★ מאטעמאטיק - מאטעמאטיק, געזעמל, מאטעמאטיק, דיסקרעטע מאטעמאטיק, אפעראציע, גרופע, קוואדראט ווארצל, מאטעמאטיקער, 1000, נומער, 10000 ..

מאטעמאטיק

מאַטעמאַטיק איז די וויסנשאפט וואס פארנעמט זיך מיט צאלן און פארמען. מאטעמאטיק מיינט רעכענען, ציילן, און מעסטן. די אפטייל וואס באשעפטיגט זיך מיט פארמען און מאסן הייסט געאמעטריע. די וועג צו אויסגעפינען מאטעמאטיקס-פראבלעמען ווערט געטון דורך פארמולען. דער וואס באשעפטיקט זיך מיט מאטעמאטיק, צי ווי א לערע אדער ווי א האבי, הייסט א מאטעמאטיקער. אין אקאדעמיע, איז מאטעמאטיק אן אפטייל פון די פינקטלעכע וויסנשאפט. מיט די לערע קען מען פארשן פיזיק, כעמיע, אסטראנאמיע, סטאטיסטיק און נאך. אויך אין דעם לעבנסשטייגער ניצט מען זיך מיט מאטעמאטיק אויף האנדל און ביזנעס. קארל פרידריך גאוס 1777–1855 האט גערופן מאטעמאט ...

געזעמל (מאטעמאטיק)

א געזעמל אדער סכום אין מאטעמאטיק איז א זאמלונג פון פארשיידענע עלעמענטן אין באזונדערע גרופעס. צום ביישפיל: { 2, 4, … } {\displaystyle \left\{2.4,\dots \right\}} איז א געזעמל מיט אלע פאריקע נומערן ביז אין סוף. וויבאלד די פינטלעך שטייען געשריבן ביים סוף, איז דער המשך פון די נומערן ביז אין סוף. { 1, 2, …, 100 } {\displaystyle \left\{1.2,\dots,100\right\}} איז א געזעמל מיט די נומערן פון 1 ביז 100. די פינטלעך ווייזן מען זאל ממשיך זיין אריינרעכנען די ווייטערדיקע נומערן לויט דעם סדר פון די נומערן וואס שטייען פאר די פינטלעך. { 1, 2, 3, 4 } {\displaystyle \left\{1.2.3.4\right\}} איז א געזעמל מיט די ...

דיסקרעטע מאטעמאטיק

דיסקרעטע מאטעמאטיק, איז א ברייט געביט פון מאטעמאטיק וואס באהאנדלט מאטעמאטיקע סטרוקטורן וואס זענען דיסקרעט אין כאראקטער. די אביעקטן וואס ווערן געפארשט אין דער ראם פון דיסקרעטער מאטעמאטיק זענען מערסטנס צייליגע געזעמעלן. דיסקרעטע מאטעמטיק איז געווארן פאפולער זייט דעם צווייטן העלפט פונעם 20סטן יארהונדערט, צוליב איר באניץ אין קאמפיוטער וויסנשאפט: א דיגיטאלישער קאמפיוטער אנדערש פון אן אנאלאג־קאמפיוטער ארבעט אויף א דיסקרעטן אופן, א טריט נאך א טריט, דערפאר האט דיסקרעטע מאטעמטיק א גרויסן רעלעוואנץ צו די טעארעטישע פונדאמענטן פון זיי ארבעטס מעטאד. אין דער צווייטער וועלט-מלחמה האט מען געדארפט לייזן די ...

אפעראציע (מאטעמאטיק)

אן אפעראַציע אין מאטעמאטיק און לאגיק איז א פעולה אדער פראצעדור וואס שאפט א נײַעם ווערט פון איין אדער מער איינגאב ווערטן, וואס מען רופט "אפעראנדן". בעיקר זענען פאראן צוויי סארטן אפעראציעס אונאריש און בינאריש. אן אונארישע אפעראציע רירט אן נאר איין ווערט, למשל פארניינונג און טריגאנאמעטרישע פונקציעס. פון דער צווייטער זייט, בינארישע אפעראציעס הייבן אן מיט צוויי ווערטן, און שליסן איין צוגאב, אראפנעם, טאפלונג, צעטיילונג, און פאטענץ. אפעראציעס קענען פועלן אויך אויף אנדערע מאטעמאטישע אביעקטן, אחוץ נומערן. די לאגישע ווערטן וואר און פֿאלש קען מען קאמבינירן מיט לאגיק אפעראציעס, ווי און, אדער און נישט. ...

גרופע (מאטעמאטיק)

אַ גרופּע איז אַ געזעמל פון עלעמענטן מיט אַן אפעראציע װאָס דעקט צװײ עלעמענטן פֿונעם געזעמל מיט אַ דריטן. די װײַטערדיקע באַדינגען זענען אױך חל׃ די אָפּעראַציע מוז זײַן אַסאָציאַטיװ. עס מוז זײַן אינעם סכום אַ נײטראַלער עלעמענט װאָס אַז מע פֿאַרבינדט אים מיט אַ װעלכער עס איז צװײטן עלעמענט װעט אַרױס דער דאָזיקער צװײטער עלעמענט. דער נײטראַלער עלעמענט האָט קײן "פּעולה"נישט. אַנטקעגן יעדן עלעמענט מוז אינעם סכום זײַן אַ "קאַפּױער"עלעמענט װאָס אַז מע פֿאַרבינדט די צװײ קומט אַרױס נישט אַנדערש װי דער נײטראַלער עלעמענט. גרופעס האבן זיך באוויזן אין מאטעמאטיק במשך דעם 19טן יארהונדערט, אין דעם ראם פון די ...

קוואדראט ווארצל

אין מאטעמאטיק, אַ קװאַדראט װאָרצל איז א רעאלע צאל וואס ווען מען טאפלט אים מיט זיך אליין גיבט ער ארויס דעם ערשטן צאל. צום ביישפיל: 3 און 3- זיינען די קוואדראטישע ווארצלען פון 9, ווייל 3 מאל 3 און 3- מאל 3- זיינען גלייך 9. 2 און 2- זיינען די קוואדראטישע ווארצלען פון 4, ווייל 2 מאל 2 און 2- מאל 2- זיינען גלייך 4. יעדער נומער וואס איז העכער פון נול קען האבן צוויי קוואדראטישע צאלן, א פאזיטיוו און א נעגאטיוו נומער, אזוי ווי מיר האבן פריער געזען אז סיי 2 און סיי 2- זיינען די קוואדראטישע צאלן פון 4. ווייל מינוס מאל מינוס איז שטענדיק פלוס. א נול האט אימער נאר איין קוואדראטישער ווארצל, און דאס איז א ...

                                     

★ מאטעמאטיק

 • מא טעמא טיק איז די וויסנשאפט וואס פארנעמט זיך מיט צאלן און פארמען. מאטעמאטיק מיינט רעכענען, ציילן, און מעסטן. די אפטייל וואס באשעפטיגט זיך מיט פארמען
 • דיסקרעטע מאטעמאטיק Discrete mathematics איז א ברייט געביט פון מאטעמאטיק וואס באהאנדלט מאטעמאטיקע סטרוקטורן וואס זענען דיסקרעט אין כאראקטער. די אביעקטן
 • א מאטעמאטיקער איז איינער וואס שטודירט מאטעמאטיק און לייזט מאטעמאטישע פראבלעמען. מאטעמאטיק האט צו טון מיט צאלן, דאטן, קוואנטיטעט, סטרוקטור, געשפרייט און
 • אן אפערא ציע אין מאטעמאטיק און לאגיק איז א פעולה אדער פראצעדור וואס שאפט א נײ עם ווערט פון איין אדער מער איינגאב ווערטן, וואס מען רופט אפעראנדן בעיקר
 • א רױס נישט א נדערש װי דער נײטרא לער עלעמענט. גרופעס האבן זיך באוויזן אין מאטעמאטיק במשך דעם 19טן יארהונדערט, אין דעם ראם פון די אויספרואוון צו לייזן פאלינאם גלייכונגען
 • נאך 999 און פאר 1001. 10 מאל 100 איז 1000. טויזנט איז גימטריא תת ר. אין מאטעמאטיק נוצט מען דעם אות K וואס באדייט קילא צו באצייכענען טויזנט. ווי צב ש 30
 • אין מאטעמאטיק א קװא דראט װא רצל אויך קװא דראט שורש איז א רעאלע צאל א נומער וואס ווען מען טאפלט אים מיט זיך אליין גיבט ער ארויס דעם ערשטן צאל דעם
 • קאמבינא טאריק איז א צווייג פון דיסקרעטער מאטעמאטיק וואס באהאנדלט ציילונג, סיי ווי א פראצעס סיי ווי אן אויסקום, און געוויסע אייגנשאפטן פון פארשידענע ענדלעכע
 • ענגלאנד און אמעריקע שרייבט מען 10, 000 און אין אייראפע שרייבט מען 10.000 אין מאטעמאטיק שרייבט מען 104. וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: 10000 נומער
 • אין ענגלאנד און אמעריקע שרייבט מען 100, 000 און אין אייראפע שרייבט מען 100.000 אין מאטעמאטיק שרייבט מען 105. וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: 100000
                                     
