★ געזעלשאפט - געזעלשאפט, געזעלשאפט, סאציאלאגיע, פירמע, שבט, ישראל גענעאלאגישע געזעלשאפט, מדינה, ארימקייט, די בעסטע, הויפטקווארטיר, סטאנדארט, עקאנאמיע ..

געזעלשאפט (סאציאלאגיע)

דער ארטיקל דיסקוטירט א חברה. טאמער זוכט איר א פירמע קאמפאני, זעט געזעלשאפט פירמע. געזעלשאַפֿט איז דער טערמין צו באַשרייבן אַ גרופע מענטשן זייענדיק צוזאַמען פון א געוויסער סיבה אדער מערערע סיבות וואס פאראייניגט זיי. עס זענען פאראן אין דער וועלט גאר א סך געזעלשאפטן, וואס זענען קלאסיפיצירט אין פארשידענע וועגן. פראקטיש גערעדט, טוט יעדער סארט ארגאניזאציע פון מענטשן שאפן א סארט געזעלשאפט. א געזעלשאפט קען שאפן אז די מיטגלידער זאלן געניסן אין וועגן וואס איינער אליין וואלט נישט געקענט אויפטון, דורך קאלאבאראציע, די מעלות קענען זיין לטובת יחידים אדער לטובת דער אלגעמיינער געזעלשאפט.

פירמע

דער ארטיקל דיסקוטירט א פירמע. טאמער זוכט איר חברה, זעט געזעלשאפט סאציאלאגיע. אַ פֿירמע איז אַ לעגאַלע אָרגאַניזאַציע צו מאַכן ביזנעס און האַנדלען דערמיט. דער געדאנק פון א פירמע האט זיך אנטוויקלט אינעם 17טן יארהונדערט מיט דער ציל פון פארמינערן די קאמערציעלע ריזיקע פון ענטרעפרענוערשיפ.

שבט (געזעלשאפט)

דער ארטיקל דיסקוטירט א געזעלשאפט פון מענטשן. טאמער זוכט איר אנדערע באדייטן פון שבט, זעט שבט באדייטן. שבט איז א געזעלשאפטליכע אפטיילונג פון מענטשן וואס וואוינען אין קבוצות לויט די אפשטאמונגען זיי האבן אייגענארטיגע געניאלע מנהגים און זיי מישן זיך נישט מיט אנדערע שבטים.

ישראל גענעאלאגישע געזעלשאפט

די ישראל גענעאלאגישע געזעלשאַפט איז א נישט־פאר־ריווח אָרגאַניזאַציע וואס באשעפטיקט זיך מיט גענעאלאגישער פאָרשונג, זאַמלונג און דאקומענטאציע פון ייִדן אין ישראל און אין דער גאנצער יארצייט. דער פאַרבאַנד איז געגרינדעט געווארן אין 1983 אין ירושלים. די געזעלשאפט האט צווייגן אין ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, פתח תקוה, מודיעין, רעננה און קרית טבעון. צווישן די טעמעס וואָס ווערן דיסקוטירט און געפאָרשט זענען "דער מקור פון ייִדישע משפּחה נעמען", "ייִדישע דעמאָגראַפיע". דער פאַרבאַנד גיט ארויס אַ זשורנאַל גערופן "שרשרת הדורות"און איז אַ פולער מיטגליד פון דעם אינטערנאציאנאלן פארבאנד פון יידישע גענע ...

מדינה

דער ארטיקל דיסקוטירט א וועזן אין פאליטישער וויסנשאפט. טאמער זוכט איר א געאגראפישן ארט, זעט לאנד. א מדינה אין פאליטישער וויסנשאפט איז א געזעלשאפט פון מענטשן וואס וואוינען אין א געוויסער טעריטאריע לויט א געזעצלעכן אויטאריטעט אונטער א רעגירונג. אין דער אלטער היסטאריע פלעג זיין שטעט מיט אייגענע מלכים, אזוי איז יעדע שטאָט געווען א באזונדערע מדינה, למשל אין אוראלט גריכנלאנד. שפעטער האט זיך געמאכט גרעסערע מדינות, וואס זענען לענדער. היינט איז פאראן א באגריף פאר א באזונדערע מדינה פאר יעדן פאלק.

                                     

★ געזעלשאפט

 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: פירמע געזעלשאפט סאציאלאגיע
 • דער ארטיקל דיסקוטירט א חברה. טאמער זוכט איר א פירמע קאמפאני זעט געזעלשאפט פירמע געזעלשא פ ט איז דער טערמין צו בא שרייבן א גרופע מענטשן זייענדיק
 • דער ארטיקל דיסקוטירט א פירמע. טאמער זוכט איר חברה, זעט געזעלשאפט סאציאלאגיע א פ ירמע ענגליש: company איז א לעגא לע א רגא ניזא ציע צו מא כן ביזנעס
 • דער ארטיקל דיסקוטירט א געזעלשאפט פון מענטשן. טאמער זוכט איר אנדערע באדייטן פון שבט, זעט שבט באדייטן שבט איז א געזעלשאפטליכע אפטיילונג פון מענטשן וואס
 • דער געזעלשאפט וואס דארטן ווערט באוויזן איר וויסנשאפט. זי קאטעגאריזירט אויך די קונסט און ערפינדונגען און רעליגיע אלעס לויט מיט וואס די געזעלשאפט געבט
 • יארצייט. דער פא רבא נד איז געגרינדעט געווארן אין 1983 אין ירושלים. די געזעלשאפט האט צווייגן אין ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, פתח תקוה, מודיעין, רעננה
 • איר א געאגראפישן ארט, זעט לאנד. א מדינה אין פאליטישער וויסנשאפט איז א געזעלשאפט פון מענטשן וואס וואוינען אין א געוויסער טעריטאריע לויט א געזעצלעכן אויטאריטעט
 • פאטענט אויף ניילאן דורך זיין ערפינדער, וואלאס קאראטערס פון דער דופאנט געזעלשאפט 1959 - פידעל קאסטרא ווערט דער הערשער פון קובא 1987 - געעפנט דער דעמיאניוק
 • ציוויליזאציע קען באדייטן די קולטור פון א קאמפלעקסער געזעלשאפט און נישט נאר די געזעלשאפט אליין. יעדע געזעלשאפט האט א געוויסע זאמלונג פון געדאנקען און פירונגען
                                     
 • קלאס פון א געזעלשאפט צו אלע מיטגלידער פון יענער געזעלשאפט דער עיקר צוועק פון אן אידעאלאגיע איז פארצולייגן אן ענדערונג אין דער געזעלשאפט און אנהענגען
 • חלק פון א געזעלשאפט מיט וואס זי שטעלט צוזאם איר קאפיטאל. די ווערט סך - הכל פון אלע אקציעס פון א געזעלשאפט איז די קאפיטאליזאציע פון דער געזעלשאפט דאס זענען
 • סוף יאר, בלייבן נאך 211 טעג 1621 - געגרינדעט די האלענדישע מערב - אינדיע געזעלשאפט 1944 - שארל דע גאל ווערט פרעמיער מיניסטער פון פראנקרייך. 1974 - יצחק
 • אפאזיציע צו זיין הערשאפט. אנטיסעמיטיזם איז געווען א וויכטיקער פונקט פון דער געזעלשאפט אין נאצי דייטשלאנד. דער געשטאפא און דער עס עס אונטער היינריך הימלער האבן
 • אינערהאלב דעם עזה פאס א טייל פון די פאלעסטינער טעריטאריעס. די שטאט אנטהאלט א געזעלשאפט פון 400, 000 איינוואוינער און מען רופט גאזא סיטיט דאס צו נישט אויסמישן
 • אינטערנעט געזעלשאפט ישראל איגוד האינטרנט הישראלי איז א ן א רגא ניזא ציע וואס ארבעט צו פראטעזשירן די ניץ פונעם אינטערנעט פ א ר פא רשונג, קא מוניקא ציע
 • באנוצט ווייל די ליבעראלן זענען אויסגעשטעלט צו מאדערנעזירן און טוישן די געזעלשאפט אנדערשט ווי אייביג איז דאס מער לינק. א יעדע מענטש האט רעכט און אין ציוויליזירטע
 • טעלעוויזיע סטאנציעס, שויס, און פערזעליכקייטן אלע רופערט מורדאקס ניוזקארפס געזעלשאפט און וועבזייטס ניו יארק פאסט  My Space  Fox News  די סאן  Sky News 
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: הלל הזקן הלל דאווענען הלל געזעלשאפט הלל קעמפוס קירוב
                                     
 • זיי העכערן די שטייער, צו פינאנצירן די סאציאלע פראגראמען וואס העלפט די געזעלשאפט אלע פאליטישע פארטייען וואס עקזיסטירן אין די פאראייניגטע שטאטן דעמאקראט 
 • סערקא דאקלאנדס לימיטיד פאר טראנספארט פאר לאנדאן. די סיסטעם געהערט צו דל ב געזעלשאפט טייל פון דעם לאנדאנער באן אפטייל פון טראנספארט פאר לאנדאן TfL וואס
 • ביליאנער רופ ערט מערדא ק. ניו יארק פאסט אלע רופערט מורדאקס ניוזקארפס געזעלשאפט און וועבזייטס ניו יארק פאסט  My Space  Fox News  די סאן  Sky News 
 • אנארכיע איז א מצב אין א געזעלשאפט אן קיין רעגירונג.
 • אדער עבירה צו טראכטן דערפון, רעדן דערפון, און זיך פארענען דערמיט. די געזעלשאפט האט דאס פארמיאוסט אן קיין קלארע דעפניציעס און מייסטענס מכוח זיי זענען
 • געשעפטס נאמען פון דער נאציאנאלער פאסאזשירן באן געזעלשאפט פון די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע. די געזעלשאפט געהערט דעם שטא ט און דינט פאסאזשירן פאר אינטער - סיטי
 • וויצע פרעזידענט אין א רעגירונג אדער א געזעלשאפט איז דער צווייטער ראנגיק נאכן פרעזידענט. דאס ווארט וויצע שטאמט פון לאטייניש: vice וואס איז טייטש במקום
 • אדער קיין לאנדאן. סאדאיסטערן געהערט צו גאווייע וואס אפערירט אויך די סאדערן קאנצעסיע.. דער פארוואלטן דירעקטאר איז דייוויד סטאטאם. געזעלשאפט אינפארמאציע
 • איז דאס אויך אזוי אז די קענסערוועטיווע גוים ווילן סאציאל פרעזערווירן די געזעלשאפט לויט די אלטע מסורהדיגע מאראלן און עטיקס. אין אמעריקע איז דא די רעפובליקאנער
 • יי דישער בית עולם פון שייך בא דר די ירושלים פויגל סטא נציע פון דער געזעלשאפט פאר שיצן נא טור, דעם רויזן גא רטן און גבעת רם. וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע
                                     
 • נארמעס פון געזעלשאפט לגבי זייער זשענדער אידענטיטעט ווי למשל מענער וואס גייען מיט רינגלעך פירן זיך אנדערשט ווי די סדר אין זייער געזעלשאפט אז בלויז פרויען
 • איבערגעבן פעהיקייטן און וויסן. דורך בילדונג טוט מען אויסלערנען וועגן געזעלשאפט און דער וועלט ארום. פארמעלע בילדונג גייט אן אין שולעס. אין רוב פון דער
                                     

ארימקייט

ארימקייט איז א מצב ווען א מענטש אדער א גרופע פון מענטשן וואס זענען אן עקאנאמישע איינהייט האבן נישט די מיטל זיך אויסצוהאלטן מיט גרונטלעכע באדערפענישן, ווי עסן און ריין וואסער. אויך ווען א מענטש האלט זיך אין א נידעריגן לעבנסניווא ווי אנדערע אין זייערע סביבה, איז דאס א "פארהעלטנמעסיקע ארימקייט". אין רוב לענדער טוט מען אויסרעכענען סטאטיסטיק וועגן דעם ניווא פון ארימקייט אין דעם לאנד. דער וועלט באנק האלט אז איינער וואס האט נישט $1.25 א טאג לעבט אין עקסטרעמער ארימקייט.

                                     

די בעסטע

די בעסטע פון א געוויסע זאך, איז עפעס וואס אסאך ווילן וויסן, און עס איז א טעמע ביי אלע קאטעגאריעס אינעם לעבן. די צען בעסטע שפילער,די פינעף בעסטע פראיעקטן, די בעסטע פילם, אלבום, סינגל, א.ד.ג.

                                     

הויפטקווארטיר

די הויפטקווארטיר פון אן ארגאניזאציע איז די צענטראלע באזע פון וואנעט עס ווערט ארויסגעגעבן סיי וועלכע אנווייזונגען פאר סיי וועלכע פירמע גרופע אדער ארגאניזאציע.

                                     

סטאנדארט

סטאנדארט איז דער טערמין באנוצט צו פראצעסירן עפעס לויט א עטעבאלירטער טעכניק וואס איז אנגענומען אדער דאקומענטירט פאר איר געוויסע פעלד צווישן פארשידענארטיקע אינטערעסן פון זאכן. געוויינליך זענען סטאנדארטען געשריבן און געמאכט דורך הויפט ארגענעזאציעס אדער די גרעסטע קאמפאניס אין דעם פעלד.

                                     

עקאנאמיע

די עקאנאמיע איז די סיסטעם פון פראדוקציע, האנדלען, פארטיילונג, און פארניץ פון סחורה און דינסטן פון א לאנד. דאס ווארט "עקאנאמיע"שטאמט פון גריכיש οἰκονομία "הויזגעזינד פארוואלטונג". אין א מארק־באזירט עקאנאמיע, טוט מען פראדוצירן גוטער און דינסטן לויט די פארזארג און נאכפרעג צווישן מענטשן, אן שטערן.

Users also searched:

געזעלשאפט,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →