★ ארגאניזאציעס אין ישראל - בת מלך, יד לאחים, אגודת ישראל, כל ישראל חברים, עולם התורה, אדיס אבאבא, החברה להגנת הטבע, המועצה לישראל יפה, וואלקאני אינסטיטוט ..

בת מלך

בת מלך איז אן אינסטיטוציע אין מדינת ישראל וואס העלפט רעליגיעזע און חרדישע פרויען וואָס זענען קרבנות פון געוואַלד. זי איז געגרינדעט געווארן אין תשנ"ה, און געפינט זיך אין ירושלים.

יד לאחים

יד לְאַחִים-פעילים איז א חרדישע ארגאניזאציע וואס גיבט זיך אן צו באקעמפן קריסטלעכע מיסיאנערן און אנדערע וואס ווילן שמדן יידן, אזוי אויך שיצן אידישע פרויען פון אריינפאלן מיט אראבישע מענער. יד לאחים איז געגרינדעט געווארן אין תש"י דורך שלום דוב ליפשיץ, וואס איז דעמאלסט געווען א בחור. דער ערשטער רב פון יד לאחים איז געווען הרב יעקב לאנדא, שטאטס רב פון בני ברק.

אגודת ישראל

אגודת ישראל איז א חרדישע ארגאניזאציע געגרינדעט אין קאטאוויץ, פוילן, י"א סיון התרע"ב. דער ציל פון דער ארגאניזאציע איז צו לייזן טאג־טעגלעכע שאלות אין לעבן פונעם יידישן פאלק אין דער גייסט פון תורה און מצווה. אגודת ישראל באשפעטיקט זיך מיט עניינים פון חינוך, כשרות און נאך א סך געביטן, געפירט דורך דער מועצת גדולי התורה, וואס איז צוזאמענגעשטעלט פון די חשוב׳ע הרבנים צווישן אירע שטיצער. די אגודה ווערט אידענטיפֿיצירט מיטן צענטראלן טייל פון חרדישן יידנטום איבער דער וועלט. אין ישראל האט די ליטווישע דגל התורה פארטיי זיך צעשיידט פון דער אגודה אין די סוף תש״מ יארן, און היינט רעפרעזענטירט די אגודה אין ישר ...

כל ישראל חברים

כל ישראל חברים איז א יידישע אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציע וואס איז געגרינדעט געווארן אין יאר התש"כ אין פאריז. איר ציעל איז צו העלפן די יידן פאליטיש און סאציאלאגיש זיך ענטוויקלען און זיך עפענען צו די מאדערנע וועסטליכער פרייע קולטור. זיי האבן אויפגעשטעלט צענדליקע שולעס אין פראנקרייך און איבער דער גארער וועלט וואס מען האט געלערנט דארט וועלטלעכע פראפעסיעס און נישט רעליגיעזע.

עולם התורה

עולם התורה איז א גרויסער אינדעקס, אויף צוויי שפראכן העברעיש און ענגליש, אינהאלטסרייך אלע מוסדות און ישיבות און חסד ארגאניזאציעס אין ארץ ישראל, דערצו איז אויך דא א גרויסער אינדעקס פון הכשרים. לינק צו דעם אינדקס עולם התורה.

אדיס אבאבא

אַדיס אַבאַבאַ איז די הויפטשטאט און די גרעסטע שטאט פון עטיאפיע, מיט 3.384.569 איינוואוינער אין דעם 2007 צענזוס. אין דער שטאט זענען הויפטקווארטירט דער אפריקאנער פארבאנד און נאך אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציעס.

                                     

★ ארגאניזאציעס אין ישראל

 • אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן די היינטיגע אידנטום איבער דער גארער וועלט. אבני חסד  אגודת ישראל בוני עולם  ביקור
 • היינט אין ארץ ישראל בערך 100 מיסיאנעריש גרופעס און ארגאניזאציעס וועלכע שפענדן צוזאמען מיליאנען דאלארן א יאר צווישן משפחות וועלכע געפינען זיך אין פינאנציעלע
 • ישראל תרע ב. פטירה פון הארי גודמאן מגדל דוד, מהדורת תשע ה, תולדות המו ל Bridge to a Bygone World by Shmuel Albert אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס
 • שולעס אין פראנקרייך און איבער דער גארער וועלט וואס מען האט געלערנט דארט וועלטלעכע פראפעסיעס און נישט רעליגיעזע. אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען
 • העברעיש און ענגליש, אינהאלטסרייך אלע מוסדות און ישיבות און חסד ארגאניזאציעס אין ארץ ישראל דערצו איז אויך דא א גרויסער אינדעקס פון הכשרים. לינק צו דעם אינדקס
 • 569 איינוואוינער אין דעם 2007 צענזוס. אין דער שטאט זענען הויפטקווארטירט דער אפריקאנער פארבאנד און נאך אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציעס אדיס אבאבא געפינט
 • האט באשטימט צו פאראייניקן אלע קליינע ארגאניזאציעס צו איין גרויסע ארגאניזאציע ההגנה זאלן היטן אויף גאנץ ארץ ישראל אינמיטן מלחמת השחרור איז געגרינדעט
 • מאנכע אין ישראל שלאגן פאר, פאר ישראל צו בויען אין די געגנט צווישן מעלה אדומים אין ירושלים, און פארבינדן די צוויי שטעט. פאלעסטינער און לינקע ארגאניזאציעס זענען
 • אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן די היינטיגע אידנטום איבער דער גארער וועלט. אבני חסד  אגודת ישראל בוני עולם  ביקור
 • וואס העלפט ארעמע משפחות האט אנגעהויבן אין עזרת תורה, און אין געווארן איינע פון די גרעסטע צדקה ארגאניזאציעס אין לאנד. דער אפיציעלער רב פון דער געגנט איז
                                     
 • ארגאניזאציע אין מאנרוי, מאנסי, וויליאמסבורג, קראון הייטס, בארא פארק, פלעטבוש, אנטווערפן און מאנטריאל. זייער וועבסייט אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען
 • אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן די היינטיגע אידנטום איבער דער גארער וועלט. אבני חסד  אגודת ישראל בוני עולם  ביקור
 • בשעת דער רעוואלט האבן די יידן אויפגעשטעלט עטליכע לעגאלע און אומלעגאלע ארגאניזאציעס צו זיך שלאגן און פארטיידיקן די יידן פון די רעוואלט, ווייל די ארגאניזאציע
 • מדינת ישראל ער האט געווינען מערערע פרעמיעס פאר זיינע אויפטוען דורך ישראלדיקע ארגאניזאציעס קציר איז געבוירן 1916 אפרים קאטשאלסקי אין שטאט קיעוו, אין דער
 • אקטיווער מיטארבעטער אין פארשידענע וואוילטעטיגע און תורה דיגע ארגאניזאציעס אין אמעריקא. רבי ישראל דוד איז נפטר געווארן אין יאר ה תשכ ז. רבי ישראל דוד האט געהייראט
 • גיין קיין ארץ ישראל צוליב די שוועריגקייטן זיי זאלן בלייבן פרומע אידן און צו זיי נישט אסימילירן מיט די ציונים. אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען
 • פון דער ארגאניזאציע אין דער נביאים גאס, ירושלים יד שרה געביידע אין הערצל בולעווארד, ירושלים, ביי נאכט אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט
 • אגענטורן אין ארץ ישראל אלס די הויפט ארגאניזאציעס וואס האבן געשאפן אינטערנאציאנאלע אנערקענונג אין א יידיש דעמאקראטיש לאנד, און אלס גרינדערס פון מדינת ישראל זיי
 • אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן די היינטיגע אידנטום איבער דער גארער וועלט. אבני חסד  אגודת ישראל בוני עולם  ביקור
 • אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן די היינטיגע אידנטום איבער דער גארער וועלט. אבני חסד  אגודת ישראל בוני עולם  ביקור
                                     
 • א מקווה, און היינט האט כמעט יעדער יידישער יישוב אין ישראל א מקווה. עטלעכע ארגאניזאציעס זענען טעטיק אין דעם געביט, די הויפט פון זיי איז דער מרכז הארצי
 • צוויי טעראר ארגאניזאציעס דעצעמבער 2012 איז ער אריבער צו דער נייער די באוועגונג פארטי פון ציפי לבני, און איז דערוויילט געווארן א דעפוטאט אין דעם 19טן כנסת
 • און אויסדרוקן זייערע געדאנקען מיט אויפשטעלן פארשידענע ארגאניזאציעס וו.צ.ב. ארגאניזאציעס אין ישראל הצלה וואס האלטן אז די רעגירונג גיט זיך נישט אפ גענוג
 • בוני עולם איז איינע פון די ארגאניזאציעס וואס העלפט ארויס אידישע פארפאלק וואס האבן נישט קיין קינדער צו קענען האבן קינדער, דורך עצות, הילף צו טרעפן דאקטוירים
 • פון דעם זיבעטן פרעמיער מיניסטער פון ישראל יצחק שמיר. שולמית איז געווען אקטיוו אין פארשיידענע וואלונטירן ארגאניזאציעס און איז געווען דער גרינדער פון פובליק
 • פארטיילט איבער גאנץ ניו יארק אין אלע שפיטעלער און אויך אפגעשיקט צו די הייזער פון נצרכים. אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן
 • ארטאדאקסישע משפחות. אויך פארמאגן זיי זייער אייגענע חברה הצלה און חברים ארגאניזאציעס און עטליכע אידישע געשעפטן. אפיציעלע וועבזייטל א שמועס אויף אידישע וועלט
 • אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן די היינטיגע אידנטום איבער דער גארער וועלט. אבני חסד  אגודת ישראל בוני עולם  ביקור
 • פאלאק פוטסטעפס זייער היים בלאט. אן אפהאנדעלונג אין ענגליש אויף פוטסטעפס אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן די היינטיגע אידנטום
 • ווי אלע אין זייער יאר גאנג, מיט לערנען פראבלעמן, דערנאך גייען די קינדער און גוטע ישיבות און טוען גוטע שידוכים. אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען
                                     

החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע ענוויראָנמענטאַל אָרגאַניזאַציע איז די אָולדאַסט און גרעסטער אין ישראל, איינער פון נאַטור קאַנסערוויישאַן אָרגאַניזאַציעס און די וועלט ס אָולדאַסט ינווייראַנמענאַל.

                                     

המועצה לישראל יפה

דער ראט פאר א שיינעם ישראל איז אַ נאָנפּראָפיט אָרגאַניזאַציע ארבעטן צו העכערן אַ ישראל-באזירט קוואַליטעט פון לעבן אין ישראל דורך בעכעסקעם אַלע קאַמפּאָונאַנץ פון לעבעדיק סביבה, דער הויפּט אין אַספּעקץ פון זאָרגן לאַנדשאַפט וואַלועס און ינווייראַנמענאַל אויסזען, און מיט ספּעציעל טראָפּ אויף דער שטאָטישער סביבה.

                                     

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

אתר הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות. ועדת באר שבע והדרום המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, האתר הרשמי. מאמרים בנושא שימור מבנים, אדריכלות ובניה בישראל.

                                     

וואלקאני אינסטיטוט

דער װאָלקאַני אינסטיטוט איז די גרעסטע אינסטיטוציע פאר פארשונג אין לאנדווירטשאפט אין ישראל. דער אינסטיטוט געפינט זיך אין דער שטאט ראשון לציון.

                                     

ישראלישע אקאדעמיע פון וויסנשאפטן

די ישראלישע אַקאַדעמיע פון וויסנשאפטן איז געגרינדעט אין 1961. ווי פון דעצעמבער 2008, האט זי 101 מיטגלידער, ישראלישע געלערנטע פון דעם העכסטן ראנג, 55 אין די נאטירלעכע וויסנשאפטן און 46 אין די הומאניסטיק. די אַקאַדעמיע געפינט זיך לעבן דעם וואַן לער אינסטיטוט, און ביים אַרייַנגאַנג געפינט זיך א סקווער אויפן נאמען פון אַלבערט איינשטיין. צווישן די היינטיקע מיטגלידער זענען שמואל אגמון, ישראל אוימאן און חיים הארארי.

                                     

מגן דוד אדום

מגן דוד אדום איז די פארמאלע ארגאניזאציע פון רפואה אין ישראל. זי איז געגרינדעט אין יאר התר"צ אלס א קרענק סעקציע פון די הגנה, און אין יאר התש"י איז דאס געווארן די פארמאלע קאמיטע פון ישראל. אין יאר 2006 איז זי געווארן פארמאל מיטגליד אין דעם רויטן קרייץ. זי קען ווערן אַלאַרעמט דורך אָנדרייען 101 פון יעדן טעלעפאן אין ישראל.

                                     

מוסד רב קוק

מוסד הרב קוק איז א מוסד וואס ר יהודה לייב מיימון האט אויפגעשטעלט אין שנת התרצ"ו. עס האט זייט זיין גרינדונג שוין געדריקט הונדערטער און טויזנטער ספרים און ביכער פון אלע סארט וואס כלל ישראל דארף. עס זענען דא גאנץ עקסטרעמע פרומע אידן, נטורי קרתא מענטשן, וואס ווילן נישט אריין קוקן אין א ספר וואס זיי האבן געדרוקט, וויבאלד עס איז אויפן נאמען פון רב קוק.

                                     

מקוה ישראל

מקוה ישראל איז אן אגריקולטורע שולע, וואס היינט איז עס אין חולון, עס איז דאס עלסטע שולע פאר פראקטיצירן אין ישראל. געגרינדעט אין 1870, דורך קארל נעטער, פון אנהייב איז די אלטע ישוב, געווען איינשטימיג מיט דער שולע, אבער עס האט אנגענומען מיט דער צייט א סעקולערע שטאנדפונקט. ביים מלחמת השחרור, האט עס געדינט ווי א צענטראלע פונקט, פאר זעלנער וואס זענען ארויס קעמפן אפן פראנט.

                                     

נשות הכותל

די נשות הכותל זענען א פעמיניסטישע ארגאניזאציע וועלכע קעמפט פאר די גלייכע רעכטן פון פרויען צו דאווענען ביים כותל המערבי. איהר פרעזידענט איז ענת האפמאן, וועלכע איז שוין געווארן ארעסטירט פארן וועלן לייענען אין א ספר תורה ביים כותל.

Users also searched:

ארגאניזאציעס אין ישראל,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →