★ וויסנשאפט - אוניווערסאלע וויסנשאפט, מוזיי, ערד וויסנשאפט, פינקטלעכע וויסנשאפטן, סאציאל וויסנשאפט, קאסמאס וויסנשאפט, געאגראף, זומער, טראכטן, לערנען, מיסטיק ..

אוניווערסאלע וויסנשאפט

אוניווערסאלע וויסנשאפט איז דער אפטייל פון די חכמה מעטאפיזיק. ארגינעל קומט דער געדאנק פון אוניווערסאלע וויסנשאפט פון פלאטאןס סיסטעם פון אידעאליזם, פארמולירט ניצנדיג די תורות פון סאקראטעס.

וויסנשאפט מוזיי

דער וויסנשאפט מוזיי אין דער אויסשטעלונג גאס, דרום קענזינגטאן, אין לאנדאן, ענגלאנד, איז א טייל פון דער נאציאנאלער מוזיי פאר וויסנשאפט און אינדוסטריע. דער מוזיי איז פון די הויפט טוריסטן אטראקציעס אין לאנדאן.

ערד וויסנשאפט

ערד װיסנשאַפֿט איז א אַרומנעמיקער נאָמען אויף אלע ערד וויסנשאפטן, דער וויסנשאפט הערפארשט איבער אלע געשעענישן און נאטורן וואס געהערט צו דער ערד. ערד וויסנשאפט איז כולל: געאגראפיע. געאפיזיק. געאָלאָגיע. געאדעזיע. ערד וויסנשאפט שטודירט די שטיינער פון דער ערד, וואסער, לופט און לעבן.

פינקטלעכע וויסנשאפטן

פינקטלעכע וויסנשאפטן איז א כללישער נאמען פון די וויסנשאפטן וואס פארנעמען זיך מיט מאטעמאטיק און מיט אונבעלעבטע מאטעריעלן. עס ענטהאלט פארשידענע אינזשינעריעס, כעמיע, פיזיק, סטאטיסטיק, קאמפיוטער וויסנשאפט און נאך.

סאציאל וויסנשאפט

סאציאַל־וויסנשאַפֿט נעמט אַרײַן אקאדעמישע דיסציפלינען וואס באהאנדלען די שטודיע פון דעם געזעלשאפטלעכע לעבן פון גרופעס פון מענטשן און איינציגע מענטשן כולל אנטראפאלאגיע, קאמוניקאציע שטודיעס, קרימינאלאגיע, עקאנאמיק, געאגראפיע, היסטאריע, פאליטישע וויסנשאפט, פסיכאלאגיע, און סאציאלאגיע.

קאסמאס וויסנשאפט

קאסמאס וויסנשאפט איז די כלליתדיגע חכמה וואס אנטהאלט פארשידענע שטודיעס וואס האבן צוטאן מיטן אוניווערס און אלץ וואס איז העכער און דרויסן פון אונזער וועלט ארום דעם קאסמאס. עס איז אמאל געווארן באצייכנט אלס אסטראנאמיע אבער היינט איז דאס שוין פיל מער אריינגערעכנט, ווי די פלאנעטן, די זון און די גאלאקסיעס, א.א.וו.

                                     

★ וויסנשאפט

 • לערנען. אין אלגעמיין האט וויסנשאפט צו טאן מיט פארשן, ווייל דורכן פארשן דערוווסט מען זיך זאכן. דער וואס פארנעמט זיך מיט וויסנשאפט הייסט א וויסנשאפטלער, און
 • אוניווערסאלע וויסנשאפט איז דער אפטייל פון די חכמה מעטאפיזיק. ארגינעל קומט דער געדאנק פון אוניווערסאלע וויסנשאפט פון פלאטאן ס סיסטעם פון אידעאליזם, פארמולירט
 • דער וויסנשאפט מוזיי אין דער אויסשטעלונג גאס, דרום קענזינגטאן, אין לאנדאן, ענגלאנד, איז א טייל פון דער נאציאנאלער מוזיי פאר וויסנשאפט און אינדוסטריע. דער
 • נא מען אויף אלע ערד וויסנשאפטן, דער וויסנשאפט הערפארשט איבער אלע געשעענישן און נאטורן וואס געהערט צו דער ערד. ערד וויסנשאפט איז כולל: געאגראפיע געא לא גיע
 • וויסנשאפט איז א קערפער פון קענטענישן, סיי עמפיריש פון פראקטישער דערפארונג סיי טעארעטיש, אויסגעארבעט דורך א גלאבאלער קהילה פון פארשער, ניצנדיג געוויסע
 • גייסט וויסנשאפט איז אן אקאדעמישע קלאסיפיקאציע וואס פארנעמט זיך מיט גייסטלעכע וויסנשאפטן וואס זיינען נישט לאגיש און מען קען דאס נישט פיזיש אנטאפן. די קלאסיפיקאציע
 • וואס פארנעמען זיך מיט מאטעמאטיק און מיט אונבעלעבטע מאטעריעלן. עס ענטהאלט פארשידענע אינזשינעריעס, כעמיע, פיזיק, סטאטיסטיק, קאמפיוטער וויסנשאפט און נאך.
 • קאמוניקאציע שטודיעס, קרימינאלאגיע, עקאנאמיק, געאגראפיע, היסטאריע, פאליטישע וויסנשאפט פסיכאלאגיע, און סאציאלאגיע. דער בלא ט איז א פ עלערדיקער שטומפיקער א רטיקל
 • דיסקוטירט א וועזן אין פאליטישער וויסנשאפט טאמער זוכט איר א געאגראפישן ארט, זעט לאנד. א מדינה אין פאליטישער וויסנשאפט איז א געזעלשאפט פון מענטשן וואס
 • קאסמאס וויסנשאפט איז די כלליתדיגע חכמה וואס אנטהאלט פארשידענע שטודיעס וואס האבן צוטאן מיטן אוניווערס און אלץ וואס איז העכער און דרויסן פון אונזער וועלט
                                     
 • כעמיע 2013 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: ווייצמאן אינסטיטוט פאר וויסנשאפט אתר מכון ויצמן למדע חדשות מכון ויצמן למדע רחובות 3D תמונות תלת ממד של
 • פילאסאף געב 1889 2014 - ראובן פייערשטיין, פסיכאלאג און געווינער פונעם ישראל פריז פאר סאציאל וויסנשאפט געב 1921 28סטן אפריל - 30סטן אפריל אפריל
 • שעפן זייער וויסנשאפט און אלעס וואס זיי האבן פון ספרים, אפילו אין די מיטל אלטער ווען די פעלקער זענען געווען אויסגעטוען פון יעדע סארט וויסנשאפט איז אבער
 • איינוואוינערס. רחובות איז באקאנקט אלס א שטאט פון וויסנשאפט צוליב דעם וואס ווייצמאן אינסטיטוט פאר וויסנשאפט און דער לאנדווירטשאפטלעכע פאקולטעט פון דעם העברעאישן
 • דערגרונטעווען זיך אין וויסנשאפט ווי חכמת התכונה, חקירה אין אמונות ודעות. טראצדעם וואס דער דענקער באזיצט די טאלאנטן צו מערערע חכמות און וויסנשאפט אויסער דעם פראפארץ
 • יידשן אפשטאם געב 1906 2002 - עדסכער דייקסטרא, פיאנער פון קאמפיוטער וויסנשאפט געב 1930 באליוויע - זעלבשטענדיקייט טאג דזשאמייקע - זעלבשטענדיקייט טאג
 • עקאלאגיע פון גריכיש: οἶκος, הויז - λογία, שטודיע פון איז די וויסנשאפט וואס שטודירט אלע לעבעדיקע ארגאניזמען אין זייער סביבה, מיט איר קלימאט, באדן
 • ענגליש: Internet Movie Database, ראשי תיבות: IMDb איז אן אינטערנעץ וויסנשאפט דאטעבאזע וועגן פילמען, טעלעוויזיע סעריעס און ווידעא שפילן און זייערע אקטיארן
 • ראובן פייערשטיין, פסיכאלאג און געווינער פונעם ישראל פריז פאר סאציאל וויסנשאפט נפ 2014 1961 סטיווען הילענבורג, אמעריקאנער ביאלאג און אנימאטאר געש
                                     
 • טראן געש 1972 1912 - אלאן טיורינג, מאטעמאטיקער, פיאניר פון קאמפיוטער וויסנשאפט געש 1954 79 - דער קייסער אספסיאנוס געב 9 1995 - יונה סאלק, ערפינדער
 • פרייסן געב 1770 1954 - אלאן טיורינג, מאטעמאטיקער, פיאנער פון קאמפיוטער וויסנשאפט געב 1912 2010 - הרב מרדכי אליהו, דער ראשון לציון - ספרדישער הויפט רב
 • 34.9962722 E 32.8101444 34.9962722 דער ישראל נאציאנאלער מוזיי פון וויסנשאפט טעכנאלאגיע און קאסמאס, מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי איז א וויסנשא פ ט מוזיי
 • 1984 - געעפנט די לאס אנזשעלעס אלימפיאדע. 1902 - קארל פאפער, פילאסאף פון וויסנשאפט געש 1994 1951 - סאנטיאגא קאלטראווא, שפאנישער ארכיטעקט און אינזשעניר
 • מיט וואס עס באלאנגט צו וויסנשאפט און קונסט, איבערהויפט פון די אלטע גריכלאנד אין פארשידענע אנגעלעגנהייטן, ווי אין פאליטיק, וויסנשאפט ליטעראטור, קונסט, און
 • יענער צייט האבן מענטשן זיך אינטערעסירט אין דער וויסנשאפט פון די אוראלטע צייטן, איבערהויפט די וויסנשאפט פון אוראלט גריכנלאנד און רוים. עס ווערט געזאגט
 • פון ביכער און צייטונגען פון דער געזעלשאפט, וואס דארטן ווערט באוויזן איר וויסנשאפט זי קאטעגאריזירט אויך די קונסט און ערפינדונגען און רעליגיע אלעס לויט מיט
 • וועלכע שפראצן ארויס פון דער ערד, למשל ביימער, גראזן און געווירצן. די וויסנשאפט וואס פארנעמט זיך מיט פלאנץ הייסט באטאניק. די סיסטעם וויאזוי א פלאנץ לעבט
 • פאטאגראף געב 1908 6טן אויגוסט - עדסכער דייקסטרא, פיאנער פון קאמפיוטער וויסנשאפט געב 1930 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: 2002 יארן און יארהונדערטער
 • ווי געביידעס, הייזער, א.א.וו. קאנסטרוקציע פארלאנגט ציווילע אינזשעניריע וויסנשאפט און נאר די וואס האבן א ספעציעלע ערלויבניש מעגן בויען. די ארבעט פון קאנסטרוקציע
                                     
 • פארשונג באשטייט פון דער אפליקאציע פון וויסנשאפטלעכע מעטאדן באזירט אויף וויסנשאפט די פארשונג שטעלט דערנאך צו וויסנשאפטלעכער אינפארמאציע און טעאריעס פאר
                                     

געאגראף

א געאגראף איז א געלערנטער וואס זיין געביט וואס ער שטודירט איז געאגראפיע, די שטודיע פון דער ערדס נאטירלעכער סביבה און מענטשלעכער געזעלשאפט. היסטאריש איז א געאגראף געווען איינער וואס שאפט מאפעס, אבער דאס איז נאר אן אפטייל, קארטאגראפיע, פון געאגראפיע.

                                     

זומער

זומער איז איינע פון די פיר צײַטן פון יאר. די טעג זענען לאנג און עס איז זייער הייס. און דעם צפון האלבקיילעך זענען די זומער מאנאטן יוני, יולי און אויגוסט. אין די לענדער זענען די שולעס פארמאכט אין א טייל אדער רוב פון די זומער מאנאטן. כאטש זומער ווערט גערעכט דער ווארעמער סעזאן, אבער אין טראפישע לענדער רעגנט א סך אין זומער און מרופט אים דעם נאסן סעזאן.

                                     

טראכטן

טראכטן אדער מחשבה איז די באוואוסטזיניקע טעטיקייט פונעם מוח. ניצן דעם מוח צו צאשטעלן זאכן און פרעגן און ענטפערן גייט אריין אין טראכטן. מען קען פשוט טראכטן וואס איז גוט און קען מאכן די ריכטיגע החלטות יעדע ליאדע סעקונדע אין טאג. טראכטן ווערט שטודירט אין פסיכאלאגיע, ביאלאגיע, פיזיאלאגיע, פילאסאפיע און סאציאלאגיע. לויטן פסיכאלאג זשאן פיאזשע איז טראכטן א פעולה פון צופאסן צווישן סכעמאס.

                                     

לערנען

לערנען מיינט זיך מעיין זיין אין א זאך, עס שטודירן, און ארויסציען מסקנות. ווען מען איז מעיין אין די תורה הקדושה, הייסט עס געלערנט. און להבדיל אלף אלפי הבדלות ווען מען לערנט גוישע ביכער. אויך ווען מען ווערט געוואויר נייע זאכן הייסט עס אז מען האט זיך געלערנט. א שטודיע ווייזט אז יעדער מענטש לערנט זיך יעדן טאג אין דורכשניט דריי נייע זאכן.

                                     

מיסטיק

מיסטיק איז א העכערע באגריף פון דעם מענטשליכען פארשטאנד, אבער מרעדט דערפון ווייל דאס איז געפיליג און רוחניותדיג דאס מאכט דער מענטש שפירן אויפגעלייגט און גרייט צו טאן מער זאכן מיט אימעט, ווייל ער חלוםט און פאנטאזירט מיט כוחות מער ארויס פון שכל וואס ער האט אלגעמיין מער אין באוויסטזיין.

                                     

נאטירלעכע סעלעקציע

נאטירלעכע סעלעקציע איז דער פראצעס ווי געוויסע באשעפענישן מיט בעסערע שטריכן זענען מער אויסגעשטעלט צו איבערלעבן, און געאייגענט צו געבוירן קינדער. דער גרינדער פֿון דער טעאָריע איז טשאַרלס דאַרװין און אַלפֿערד װאַלאַנס. 2 פאקטארן דעצעדירן די אויסגאנג פון נאטורליכע סעלעקציע. די סביבה און די זשיען מיוטאציע.

                                     

ראבערט רייט

ער איז א פרייז-ווינינג מחבר פון פילע בעסט-סעלינג ביכער וועגן וויסנשאַפֿט, עוואָולושאַנערי פּסיכאָלאָגיע, געשיכטע, רעליגיע, און שפּיל טעאָריע, די עוואלוציע פון גאָט. די מאָראַל אַנימאַל. נאָנזעראָ: די לאָגיק פון הומאַן דעסטיני. ער איז א באזוכן געלערנטער אין דער אוניווערסיטעט פון פּעננסילוואַניע און שוואָרץ סעניאָר פעלאָו ביי די ניו אַמעריקע פונדאציע.

Users also searched:

וויסנשאפט,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →