★ היסטאריע - פון די יידן, אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע, פון קונסט, פון וויסנשאפט, וועלט היסטאריע, אוראלטע היסטאריע, אויטאביאגראפיע, אייזערנעם פארהאנג ..

היסטאריע פון די יידן

אין יאר גר"ה האט זיך געענדיגט דער מלכות ישראל, נאכדעם וואס די צען שבטים זענען פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל דורך אשור. און אין גשל"ח איז חרוב געווארן ירושלים צוזאמען מיטן ערשטן בית המקדש דורך בבל, און מיט דעם האט זיך געענדיגט דער מלכות יהודה. זיבעציג יאר שפעטער האט זיך דאס מערהייט פון שבט יהודה, מיט א מינאריטעט פון עטליכע אנדערע שבטים, צוריקגעקערט קיין ארץ ישראל צוזאמען מיט עזרא הסופר, און זיי האבן אויפגעבויט דעם צווייטן בית המקדש וואס איז חרוב געווארן פיר הונדערט און צוואנציג יאר שפעטער דורך די רוימער. נאכדעם וואס מלכות ישראל איז פארטריבן געווארן, האט מען אנגעהויבן רופן דאס פאלק, יהודיים ...

אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע

אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע איז דער גרויסער מוזיי אויפן פיפטע עוו. אין מאנהעטן ווי עס ווערן געוויזן די נאטור היסטאריע. ער איז געגרינדעט געווארן אין יאר 1869.

היסטאריע פון קונסט

די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די הומאניסטיק. די היסטאריע פון קונסט פרובירט מאכן אן איבערבליק אויף קונסט דורכאויס דער היסטאריע פון דער וועלט, בכדי צו קלאסיפיצירן קולטורן און עפאכעס. די וואס אינטערעסירן זיך אין היסטאריע פון קונסט זענען קונסט היסטאריקער, קוראטארן פון מוזייען און פריוואטע זאמלערס. דער עיקר שטודיע אינעם שטח פון היסטאריע פון קונסט געהערט צו אייראפעישן קונסט. די היסטאריע פון קונסט האט זיך שטארק אנטוויקלט אין דעם רענעסאנס.

היסטאריע פון וויסנשאפט

וויסנשאפט איז א קערפער פון קענטענישן, סיי עמפיריש סיי טעארעטיש, אויסגעארבעט דורך א גלאבאלער קהילה פון פארשער, ניצנדיג געוויסע טעכניקעס פון אבזערוואציע און דערקלערונג. די קונסט ווערט גערופן דער וויסנשאפליכער מעטאד. די היסטאריע פון וויסנשאפט ניצט די מעטאדן פון אלגעמיינער היסטאריע. וויסנשאפט האט זיך אנטוויקלט פון פראקטישע נויט און אויך פון פילאזאפישע פארשונגען. די וויסנשאפטליכע רעוואלוציע האט אנגעהויבן אין אייראפע דעם 13טן יארהונדערט און דערגרייכט איר שפיץ אין דעם 16טן יארהונדערט.

וועלט היסטאריע

די תורה פארציילט אז דער אייבערשטער האט באשאפן אדם הראשון און האט אים געשטעלט אין גן עדן. אלע מענטשן דורך די דורות שטאמען פון אים און זיין ווייב חוה. ווען ער איז פארטריבן געווארן פון גן עדן איז ער געווען ערגעץ וואו אין אזיע. די וויסנשאפטלער האלטן מערסטנס אז די מענטשהייט וואס זיי רופן האמא סאפיענס homo sapiens שטאמען פון אפריקע. טייל וויסנשאפטלער האלטן אז האמא סאפיענס האט אנטוויקלט אין עטלעכע ערטער פון דער וועלט.

אוראלטע היסטאריע

אוראלטע היסטאריע צייכנט אפ די ענדע פון די פרעהיסטארישע עפאכעס, און די אנהייב פון דער היסטארישער עפאכע. די אנהייב פון דער עפאכע איז ווען מען האט אויסגעטראפן די חכמה פון שרייבן און מען האט אנגעהויבן זיך באנוצן מיטן שרייבן צו האלטן רעקארדס איבער געשעענישן וואס פאסירן. דערפאר איז די אנהייב פון דער עפאכע אנדערש אין יעדן ראיאן, צוליב וואס בשעת אין טייל ראיאנען איז מען שוין געווען פארגעשריטן, איז מען נאך אין אנדערע געווען שטארק צוריקגעשטאנען. נאך דער תקופה פון אוראלטער היסטאריע קומט דער מיטלאלטער.

                                     

★ היסטאריע

 • היסטאריע פון גריכיש ἱστορία היסטאריא, טייטש נאכפרעגן אדער געשיכטע אויף לשון קודש הייסט דאס דברי הימים איז די שטודיע אדער סתם א דערציילונג איבער
 • די היסטאריע פון די יידן גייט שוין אן כמעט פיר טויזנט יאר איבער דער גארער וועלט. די היסטאריע הייבט זיך אן מיט די אבות, אברהם, יצחק און יעקב. די גרינדער
 • אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע איז דער גרויסער מוזיי אויפן פיפטע עוו. אין מאנהעטן ווי עס ווערן געוויזן די נאטור היסטאריע ער איז געגרינדעט געווארן
 • די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די הומאניסטיק
 • קונסט ווערט גערופן דער וויסנשאפליכער מעטאד. די היסטאריע פון וויסנשאפט ניצט די מעטאדן פון אלגעמיינער היסטאריע וויסנשאפט האט זיך אנטוויקלט פון פראקטישע נויט
 • וועלט היסטאריע באשרייבט די קולטורעלע דערגרייכן פון דער מענטשהייט זייט פרעהיסטארישע צייטן ביזן סוף פונעם 20סטן יארהונדערט. די תורה פארציילט אז דער אייבערשטער
 • אוראלטע היסטאריע צייכנט אפ די ענדע פון די פרעהיסטארישע עפאכעס, און די אנהייב פון דער היסטארישער עפאכע. די אנהייב פון דער עפאכע איז ווען מען האט אויסגעטראפן
 • די היסטאריע פון טעכנאלאגיע איז די געשיכטע פון ערפינדונג פון נייע געצייג אין דער לויף פון די יארן, און זייער איינפלוס אויף דער געזעלשאפט. די ערשטע ערפינדונגען
 • די היסטאריע פון פוילן איז די געשיכטע פונעם קאמף צו דערגרייכן און האלטן די אומאפהענגיקייט פונעם פוילישן פאלק. די פוילישע, וואס געהערן צו דער גרופע פון סלאווישע
 • די היסטאריע פון אייראפע איז אן אלגעמיינער נאמען פאר דער באשרייבונג פון דער צייט זייט מענטשן האבן באזעצט די יבשה פון אייראפע ביז די היינטיקע צייטן. מען
                                     
 • וואשינגטאן, די נאטור - היסטאריע מוזעאום אין ניו יארק און די גוגנהיים אינטערנאציאנאל מוזעאום אין דעם בריטישן מוזיי אין לאנדאן. היסטאריע מוזעאום איז אן זאמלונג
 • די היסטאריע פון כינע גייט צוריק צו אוראלטע צייטן, מיט באריכטן פון פאר 3, 500 יאר. כינעזישע קולטור האט אנטוויקלט ארום די דינאסטיעס וואס האבן געהערשט איבערן
 • טאג אין וועלכע אמעריקע האט געליטן איר שוידערליכסטן טעראר אטאקע אין איר היסטאריע פיר פליגער זענען געווארן פארכאפט דורך אראבישע מוסלמענער טעראריסטן פון
 • היסטאריע פון דער וועלט, ערשטער טייל ענגליש: History of the World, Part I איז א 1981 קאמישער פילם רעזשיסירט און פראדוצירט דורך מעל ברוקס וועלכער שפילט
 • טעריטאריע לויט א געזעצלעכן אויטאריטעט אונטער א רעגירונג. אין דער אלטער היסטאריע פלעג זיין שטעט מיט אייגענע מלכים, אזוי איז יעדע שטא ט געווען א באזונדערע
 • די היסטאריע פון די פ א ראייניגטע שטא טן האט זיך א נגעהויבן מיטן אנקום פון נאטיווע אמעריקאנער אין צפון אמעריקע מיט טויזנטער יאר צוריק. א צאל נאטיווע קולטורן
 • די היסטאריע של גריכנלאנד האט זיך אנגעהויבן גאר פרי. שוין אין אוראלטע צייטן האט זיך אנטוויקלט די מינאישע ציוויליזאציע אויף די ברעגן פון דעם אגאישן ים. אין
 • 34.76139 די צה ל היסטאריע מוזיי איז א מוזיי פון דער מיליטערישער געשיכטע פון ישראל. וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: צה ל היסטאריע מוזיי גלריית צילומים
 • בעניטא מוסאליני ווערט פרעמיער מיניסטער פון איטאליע, דער יונגסטער אין דער היסטאריע פון איטאליע. 2008 - סעטאשי נעקעמאטא שיקט ארום דעם פלאן וויאזוי צו שאפן
 • די היסטאריע פון רוסלאנד הייבט אן מיט די מזרח סלאוון. דער ערשטער מזרח סלאווישער שטא ט, קיעווער רוס, האט אנגענומען קריסטלעכקייט פון דער ביזאנטישער אימפעריע
 • ראיאן אין אוקראינע, 80 ק מ דרום - מזרח פון ראוונע, 5 ק מ מזרח פון שעפעטיווקע. אין יאר 1900 האבן געוואוינט אין סודילקאוו 2713 יידן. היסטאריע פון סדילקאוו
                                     
 • זינגליד פון א לאנד איז א זינגליד אדער א מוזיקאלישע קאמפאזיציע וואס רימט די היסטאריע טראדיציע און נאציאנאלע אספיראציעס פון א געוויסן פאלק, און וואס איז אנערקענט
 • מרזל, בנצי גופשטיין, איתמר בן גביר, און נאך. פון די באקאנטע פיגורן אינעם היסטאריע פן חברון, איז געווען ברוך גאלדשטיין ע ה ה ינקום דמו, וואס איז געווען דער
 • געוויסן מענטש אדער א גרופע מענטשן וואס זיי ניצן אין פארשידענע אופ נים. אין היסטאריע די ריטערס פ לעג ניצן זיי כדי זיך אונטערשיידן פון די פון די שונאים ס זעלנערס
 • זײ ן הױפ טשטא ט איז בײרוט. די פרעזידענטליכע רעזידענץ איז אין באאבדע. זיין היסטאריע איז גאר אן אלטע, מיר געפונען אין תנ ך אז שלמה המלך, האט געהאט א פארבינדונגען
 • מערדער און אויסערגעווענליכע אונטערדריקונגען פון אידן במשך פון די אידישע היסטאריע אין גלות. דער טערמין שטאמט פון די ווערטער אנטי - שם. עס איז גענוצט געווארן
 • די צווייטע וועלט מלחמה איז געווען דער גרעסטער קריג אין דער מענטשליכער היסטאריע ער איז אויך דער איינציגסטער קריג אין וועלכן די אטאם באמבע איז גענוצט געווארן
 • הערצאגן, מלכים און מאנארכן וואס האט געשפילט א צענטראלע ראלע אין אייראפעאישער היסטאריע זיי האבן געהערשט איבער עסטרייך מער ווי 600 יאר. אויך האבן זיי געהערשט
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: היסטאריע דערציילונג הילף פון געשיכטע אין די וויקיפעדיע
 • 1912 - וואולקאן אויסבראך אין אלאסקע דער צווייטער גרעסטער אויסבראך אין היסטאריע 1944 - צווייטער וועלט קריג: D - Day - די אליאירטע כוחות אינוואדירן נארמאנדי
                                     

אויטאביאגראפיע

אויטאביאגראפיע איז א ביאגראפיע וואס א מענטש שרייבט איבער זיך זעלבסט, אדער וואס אן אנדער שרייבט איבער אים לויט וואס ער זעלבסט האט פארציילט פארן שרייבער.

                                     

אייזערנעם פארהאנג

אייזערנער פארהאנג איז א אויסדרוק וואס מען נוצט צו באצייכענען די קאמוניסטישע לענדער אין די קאלטע קריג יארן, פון 1945 ביז 1994. ווינסטאן טשערטשיל האט געניצט דעם אויסדרוק אין א רעדע אין 1945. עס מיינט ארויסצוברענגען אז די לענדער זענען געווען שטארק קאנטראלירט. נישט אריין אין נישט ארויס.

                                     

אירעניום

איראַניום איז א 2011 דאקומענטארער פילם איבער דער געפאַר וואס די מאדערנע וועלט שטייט אויס אויב איראן וועט באווייזן צו האבן נוקלעארע וואפן אין איר באזיץ. ער דערציילט די היסטאריע פון איראן פון די רעוואלוציע, ווען זיי האבן אראפגעווארפן דעם שאך, ווי כומעני האט דערנאך איבערגענומען און עקסטרעמיזירט דאס לאנד ביז היינט ווען דער עקסטרעהמער אכמעדיניזשאד איז שוין נישט אזוי פאפולער ווי ער איז געווען. די פילם האט געווינען פארשיעדענע אויסצייכענונגן.

                                     

אנטיק

אן אַנטיק איז אן אלטע זאך, וואס האט א שטארקע ווערדע און מען וויל אים האלטן. ביי יודן, איז געווענליך אנטיקן פון הייליגע זאכן, ווי אלטע ספרים, ירושה זאכן פון פריערדיגע צדיקים. אנטיקן הענדלער איז שטארק אנגענומען אין דער יידישער וועלט, און איז א גאנגבארע פרנסה אין די הויכע פארדינסטן.

                                     

דער ציוניסטישער קאנגרעס

דער ציוניסטישע קאנגרעס איז געווען א יאריגע קאנפערענץ פון א פּאָר הונדערט ציוניסטישע אידן אין דער גולה, וואס האבן זיך צונויפגעקומען אומגעפער יעדעס יאר, צו קאָנפערענצן וועגן דעם ציוניסטישן געדאנק פון בריינגען אלע אידן אין ארץ ישראל, און אויפשטעלן א אידישע רעגירונג אין ארץ ישראל. דער ערשטער קאנגרעס האט בנימין זאב הערצל ארגאניזירט אין באזעל שווייץ אין יאר התרנ"ז 1897. דאן האט מען געשריבן די באזעל פלאן.

                                     

וועלט ירושה ארט

אן אונעסקא וועלט ירושה ארט איז א פלאץ אויסגערעכנט דורך אונעסקא ווי אן ארט פון באזונדערן קולטורעלן אדער פיזישן חשיבות. ריכטיק אויף 2012, זענען אויסגערעכנט 962 ערטער: 745 קולטורעלע, 188 נאטירלעכע, און 29 געמישטע, אין 157 לענדער.

                                     

זיידן גאס

די זיידן גאס איז א מאדערנישער נאמען פאר דער היסטארישער סיסטעם פון די מסחר-גאסן אריבער אזיע, אייראפע און אפריקע. מסחר אויף דער זיידן גאס איז געווען זייער וויכטיק אין דער אנטוויקלונג פון כינע, אינדיע, פערסיע, אייראפע און דער מיטל מזרח. אף-על-פי אז זייד איז געווען א וויכטיקער חפץ פון כינע אין יענער תקופה, מכל מקום א סך אנדערע זאכן זענען געהאנדלט געווען אויף דער זיידן גאס. אויכעט געדאנקען, רעליגיעס און פילאסאפיעס זענען געפאסט אויף דער זיידן גאס.

                                     

טאל פון די מלכים

דער טאָל פֿון די מלכים איז אַן אָרט אין מצרים, לעבן דער שטאָט לוקסאָר, אין װעלכן זײנען באַגראָבן די קעניגן פֿון דער 18טער דינאַסטיע ביז דער 20סטער דינאַסטיע. אין 2005 האב מען געפונען א נייעם קאַמער ק.וו.63 און 2 נייַע קברים אריינגאנגען. איצט קען מען 63 קברים און קאַמערס. דאס איז געווען דער הויפּט קבורה אָרט פון דעם נייַעם מלכות פון מצרים.

                                     

מאגול אימפעריע

די מאגול אימפעריע, איז געווען אן אימפעריע אין אזיע צווישן די יארן 1526 און 1858. ביים גרעסטנס האט די אימפעריע געהערשט איבער כמעט דעם גאנצן אינדישן אונטער־קאנטינענט און אויך טיילן פון די היינטיקע לענדער אפגהאניסטאן און פאקיסטאן, פון 1526 ביז 1707. די מאגול קייסארן זענען געווען אריגינעל טערקישע מאנגאלן.

                                     

מאנומענט

מאנומעט איז א סקולפטור אויסגעקריצט פון שטיין צי געגאסן פון סיי וועלכן סארט מעטאל און אנדעק פון סיי וועלכן מענטש/געשעהניש/פערספעקטיוו אדער סיי וואס מען וויל פארצייכענען אז עס זאל פארבלייבן אן אנדענק דערפון.

Users also searched:

היסטאריע,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →