★ אינפארמאציע - אינפארמאציע, טעכנאלאגיע, ענציקלאפעדיע, פרייהייט פון אינפארמאציע לעגיסלאציע, צאנז-קלויזענבורג, הויף, ביבליאטעק, טעראבייט, מעגאבייט ..

אינפארמאציע

אינפֿאָרמאַציע איז אַ פֿילפֿאַכיגער באַגריף פֿון פאַרשידענע מיינונגען און פארעמעס, װאס באדינט דעם מענטש אויף פארשידענע וועגן און אופנים. פון נאך איז דאס בעיקר פארבינדן צו זאכליכע ענינים ווי וויסנשאפט, אנווייזונגען, מעדיע, א.א.וו. אינפארמאציע איז א שם הכולל פאר יעדן קוואל אדער אוצר וואס געבט די מעגליכקייט צו פארשטיין זאכן פאר מענטשן. עס איז דער רעזולטאט פון אויסשטעלן, מאניפולירן און פראצעסירן דאטן אויף אזא אופן וואס געבט צו דעת פאר זייער מקבל. אין אנדערע ווערטער איז דאס דער קאנטעקסט אין וואס דאטן ווערן גענומען. עס איז שטארק פארבינדן אין טאג טעגלעכן געברויך פון לעבן פאר קאמוניקאציע, קאנטראל, ...

אינפארמאציע טעכנאלאגיע

אינפארמאציע טעכנאלאגיע באהאנדלט די טעכנאלאגיע וואס באגייט זיך מיט אינפארמאציע. אינפארמאציע טעכנאלאגיע פארנעמט זיך מיט הארטווארג, קאמפיוטער ווייכווארג און קאָמפּיוטער־נעצװערק פאר אנפירן אינפארמאציע. דאס איז כולל איינשפייכלערונג, באארבעטונג, שיצונג און איבערפיר פון אינפארמאציע. קאמפיוטער פראפעסיאנאלן ווערן צוליב דעם אפט גערופן אינפארמאציע טעכנאלאגיע פאכמענטשן. פון די מאדערנע פעלדער פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע זענען וועב טעכנאלאגיעס, ביאאינפארמאטיק, וואלקן קאמפיוטעריי און גלאבאלע אינפארמאציע סיסטעמען.

ענציקלאפעדיע

‫ ענציקלאָפּעדיע איז אַ פילפאכיגער איינזאַמלונג פֿון אינפארמאציע אויף אלע הינזיכטען פון װיסנשאַפֿט מיט גאנצע ארטיקלען אױף אַלע טעמעס וואס איז נאר פארהאנען.

פרייהייט פון אינפארמאציע לעגיסלאציע

פרייהייט פון אינפארמאציע לעגיסלאציע איז א לעגאל רעכט צו בעטן און באקומען אינפארמאציע פון דער רעגירונג אום זיסט אדער גאר ביליג. אין טייל לענדער גאראנטירט די קאנסטיטוציע דאס רעכט פון צוטריט צו אינפארמאציע. מער ווי 85 לענדער ארום דער וועלט האבן איינגעפירט אזעלכע לעגיסלאציע. דער פרייהיט פון דער פרעסע אקט אין שוועדן פון 1766 ווערט גערעכט די עלסטע לעגיסלאציע אין דעם שטח. א יסודותדיגער פרינציפ פון דער לעגיסלאציע מערסטנס איז די פליכט ליגט אויף דער ארגאנאזאציע געבעטן פאר אינפארמאציע אויב זיי ווילן צוריקהאלטן אינפארמאציע, דער וואס בעט דארף נישט ערקלערן צוליב וואס ער דארף די אינפארמאציע.

טעכנאלאגיע

טעכנאלאגיע זוכט פראקטישע לייזונגען פון פראבלעמען ניצנדיק וויסנשאפט. איינער פון די ערשטע טעכנאלאגישע ערפינדונגען איז געווען דער ראד. שפעטער האט מען ערפינדן דרוקעריי, וואס האט איבערקערט די מלאכה פון מאכן ביכער. מאדערנע טעכנישע ערפינדונגען זענען: קאמפיוטער, אויטא, מאשין, טעלעפאן א.א.וו. טעכנאלאגיע האט אויך געזען די אנטוויקלונג פון וואפן פון שטעקנס צו נוקלעארע וואפן. טעכנאלאגיע איז א צוזאמענשטעל פון וויסן, געצייג און אינפראסטרוקטור. דער איינפלוס פון טעכנאלאגיע אויף דער געזעלשאפט אין פארשידענע וועגן. פון איין זייט האט זיך אנטוויקלט די פארגעשריטענע עקאנאמיעס דורך טעכנאלאגיע. פון דער צווייטער זיי ...

צאנז-קלויזענבורג (הויף)

דער ארטיקל דא באשרייבט דאס צאנז-קלויזענבורגער חסידות וועלכע איז געגרינדעט געווארן דורך האדמו"ר יקותיאל יהודה האלבערשטאם זצוקללה"ה. פאר אינפארמאציע אויף דעם ארגינעלן צאנזער חסידות וואס איז געגרינדעט געווארן דורך הרה"ק ר חיים האלבערשטאם זיע"א זעט צאנז

                                     

★ אינפארמאציע

 • פארבינדן צו זאכליכע ענינים ווי וויסנשאפט, אנווייזונגען, מעדיע, א.א.וו. אינפארמאציע איז א שם הכולל פאר יעדן קוואל אדער אוצר וואס געבט די מעגליכקייט צו פארשטיין
 • אינפארמאציע טעכנאלאגיע ענגליש: Information Technology, ראשי תיבות: IT באהאנדלט די טעכנאלאגיע וואס באגייט זיך מיט אינפארמאציע אינפארמאציע טעכנאלאגיע
 • ענציקלא פ עדיע איז א פילפאכיגער איינזא מלונג פ ון אינפארמאציע אויף אלע הינזיכטען פון װיסנשא פ ט מיט גאנצע ארטיקלען אױף א לע טעמעס וואס איז נאר פארהאנען
 • פרייהייט פון אינפארמאציע לעגיסלאציע איז א לעגאל רעכט צו בעטן און באקומען אינפארמאציע פון דער רעגירונג אום זיסט אדער גאר ביליג. אין טייל לענדער גאראנטירט
 • געגרינדעט געווארן דורך האדמו ר ר יקותיאל יהודה האלבערשטאם זצוקללה ה. פאר אינפארמאציע אויף דעם ארגינעלן צאנזער חסידות וואס איז געגרינדעט געווארן דורך הרה ק
 • מאניפולירן דאטן אדער אינפארמאציע אפטמאל אין קאנטעקסט פון האנדל. אינפארמאציע טעכנאלאגיע ווערט גערעכנט אן אפטייל פון אינפארמאציע און קאמוניקאציע טעכנאלאגיע
 • טעכנאלאגיע, קאמפיוטער הארטווארג און ווייכווארג. קאמפיוטעריי איז דער טייל פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע וואס איז שייך צו קאמפיוטערס. די געביטן פון קאמפיוטעריי זענען
 • איבער דעם אלגעמיינעם חודש אדר, קוועטש אדר א און אדר ב צו זען באזונדערע אינפארמאציע איבער זיי. אין א געווענלעך יאר איז אדר דער צוועלפטער חודש צו דער ציילונג
 • דא טן באדײ ט איינסן פון אינפארמאציע וואס מען קען ניצן אין אן אינפארמאציע סיסטעם אדער וואס מען האט צונויפגעקליבן דורך דערפ ארונג אדער אבזערוואציע. די דאטן
 • צפון מזרח לאנדאן, ענגלאנד. די סטאנציע געפינט זיך אין טראוולקארט זאנע 3. באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר בלעקהארס ראד סטאנציע.
 • Disc איז א רעקארד - דיסק פארמאט וואס מען קען אויף איר היטן דיגיטאלישע אינפארמאציע ווי פון א קאמפיוטער אדער מוזיק. דאס פארבייט די אלט - מאדישע קאסעטעס און
                                     
 • מעטאדן באזירט אויף וויסנשאפט, די פארשונג שטעלט דערנאך צו וויסנשאפטלעכער אינפארמאציע און טעאריעס פאר דער הסברה פון נאטור און אייגענטום פון מענטשן פון דעם
 • טיילן פון רעסורסן און אינפארמאציע דאס הייסט אז צוויי אדער מער קאמפיוטערס צוזאמענגעבונדן דורך א קאמוניקאציע מיטל צו שיקן אינפארמאציע איז א נעצווערק. נעצווערקן
 • טאטנהאם, צפון לאנדאן, ענגלאנד. די סטאנציע איז אין טראוולקארט זאנע 3. באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר דרום טאטנהאם באן סטאנציע.
 • זשורנאליסט איז איינער וואס זיין ארבעט איז אנאליזירן און רעפארטירן נייעס און אינפארמאציע זיין פאך הייסט זשורנאליזם. די מעטאדן פון א זשורנאליסט זענען, שרייבן
 • פונקציעס, ד ה, דער באניצער לייגט אריין אינפארמאציע למשל דורכן קלאוויאטור און דאס פראגראם גיבט ארויס אינפארמאציע למשל דורכן עקראן דער פראצעסאר קען אנאליזירן
 • האט געעפנט אין 1868. אין ביידע ריכטונגען פארט איין באן יעדע 15 מינוט. באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר קראוטש היל באן סטאנציע.
 • געעפנט אין 1868. אין ביידע ריכטונגען פארט איין באן יעדע 15 מינוט. באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר אפער האלאוויי באן סטאנציע.
 • וואלטאמסטוי. זי האט באקומען דעם היינטיקן נאמען אין 1968. באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר וואלטאמסטוי קווינס ראד באן סטאנציע.
 • נאמען לייטן. זי האט באקומען דעם היינטיקן נאמען אום 1טן מיי 1949. באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר לייטן מידלאנד ראד באן סטאנציע.
 • לייטנסטאן. זי האט באקומען דעם היינטיקן נאמען אום 1טן מיי 1949. באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר לייטנסטאן היי ראד באן סטאנציע.
 • אויספארשער געב 1454 2001 - קלאד שאנאן, מאטעמאטיקער, דער פאטער פון אינפארמאציע טעאריע געב 1916 2002 דניאל פערל, יידישער אמעריקאנער זשורנאליסט געב
 • סטאנציע פעראנען קוקנדיק אויף מערב פעראנען קוקנדיק אויף מזרח פעראן רונדל באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר וואנסטעד פארק באן סטאנציע.
                                     
 • קוקנדיק אויף מערב מזרחדיקער פעראן קוקנדיק אויף מזרח פעראן רונדל באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר וואודגריינזש פארק באן סטאנציע.
 • יולי 1991. איין באן פארט אין ביידע ריכטונגען יעדע 15 מינוט. באן צייטן און סטאנציע אינפארמאציע פון נאציאנאלע באן פאר הארינגיי גרין ליינס באן סטאנציע.
 • איינגעוויקלט אין נערוון געוועב. די ניוראנען וואס קומען צוזאמען אין נערוון פירן אינפארמאציע צווישן דעם קערפער פון א מענטש און זיין צענטראל נערוון - סיסטעם. די צענטראל
 • די דריט גרעסטע שטא ט אין אינדיע. באנגאלאר איז דער גרעסטער צענטער פאר אינפארמאציע טעכנאלאגיע אין אינדיע זען  רעדן  ענדערן גרעסטע שטעט אין דער וועלט:
 • קאמפיוטער טעקע ענגליש: File, העברעיש: קובץ איז א בלאק פון אינפארמאציע אדער א מיטל צו האלטן אינפארמאציע וואס א קאמפיוטער פראגראם קען ניצן, און וואס איז געוויינטלעך
 • ארויסגעשאסן צו א צווייטן פלאנעט ווערינא 4 האפנדיג צוריק צו ברענגען אינפארמאציע 1978 - דער מערדער דוד בערקאוויטש סאן אף סעם ווערט פאראורטיילט צו 356
 • שרייבט אריין אינפארמאציע אפטמאל פינאנציעלע. דער פארם איז געווען ברייט באנוצט אין בוכהאלטעריי, ביי וועלכע מען לייגט אויס די אינפארמאציע אין עמודים און
                                     

ביבליאטעק

א ביבליאָטעק אַנטהאַלט אַ זאַמלונג פֿון ביכער, ספֿרים, צײַטשריפֿטן, סי.די.ס און די.ווי.דיס. און אױך אַלטע היסטאָרישע פֿאָטאָקאָפּיס אויף פילם, אײַנגעטײלט אין א סיסטעם אַז די לײענער און באַזוכער זאָלן זיך קענען גרינג אױסטרעפן זײער באַגער. די גרעסטע ביבליאָטעק אױף דער ײִדישער װעלט איז די נאַציאָנאַלע ביבליאָטעק אין ירושלים װאָס האָט העכער 5.000.000 בענדער. פֿון זײ אַרום 150 אינקונאַבולען און 90% פֿון אַלע ביכער װאָס זײַנען געשריבן אױף ײִדיש פֿון דער גאַנצער װעלט.

                                     

טעראבייט

א טעראבייט איז אן איינצלהייט גענוצט אין פארבינדונג מיט קאמפיוטערס אויף צו מעסטן א שטיקל דאטן. איין טעראבייט באשטייט פון 1024 גיגאבייטס. איין גיגאבייט באשטייט פון 1024 מעגאבייטס. איין מעגאבייט באשטייט פון 1024 קילאבייטס. איין קילאבייט באשטייט פון 1024 בייט איין בייט באשטייט פון אכט ביטס. אויף צו פארגרינגערן, קען מען זאגן אז א טעראאבייט איז בערך א טריליאן בייטס. א בייט איז דער קלענסטער מאס פון א שטיקל דאטא, און דאס איז צוזאמגעשטעלט פון אכט ביטס וואס יעדע פון זיי קען זיין אן איינס אדער א זערא.

                                     

מעגאבייט

א מעגאבייט איז אן איינצלהייט גענוצט אין פארבינדונג מיט קאמפיוטערס אויף צו מעסטן א שטיקל דאטא. איין מעגאבייט באשטייט פון 1024 קילאבייטס. איין קילאבייט באשטייט פון 1024 בייטס. איין בייט באשטייט פון אכט ביטס. אויף צו פארגרינגערן, קען מען זאגן אז א מעגאבייט איז בערך א מילאן בייטס. א בייט איז דער קלענסטער מאס פון א שטיקל דאטא, און דאס איז צוזאמגעשטעלט פון אכט ביטס וואס יעדע פון זיי קען זיין אן איינס אדער א זערא.

Users also searched:

אינפארמאציע,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →