראנקרייך. די ערשטע איירא פ עישער באזעצונג אינעם געגנט איז געווען אין 1642. מאנטרעאל געפינט זיך אין דרום מערב פונעם
  • קוואל אין ירושלים וואס וועגן דעם קוואל האט זיך דארט אויפגעשטעלט די ערשטע באזעצונג אין ירושלים. דוד המלך האט באפעלט צדוק הכהן און נתן הנביא צו דארט איינאוילן
  • קטיף בירושלים איז א מוזיי געווידמעט צו דער פאראייביקונג פון יי דישער באזעצונג אין דעם עזה פאס זינט די חשמונאים און די גוש קטיף זידלונגען. דער מוזיי איז
  • וועגן. פראקטיש גערעדט, טוט יעדער סארט ארגאניזאציע פון מענטשן א פאלק, א באזעצונג אא וו שאפן א סארט געזעלשאפט. א געזעלשאפט קען שאפן אז די מיטגלידער זאלן
  • צווישן לינקע אין ישראל און אין דער וועלט, וויבאלד עס געפונט זיך אין א באזעצונג אריאל איז די פערטע גרעסטע התנחלות, פון די פיר יידישע שטעט, אין יהודה ושומרון
  • חלוצים איז דער נאמען פון די ערשטע גרופע מענטשן וואס גרינדט א נייע באזעצונג דער נאמען שטאמט פון די תורה: ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה ..ונכבשה הארץ
  • האפסבורגער הויז, און געבליבן אונטער עסטרייכישער הערשאפט, מיט א קורצער באזעצונג פון די שוועדישע טרופן אונטער קארל גוסטאף ווראנגל דורך דער דרייסיג - טאגיגער
  • גוש קטיף, איז געווען א געגנט פון באזעצונג אין די פארנומענע געביטן, אין עזה שטרייף. די געגנט האט געהאט עטליכע שטעטלעך און דערפער, סמערהייט רעליגיעזע אבער
  • וועלכע זיינען געראטן צו מוראשקעס און טערמיטנס באזעצונגען, בעת אין יידע באזעצונג עקסיסטירט אונטער מוח Cerebrate אים פאלגן אלע גריבלער מיטגלידערס, וועלכע
  • וואס האבן זיך פארנומען מייסטנס, מיט קויפן ערטער אין ישראל, פאר יידישע באזעצונג א טייל פון די אגענטורן זענען שוין מער נישט טעטיג, און די וואס זענען נאך