 • 1900 - דויד הילבערט שטעלט פאר זיינע 23 פראבלעמען ביים אינטערנאציאנאלן מאטעמאטיק קאנגרעס 1938 - אנהייב פון אויפשטעלן דעם מאוטהאוזן קאצעט 1949 - בהוטאן
 • אדער סכומען טעא ריע ענגליש: set theory איז די טעאריע פון א פ טיילן אין מאטעמאטיק איינגעזאמלטע צאלן פון פארשיידענע אביעקטן אין באזונדערע געזעמלען. מען ניצט
 • פראנצויזיש און דייטשיש. לייבניץ פארנעמט א פראמינענטן ארט אין דער היסטאריע פון מאטעמאטיק צוליב דעם וואס ער האט אנטוויקלט דעם קאלקולוס אומאפהענגיק פון אייזיק ניוטאן
 • אין מאטעמאטיק און ספעציפיש אין אבסטראקטער אלגעברע, איז אן אלגעברעישע סטרוקטור א סכום אויף וואס עס ווערט דעפינירט איינע אדער מער בינארישע אפעראציעס. ביישפילן
 • וויסנשאפט פון פארשטאנד און באווייזן. עס איז אן אפטייל פון פסיכאלאגיע און מאטעמאטיק דורך א לאגישע טעאריע קען מען אנטשיידן צי עטוואס איז אמת אדער פאלש. די
 • גערופן דעם פרינץ פון מאטעמאטיק לאטייניש: Princeps mathematicorum גאוס האט געהאט א מערקווערדיקע השפעה אין אסאך פעלדער פון מאטעמאטיק און וויסנשאפט. ער האט
 • מא דערנער געא מעטריע. ער האט איבערגעלאזט זיין השפעה אויף דער מא דערנער מאטעמאטיק דער סאמע בארימסטער פילאסאפישער מאטיוו זיינעם איז Cogito ergo sum
 • צייט, ווייט, הייסקייט און אזוי ווייטער. צאלן זענען פון די יסודות פון מאטעמאטיק ס איז פאראן עטלעכע סיסטעמען פון צאלן. זעט דעם הויפ ט א רטיקל נאטירלעכע
 • אויך שטודירט מאטעמאטיק און אסטראנאמיע. פון 1676 ביז 1682 איז ער ארומגעפארן אייראפע און האט געלערנט וועגן די נייע ערפינדונגען אין מאטעמאטיק ער האט זיך
 • נומערן טעאריע א צווייג פון מאטעמאטיק וואס שטודירט די נאטירלעכע צאלן. אפטמאל אין נומערן טעאריע איז גאנץ גרינג צו פארשטיין דעם פראבלעם אבער גאר שווער צו
 • דאס אן אלס אנהייבפונקט פון וואנעט מען לערנט ארויס אנדערע ווארהייטן. אין מאטעמאטיק רופט מען אן אקסיאם א פעסטשטעלונג פון וואס מען קען ארויסלערנען טעארעמען
 • מאטעמאטיקער און אסטראנאם וואס האט געשריבן צוויי וויכטיקע ווערק וועגן מאטעמאטיק און אסטראנאמיע. מען האלט אז ברא המא גופטא האט געשטאמט פון בהינמאל און
                                     
 • זיין קרעדיט איז אויך צוגעשריבן דאס גרינדן די ערשטע גריכישע אקאדעמיע, ווי ער האט געלייגט די יסודות פון די פאלגענדע לערעס: פיזיק לאגיק רעטאריק מאטעמאטיק
 • מיט אנאנד. דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: גרופע מאטעמאטיק א סכום מיט א בינארישער אפעראציע וואס באפרידיקט געוויסע אלגעברעישע באדינגען
 • אבסטראקטע א לגעברע איז א טייל פון מאטעמאטיק וואס שטודירט אלגעברעישע סטרוקטורן. זיי זענען כולל: גרופעס בולישע אלגעברע רינגען וועקטאר געשפרייטן אלגעברעס
 • אראביש: أ ل ج ب ر א ל - דזשא בער וואס מיינט די טוישונג איז א געביט אין מאטעמאטיק וואס באהאנדלט אפעראטארן, פונקציעס און רעלאציעס אין געוויסע סטרוקטורן.
 • קיין ישראל, און זייט דעמאלסט דינט ער ווי פראפעסער פון מאטעמאטיק אין דעם פ א קולטעט פון מאטעמאטיק און נאטורלעכע וויסנשאפטן אינעם העברעאישן אוניווערסיטעט
 • אין מאטעמאטיק דער זיך - חזר ענדיגער נומער 0.999 איז א רעאלע צאל וואס איז גלייך מיט דעם נומער איינס. דאס הייסט, אז 1 און 0.999 רעפרעזענטירן דעם זעלבן
 • פארטייטשער און א פילאסאף אינעם מיטל אלטער. אויך האט ער זיך באשעפטיקט מיט מאטעמאטיק און אסטראנאמיע. ער האט געמאכט דעם שיינעם פיוט אויף שבת צמאה נפשי לאלהים
 • ארבעט אין אן אפצווייג פון אינזשעניריע. אינזשענירן באניצן טעכנאלאגיע, מאטעמאטיק און וויסנשאפטלעך וויסן צו לייזן פראקטישע פראבלעמען. די וואס ארבעטן אלס
                                     

מאטעמאטיקער

א מאטעמאטיקער איז איינער וואס שטודירט מאטעמאטיק און לייזט מאטעמאטישע פראבלעמען. מאטעמאטיק האט צו טון מיט צאלן, דאטן, קוואנטיטעט, סטרוקטור, געשפרייט און ענדערונג.

                                     

1000 (נומער)

אין מאטעמאטיק נוצט מען דעם אות K וואס באדייט קילא צו באצייכענען טויזנט. ווי צב"ש 30.000 קען מען שרייבן אויך אזוי 30K. אבער אין קאמפיוטער איז א K נומער 1.024.

                                     

10000 (נומער)

טייל שפראכן האבן א נאמען פארן נומער 10000: אין לשון הקודש רבבה, אין תרגום־לשון ריבוא און אין אוראלט גריכיש μύριοι. אין ענגלאנד און אמעריקע שרייבט מען 10.000 און אין אייראפע שרייבט מען 10.000

                                     

100000

אין פארשידענע שפראכן פון דרום אזיע ווי הינדי און גודזשאראטי רופט מען 100000 א לאַק. אבער רוב שפראכן האבן נישט קיין באזונדער נאמען פאר דעם נומער. אין ענגלאנד און אמעריקע שרייבט מען 100.000 און אין אייראפע שרייבט מען 100.000

                                     

דימענסיע

אין פיזיק און מאטעמאטיק, איז די דימענסיע דער פאראמאטער אדער מאס וואס פארלאנגט זיך צו דעפינירן די כאראקטאריסטיקן פון א אביעקט, די לענג, ברייט, הייך און גרייס פון דער פארעם. אין לינעארער אלגעברע איז די דימענסיע פון א וועקטאר רוים דער קארדינאל פון א באזיס פון דעם רוים. למשל א ליניע האט דימענסיע 1, ווייל מיט איין קאארדינאט קען מען פעסטשטעלן א פונקט אויף דער ליניע.

                                     

ווייטקייט

ווייטקייט איז א נומערישער דיסקריפציע ווי ווייט זאכן זענען איינס פון אנדערן. אין פיזיקס פון יעדן טאג קען דאס זיך אויסטייטשן ווי גרויס איז די פיזישע לענג אדער די צייט אפשניט פון גיין ביז אהין.

