ⓘ מאטעמאטיק - מאטעמאטיק, געזעמל, מאטעמאטיק, דיסקרעטע מאטעמאטיק, מאטעמאטיקער, אפעראציע, גרופע ..

מאטעמאטיק

מאַטעמאַטיק איז די וויסנשאפט וואס פארנעמט זיך מיט צאלן און פארמען. מאטעמאטיק מיינט רעכענען, ציילן, און מעסטן. די אפטייל וואס באשעפטיגט זיך מיט פארמען און מאסן הייסט געאמעטריע. די וועג צו אויסגעפינען מאטעמאטיקס-פראבלעמען ווערט געטון דורך פארמולען. דער וואס באשעפטיקט זיך מיט מאטעמאטיק, צי ווי א לערע אדער ווי א האבי, הייסט א מאטעמאטיקער. אין אקאדעמיע, איז מאטעמאטיק אן אפטייל פון די פינקטלעכע וויסנשאפט. מיט די לערע קען מען פארשן פיזיק, כעמיע, אסטראנאמיע, סטאטיסטיק און נאך. אויך אין דעם לעבנסשטייגער ניצט מען זיך מיט מאטעמאטיק אויף האנדל און ביזנעס. קארל פרידריך גאוס 1777–1855 האט גערופן מאטעמאט ...

געזעמל (מאטעמאטיק)

א געזעמל אדער סכום אין מאטעמאטיק איז א זאמלונג פון פארשיידענע עלעמענטן אין באזונדערע גרופעס. צום ביישפיל: { 2, 4, … } {\displaystyle \left\{2.4,\dots \right\}} איז א געזעמל מיט אלע פאריקע נומערן ביז אין סוף. וויבאלד די פינטלעך שטייען געשריבן ביים סוף, איז דער המשך פון די נומערן ביז אין סוף. { 1, 2, 3, 4 } {\displaystyle \left\{1.2.3.4\right\}} איז א געזעמל מיט די נומערן 1, 2, 3, 4. { 1, 2, …, 100 } {\displaystyle \left\{1.2,\dots,100\right\}} איז א געזעמל מיט די נומערן פון 1 ביז 100. די פינטלעך ווייזן מען זאל ממשיך זיין אריינרעכנען די ווייטערדיקע נומערן לויט דעם סדר פון די נומערן וואס שטיי ...

דיסקרעטע מאטעמאטיק

דיסקרעטע מאטעמאטיק, איז א ברייט געביט פון מאטעמאטיק וואס באהאנדלט מאטעמאטיקע סטרוקטורן וואס זענען דיסקרעט אין כאראקטער. די אביעקטן וואס ווערן געפארשט אין דער ראם פון דיסקרעטער מאטעמאטיק זענען מערסטנס צייליגע געזעמעלן. דיסקרעטע מאטעמטיק איז געווארן פאפולער זייט דעם צווייטן העלפט פונעם 20סטן יארהונדערט, צוליב איר באניץ אין קאמפיוטער וויסנשאפט: א דיגיטאלישער קאמפיוטער אנדערש פון אן אנאלאג־קאמפיוטער ארבעט אויף א דיסקרעטן אופן, א טריט נאך א טריט, דערפאר האט דיסקרעטע מאטעמטיק א גרויסן רעלעוואנץ צו די טעארעטישע פונדאמענטן פון זיי ארבעטס מעטאד. אין דער צווייטער וועלט-מלחמה האט מען געדארפט לייזן די ...

מאטעמאטיקער

א מאטעמאטיקער איז איינער וואס שטודירט מאטעמאטיק און לייזט מאטעמאטישע פראבלעמען. מאטעמאטיק האט צו טון מיט צאלן, דאטן, קוואנטיטעט, סטרוקטור, געשפרייט און ענדערונג.

אפעראציע (מאטעמאטיק)

אן אפעראַציע אין מאטעמאטיק און לאגיק איז א פעולה אדער פראצעדור וואס שאפט א נײַעם ווערט פון איין אדער מער איינגאב ווערטן, וואס מען רופט "אפעראנדן". בעיקר זענען פאראן צוויי סארטן אפעראציעס אונאריש און בינאריש. אן אונארישע אפעראציע רירט אן נאר איין ווערט, למשל פארניינונג און טריגאנאמעטרישע פונקציעס. פון דער צווייטער זייט, בינארישע אפעראציעס הייבן אן מיט צוויי ווערטן, און שליסן איין צוגאב, אראפנעם, טאפלונג, צעטיילונג, און פאטענץ. אפעראציעס קענען פועלן אויך אויף אנדערע מאטעמאטישע אביעקטן, אחוץ נומערן. די לאגישע ווערטן וואר און פֿאלש קען מען קאמבינירן מיט לאגיק אפעראציעס, ווי און, אדער און נישט. ...

גרופע (מאטעמאטיק)

אַ גרופּע איז אַ געזעמל פון עלעמענטן מיט אַן אפעראציע װאָס דעקט צװײ עלעמענטן פֿונעם געזעמל מיט אַ דריטן. די װײַטערדיקע באַדינגען זענען אױך חל׃ די אָפּעראַציע מוז זײַן אַסאָציאַטיװ. עס מוז זײַן אינעם סכום אַ נײטראַלער עלעמענט װאָס אַז מע פֿאַרבינדט אים מיט אַ װעלכער עס איז צװײטן עלעמענט װעט אַרױס דער דאָזיקער צװײטער עלעמענט. דער נײטראַלער עלעמענט האָט קײן "פּעולה" נישט. אַנטקעגן יעדן עלעמענט מוז אינעם סכום זײַן אַ "קאַפּױער" עלעמענט װאָס אַז מע פֿאַרבינדט די צװײ קומט אַרױס נישט אַנדערש װי דער נײטראַלער עלעמענט. גרופעס האבן זיך באוויזן אין מאטעמאטיק במשך דעם 19טן יארהונדערט, אין דעם ראם פון ...