                                     

מאטעמאטישע פיזיק

מאַטעמאַטישע פֿיזיק באדייט די אנטוויקלונג און באניץ פון מאטעמאטישע מעטאדן וואס מען קען זיין אנווענדן צו פראבלעמען אין פיזיק. דער Journal of Mathematical Physics דעפינירט דאס פעלד ווי "די אנווענדונג פון מאטעמאטיק צו פראבלעמען אין פיזיק און די אנטוויקלונג פון מאטעמאטישע מעטאדן פאסיק פאר אזעלכע אנווענדונגען און פאר דער פֿארמולאציע פון פיזישע טעאריעס". זי איז א צווייג פון אנגעווענדעטע מאטעמאטיק, וואס באהאנדלט פיזישע פראבלעמען.

                                     

מינוט

א מינוט איז א זעכציגסטעל פון א שעה. מען ניצט דאס אין צייט ווען מען וויל זאגן וויפל איז דער זייגער, דאן מיינט דאס א זעכציגסטעל פון א שטונדע, און האט אין זיך זעכציג סעקונדעס. מען ניצט דאס אין מעסטן לאנד דאן מיינט דאס א זעכציגסטעל פון א גראד, און האט אין זיך זעכציג סעקונדעס.

                                     

פארמל

א פֿאָרמל אדער פֿארמולע אין מאטעמאטיק איז א באשטימטע מאטעמאטישע אויסלייג כדי צו פארגרינגערן צו רעכענען קאמפליצירטע חשבונות. צום ביישפיל: דער פיטאגאראס פרינציפ: a 2 + b 2 = c 2 {\displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2}\,} איז א פארמל צו רעכענען דעם קוואדראט C. די פארמל x = − b ± b 2 − 4 a c 2 a {\displaystyle x={\frac {-b\pm {\sqrt {b^{2}-4ac}}}{2a}}} איז א וועג צו אויסרעכנען א קוואדראטישע גלייכונג.

                                     

פראצענט

פראָצענט איז א וועג ארויסצוברענגען א ציאונג אדער פראקציע פון א גאנצן נומער. א נומער ווי "45%"איז למעשה א פארקירצונג צו דעם נומער 45/100. ווי למשל, די אויסדרוקן, "45 פראָצענט פון מענשטן." איז למעשה א וועג צו זאגן: "45 פון א יעדע 100 מענטשן." אדער: "0.45 פון מענטשן."

                                     

ציפער

ציפער איז א סימבאל וואס ווען מען שטעלט איטליכע צוזאם ווערט זי א צאל. דער ציפער איז אין אלגעמיין א נומער, אבער דאס קען אויך זיין אן אות פון אנדערע נומערן סיסטעם.

                                     

קוואנטיטעט

קוואנטיטעט איז א צאל וואס מעסט וויפיל איז דא פון א געוויסער זאך. מען קען מעסטן קוואנטיטעט מיט א צאל, למשל וויפל אויטאס אדער אייער. אנדערע זאכן מעסט מען לויט זייער געוויכט, למשל צוקער אדער זאמד. א לאנד קען מעט מעסטן לויט זיין שטח.

                                     

רוימישע צאל

רוימישע צאל איז די נומערישער שריפט וואָס שטאמט פון אוראלט רוים. ביז היינט ניצט מען די סארט נומערן אין פארשיידענע געלעגנהייטן אין דער מערב וועלט, ווי צום ביישפיל ביי זייגערס און אפטמאל ביי פארמאלע טעקסטן.

                                     

רעאלער אנאליז

רעאַלער אַנאַליז איז א געביט אין מאטעמאטישן אנאליז וואס באהאנדלט רעאלע פונקציעס, ד"ה פונקציעס וואס זייערע ווערטן זענען רעאל, למשל f = x 2 {\displaystyle \ f=x^{2}} אדער f = sin ⁡ {\displaystyle \ f=\sin}, און רעאלע רייעס. רעאלער אנאליז באהאנדלט אייגנשאפטן פון צונויפקומען, גרענעצן, קאנטינואיטעט און גלאטיקייט פון רעאלע פונקציעס.

Users also searched:

מאטעמאטיק,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →